SMRTNI GREHI VOLILNEGA SISTEMA SO PRILOŽNOST ZA VSTOP V NOVO DEMOKRACIJO
Ukinitev volilnih okrajev je zelo lahkotna – lahkomiselna in kratkovidna  poteza, je le na videz boljša od sedanje ureditve.  Hkrati je to zelo nevarna smer – ker Slovenijo nepovratno in ponovno vodi v centralizacijo politične moči ...
Vili Kovačič
nov volilni sistem

Sobota, 13. julij 2019 ob 20:57

Odpri galerijo

(začarani krog statusa quo ali korak k spremembam )

NI VSA PAMET V PALAČAH, V DOLGIH HLAČAH IN KRAVATAH, nekaj jo je tudi na ulicah. Pa tudi ločena mnenja ustavnih sodnikov je treba brati !  Zadnja in tudi tista nekoliko starejša ! Sicer pa volilni sistem ni samo stvar tistih, ki so na oblasti in/ali so zdaj v parlamentu, ampak je stvar vseh državljanov in volivcev ! Zato predsednika države pozivamo, da ponovno odpre debato v širšem krogu. Tudi odbor DEM – za demokracijo enakih možnosti, ima predloge. Predvsem pa IZKUŠNJE IZKLJUČENIH!  Kljub zaklinjanju strank na voljo ljudstva, je utemeljena skrb, da bodo spremembe odnesle še zadnje ostanke demokratičnega vpliva volivcev na volilni izid.

1. Ukinitev volilnih okrajev je zelo lahkotna – lahkomiselna in kratkovidna  poteza, je le na videz boljša od sedanje ureditve.  Hkrati je to zelo nevarna smer – ker Slovenijo nepovratno in ponovno vodi v centralizacijo politične moči, saj bo nujna posledica volilnih enot izvolitev  bolj znanih obrazov (sedanjih poslancev, športnikov, igralcev, javnomnenjskih voditeljev, zabavljačev, novinarjev  itd) iz regijskih središč,  ljudi torej, ki so znani na večjem območju (11 krat večjem od okraja).  Spet bi prišlo do tega, da cela območja Slovenije ne bodo imela nobenega poslanca. Takih volivcev je zdaj preko 220.000. Gre za novo asimetrijo politične moči. Moč bi se koncentrirala v 8 slovenskih središčih, periferija bi spet potegnila kratko !!!

Predsednik, pazite vendar, da z umazano vodo ne vržete stran dojenčka, to pa je večjo demokracijo, ki bo bliže ljudem in bo zagotovljen večji vpliv volivca tako na kandidiranje kot na izvolitev.

Preberite si ločeno mnenje ddr Klemna Jakliča, ki sugerira rešitev po zgledu demokratično razvitejših držav, kjer na listi iste stranke za poslanca (lahko) kandidira več kandidatov (Holandija, Finska itd...)  volivci pa potem na nivoju volilnega okraja izvolijo – izberejo, za njih najprimernejšega kandidata. Gre za to,  da se tudi kandidiranje demokratizira, zdaj je to vnaprej zafiksirano s strani strankarskih vodstev, z mnogo neljubih posledic za vse. 

S preferenčnim glasom na nivoju okraja  in  z odprtimi listami bi vsekakor demokratizirali tudi kandidacijske postopke, ki bi jih v bistvu izročili v roke volivcem (tudi znotraj strank). In potem res nič več ne bi bilo, tako kot je bilo – ampak bolje !

Skratka predlagamo: naj se vsekakor izdela in v DZ sprejme nov zemljevid okrajev – v skladu z ustavno odločbo.  Uvesti pa bi bilo potrebno obvezni preferenčni glas na nivoju okraja z odprtimi listami. Gre za ODPRTE  LISTE – s po več kandidati iz iste stranke – iste liste. Nikakor pa ni potrebna obveznost nastopa v vseh volilnih enotah ali okrajih.

2. VOLILNI PRAG JE TREBA UKINITI, ker povzroča sekundarno delitev glasov in deformira izvorno voljo volivcev. Naravni volilni prag je število glasov potrebnih za izvolitev 1 poslanca, to je cca 8000 glasov. Seštevek preostalih glasov - izpod doseženega 1 %, naj se pripiše najbolje uvrščeni neparlamentarni stranki - listi.

3. Na vidiku je TUDI UKINITEV SPOLNIH KVOT (M/Ž) pri  kandidiranju, ker je ureditev s kvotami diskriminatorna, povzroča anomalije in je tudi z vidika enakosti volilne pravice neustavna. Ureditev favorizira osebne okoliščine (spol), kar pa je po mednarodnem paktu o človekovih pravicah nedopustno. V tem pogledu smo sicer  bolj papeški od papeža pri popuščanju agresivnemu feminizmu skandinavskih dežel !

4. Popolnoma zanemarjena  je tudi NEUSTAVNA DISKRIMINACIJA GLEDE PODPOR za predlaganje kandidatnih list – 3 podpisi poslancev nasproti 1000 ali celo 8000 overjenih  podpor volivcev. To je  skrajno   diskriminatorno in bo prej ali slej ukinjeno. A zdaj očitno Slovenci niti računati in primerjati ne znamo – nočemo, več.

5. UVEDE NAJ SE DOMICILNI PRINCIP V OKVIRU VOLILNE ENOTE. Sedanja ureditev, ki povsem prosto omogoča, da poslanec iz Murske sobote kandidira na Obali (npr. Dimitrij Rupel v Piranu) je nesmiselna in poslanca odtujuje od volilnega okoliša bivanja in življenja ljudi.

6. Treba je UKINITI POSLANSKI PRIVILEGIJ (3 PODPISI) IN PODPISOVANJE PODOR OSVOBODITI PODPISOVANJA v bistvu pa »SAMOOVAJANJA« DRŽAVLJANOV S PODPISOM PRED URADNIKOM na Upravni enoti. Isto velja za referendumske podpise, obrazec za podpise mora vsebovati ime in priimek kandidata, kraj bivanja in naslov ter št. uradnega osebnega dokumenta s čemer se prepreči naknadno trgovanje s podpisi. Zdaj cveti nedopustna trgovina s podpisi !


7. VOLITVE IN ZBIRANJE PODPOR JE TREBA DIGITALIZIRATI. Kamena doba ni izginila zato ker je zmanjkalo kamenja, ampak ker so ljudje prišli do novih spoznanj. To pa je treba storiti na čimbolj enostaven, vendar varen način.

8. Razlikovanje med absolutnim in relativnim preferenčnim glasom je povsem nepotrebno. Glasovnica brez preferenčnega glasu naj bo neveljavna. Niti ni potrebno, da se obkroži ime liste ali stranke, ampak je dovolj, da če se obkroži ime osebe. In šqe lokalne volitve in referendum !

9. Mandate županov je treba omejiti na največ dva mandata zaporedoma z najmanj dvo mandatno (ali tri mandatno) prekinitvijo. To bi zelo omejilo lokalne mafijske naveze. Rakaste tvorbe slovenske lokalne samouprave !!! Mandat županov in občinskih svetnikov je treba podaljšati iz 4 na 5 let !

10. Za lokalne volitve je treba popolnoma izključiti sodelovanje tujcev - državljanov drugih držav EU in izven EU. Volilno pravico za lokalne volitve je treba vezati izključno na državljanstvo in stalno bivališče. S tem se prepreči UVOZ VOLILCEV iz tujine in znotraj države - iz drugih občin. Zlorabe tega so kaznivo dejanje in so predmet pritožbe na izid lokalnih volitev novembra 2018.

11. V občinskih glasilih (županskih TROBILIH) bi morali najmanj 9 mesecev pred volitvami zagotoviti (od številke do številke) izmenično urednikovanje – opozicije in pozicije. Županska trobila morajo nadomestiti odprte tribune - polemike državljanov, kar mora biti financirano iz javnega, občinskega denarja.

12. In na kocu še referendum ! Referendumsko zakonodajo (ZRLI in ZRLK) je parlament povsem zanemaril – sedanji in prejšnji DZ v tem pogledu nista naredila popolnoma nič, čeprav  je U S ob razveljavitvi referenduma  25.01.2018 z ureditveno odločbo postavilo nov standard in rok za to je bil 1 leto. Implementacijo bi DZ  moral narediti že zdavnaj (glej stališče prejšnje predsednice US dr. Jadranke Sovdat o tem). Resnica pa je , da ni narejenega nič, žalost pa je, da tega nihče niti ne opazi. Tudi predsednik US ne. Kot da bi bil referendum nebodigatreba - tujek v organizmu politike. Čeprav je bila država ustanovljena s plebiscitom – referendumom. Kaj pa če pride nov referendum, takrat bo pa jok in  škripanje z zobmi ?! 


Rešitvi, ki ukinja volilne okraje, bomo nasprotovali na Ustavnem sodišču, če bo potrebno in možno pa tudi pri Beneški komisiji in/ali v EU institucijah.


Smo na razpotju ! Demokracija se je že sprevrgla v DEMO(S)KRACIJO – PARITOKRACIJO. Oligarhično vladavino strank z neprebojnim zidom parlamentarne večine, ki ne bo izglasoval nobenih bistvenih sprememb. Zato je volilni sistem nujno treba dati na posvetovalni referendum, katerega rezultat bi bil za politiko obvezen. Tako kot je bil obvezen posvetovalni referendum za vstop v EU in NATO.


KJER VSI MISLIJO ENAKO ali PODOBNO, NIHČE NE MISLI ! Za razliko od predsednika, ki išče soglasje strank, zahtevamo soglasje predsednika in strank s 3 členom ustave, ki govori, da ima v SLO oblast ljudstvo.


Seveda pa to ni vse - posebno poglavje je medijska neenakopravnost starih in novih strank, pri tej – NE PRI SPOLU, bi morali UVELJAVLJATI KVOTE ! Enaki namreč ne bomo nikoli, smo pa lahko enakopravni takoj, danes, jutri za zmeraj !

 

Lep pozdrav iz pohabljene demo(s)kracije z imenom  (Z)Slovenija

Vili Kovačič  državljan K.

Odbor DEM – za demokracijo enakih možnosti

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 10. Dec 2019 at 16:07

303 ogledov

Ljubljanske volitve: upravno sodišče ni bilo sposobno odločiti v primeru Zoran Janković
Ali se bomo zgledovali po MOHAMEDANCIH !?Ponovitev volitev v največjem  mestu so dosegli celo  v TURČIJI, v Carigradu!  Zgledujmo se lahko celo po MOHAMEDANCIH ! IUS INFO POROČA:  https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne- novice/254399  a sam kot pritožnik nisem dobil (ŠE) ničesar ! Ali se bo ponovil referendumski scenarij za 2tir - RAZVELJAVITEV !?  Kajti kršitve volilne pravice in nezakonito vplivanje na izid volitev  je bilo v Ljubljani in v Mengšu tolikšno, da so zlorabe vidne iz vesolja. Ob zlo-uporabi referendumske kampanje  je bil  razveljavljen referendum. Ob črnih luknjah volilne zakonodaje pa  bi morale biiti razveljavljene volitve, tako v Ljubljani kot v   Mengšu, kjer gre za še brutalnejši primer zlorabe prava ! Tudi od  Ustavnega sodišča javnost in pritožniki pričakujemo sklic javne seje. Če US to zahteva od drugih sodišč naj to - v tem primeru, za Slovenijo in Ljubljano najvažnejšem volilnem sporu, stori  tudi (vsaj) tokrat. Sicer pa javne seje US niso nobena novost. Novost pa je vztrajno izogibanje njihovi uporabi ! Ob izgubljenem ugledu - zaradi vsiljevanja rezultatskega odločanja in pristranosti sodnika Acceta - javnost in volivci Ljubljane in Mengša pričakujemo, da bo Ustavno sodišče pohitelo in razveljavilo volitve v obeh krajih in z ureditveno odločbo zagotovilo enakost volilne pravice. Priporočilo USTAVNIM SODNIKOM !!! Tudi sodniki so samo ljudje, niso bogovi !  Ustavno sodišče naj poskrbi za svojo rehabilitacijo, dokaže naj svojo nedolžnost - nepristranskost in si povrne izgubljeni ugled.  V javnosti je namreč  v obtoku stališče (poglejte si portret tedna Žan Mahnič  v Delu v soboto 7.12.2019 ) ko je celo poudarjeno, da sodišče odloča kolektivno - na kolegiju. Skratka REZULTATSKO !!! Tako sprevrženo logiko lahko sproducira samo DELO ! Sicer pa se nam obeta nov referendum ob neustavnem - združenem poroštvu  za 2tir in 3Razvojno os. Buldožersko miselnost Alenke Bratušek  je treba USTAVITI !!!

Sun, 8. Dec 2019 at 22:59

660 ogledov

Kako Ali Žerdin zavaja slovensko javnost! Režimski novinar, ki skrbi, da se "parazitske elite" ohranjajo na oblasti!
Znanilec drugačne politične normalnosti ! Članek o Žanu Mahniču izpod peresa Alija Žerdina v sobotnem Delu, je milo rečeno skrajno površen in obenem zavajajoč. Poglejmo kaj si je gospod novinar in celo urednik, gladko izmislil. Pri očitkih Žana Mahniča sodniku ustavnemu sodniku Accetu Žerdin navaja »zločin« kršitve videza nepristranskega sojenja, pri tem pa z besedo zločin globoko pretirava in s tem izkrivlja bistvo, če pustimo vnemar vzročno posledično logiko, ki bi bila v tem primeru nujna. Mahničevo konkretno argumentacijo (da z zadržanjem zaslišanja tožilcev US dela uslugo tožilstvu, to je kršitelju generalnemu državnemu tožilcu Šketi) pa Žerdin zavestno povsem zanemari in vse reducira na stavek »mafija je zaščitila mafijo« in v usta Mahniča polaga besedo zločin, čeprav besedo »zločin« za ta primer, resnici na ljubo, Žan Mahnič ni nikoli uporabil. Z besedo »zločin« manipulira Žerdin, očitno zato, da bralce odvrne od bistva problema. Kajti tokrat, hvala bogu, ne gre za noben zločin ampak gre za v nebo kričečo zlorabo sodne oblasti, ki smo ji priča na slovenskih sodiščih. S tem pisec Žerdin eksplicitno diskreditira tudi izločitev kot nujen obvezen institut, tako da se bodo odslej tudi ostali sodniki še bolj trdovratno oklepali svoje nedotakljivosti in v praksi počeli ravno obratno, videz nepristranskosti veselo kršili in kršitev, tako kot Acceto, tajili na vse možne načine. Sicer pa bi (samo)izločitev povezanih sodnikov v tem in podobnih primerih že zaradi videza nepristranskosti, ki je tako rekoč sveti gral sodniške pravičnosti - morala biti povsem normalna, ne pa silno redka izjema. Sodnika Acceta sem tudi sam osebno ovadil. Razloge navajam na 6 straneh, tukaj bom navedel le to, da je sodnik Accceto sodil izrazito pristransko tudi v primeru referenduma proti Cerarjevi vladi v zvezi z 2tirom, ko je strogo sledil Cerarjevi javni zahtevi – »do tega referenduma ne sme priti«. Acceto je namreč vseskozi zavračal združitev datuma volitev in referenduma, kar bi bilo, v primeru 3 volitev v dveh letih 2017 in 2018 v zamiku 2-3 tednov, v normalni državi edino razumna in povsem izvedljiva rešitev. Odločanje Acceta o datumu referenduma pa je tudi bilo vzrok bojazni, da sem sploh zahteval Accetovo izločitev. Odločbo o razveljavitvi referenduma, ki je bila sprejeta s strani ustavnih sodnikov z 9:0 pa vsekakor ne štejem kot dokaz njegove nepristranskosti. Accetovo veliko upiranje združitvi datuma referenduma z volitvami je zvesto sledilo logiki Cerarja – če referenduma ne moremo preprečiti, ga bomo pač »sterilizirali« z nižjo udeležbo. Žal tudi Ali Žerdin vsega tega ne vidi in raje operira z besedo zločin, da zamegli bistvo – upravičenost Mahničeve ali katerekoli pritožbe in/ali kazenske ovadbe zaradi pristranskega sojenja. Sodniki, ki ne dosegajo kriterija videza nepristranskosti na Ustavnem sodišču pač nimajo kaj iskati. Poudarjam, da gre za videz kot imperativ, kako je z dejansko nepristranskostjo pa je že druga, žal še mnogo hujša zgodba. Na koncu še o doktrini REZULTATSKEGA NAČINA ODLOČANJA, kar bi pri večini pravnikov moralo sprožiti rdeči alarm. Vendar ne, Žerdin to gladko prekvalificira v kolektivno odločanje. Citiram: »sodniki odločajo kot kolegij in ne samostojno« ! Kar seveda pomeni konec avtonomnega in nepristranskega sojenja. Halo, halo ! To je tudi vzrok drastičnega padca ugleda U S. Ne kritike, ovadbe in zahteve po odstopu, pač pa ravnanje molčeče večine pravnikov in novinarjev,ki ta zdrs omogočajo. Prispevek Alija Žerdina o Žanu Mahniču je pod nivojem resnega in verodostojnega portreta tedna. Spoštovanje institucij je pogoj pravne države, vendar ne apriori. Institucije - tudi US, si morajo spoštovanje s svojim delom prislužiti, ne pa z novinarskim piarom lišpati svoj iznakažen obraz. Žerdinovo izgovarjanje na finese čudežnega mehanizma zavor in ravnovesij pa tu nima kaj iskati, je žal zgolj opravičevanje zla, ki ga on ne čuti in ga noče videti. Vili Kovačič, državljan K.

Sat, 7. Dec 2019 at 10:08

646 ogledov

Pismo Dejanu Židanu: napovedani zakon o združenem poroštvu za 3. razvojno os skupaj z vladnim 2. tirom je neustaven!
Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora g. Dejan Židan ! PROSIM ZA SPREJEM na pogovor ! Če ste sprejeli Domna Savića, protislovenskega in protikatoliškega aktivista, ki seje in širi nestrpnost ter sovraštvo do drugače mislečih na spletu, si jemljem pravico, da vas pozovem, da sprejmete tudi mene. Imam srce na levi in pamet na desni strani možganov, glavo pa na sredini. Pogovor bi bil zelo aktualen, lahko pa tudi konstruktiven ! Napovedani zakon o "združenem poroštvu" za koroški krak 3RO skupaj z  vladnim drugim tirom oziroma hkratnim državnim poroštvom za posojilo podjetju 2TDK in Darsu za 3RO, je ne le v posmeh  davkoplačevalcem in zdravi pameti  slovenskih državljanov, ampak je izsiljevanje  in podcenjevanje brez primere v zgodovini DZ.  Je pa seveda tudi zaradi nedoločnosti in nedoločljivosti PROTIUSTAVEN ! Neustaven pa je tudi ker zanj ni mogoče postaviti referendumskega vprašanja. Pomeni zlorabo glasovalne pravice, saj kdor je proti poroštvu za 2TDK in je hkrati za poroštvo za 3RO svoje volje sploh ne more izraziti. Poroštveni zakon nas sili podpreti oba projekta ali nobenega. Volivec je lahlo samo ZA  ali proti OBEMA poroštvoma, čeprav podpira samo enega ! To črno luknjo je jasno razkrila  Zakonodajno pravna služba DZ. Kot tak bo šel sklep matičnega odbora za Finance, ki je zakon potrdil, na Ustavno sodišče, takoj ko ga boste dali v prvo branje v DZ. Nato pa bom za zakon o poroštvu za 2TDK  organiziral REFEFRENDUM. To bo žal že tretji referendum po vrsti na isto temo, je pa nujen kajti boljših varuhov nima neumnost-kot bi rekel Ivan Cankar. In neumnost ni samo neumna, je tudi pokvarjena. Referendum  bom organiziral  ne glede na to, da je gospod Otmar Zorn v točki preloma na RTVSLO pozival na specialno porocesiranje s strani SOVE  vseh nasprotnikov in  inženirjev, ki so pripravili alternativno rešitev za 2tir. Ta poroštveni zakon je kaplja čez rob, kot je lata 2018 rekel bivši premier Miro Cerar ! Da sta obe poroštvi v enem zakonu pa je v razpravi argumentirala  gospa miistrica, ki je rekla, da sta obe poroštvi skupaj zaradi preglednosti ! Sancta sinplicitas – sveta preproščina za kakšne butlje nas imajo vlada in ta gospa ministrica ! Zato vas gospod Dejan Židan pozivam, da kot predsednik DZ ustavite to norost in zakon umaknete z dnevnega reda DZ, čeprav ne dvomim, da je glasovalni stroj DZ sposoben uzakoniti (povoziti) in sproducirati prav vse - tudi to, da se Sava zliva v Severno morje. G. predsednik DZ. Imejte pogum za RAZUM, saj ste po funkciji dolžan zaščititi razum, zakonitost in ustavnost. Prihranili nam boste mnogo energije, tako sebi kot nam Davkoplačevalcem ! Hvala za razumevanje in lep pozdrav !    Vili Kovačič, državljan K.    predsednik društva Davkoplačevalc se ne damo (več). 

Thu, 5. Dec 2019 at 12:45

1434 ogledov

Spor glede lokalnih volitev stoji v predalu! Na kakšen način Z. Janković drži za vrat ljubljanske sodnike, da ni obravnave?
ODPRTO PISMO SODNEMU SVETU Spoštovani gospod dr. Erik Kerševan, predsednik Sodnega sveta  RS ! Prejel sem vaš odgovor. Čeprav se z njim ne strinjam bom upošteval vaš napotek glede  nadzorstvene pritožbe, ki bi jo sicer po mojem morali vi sami sprožiti, po službeni dolžnosti. Sicer pa menim, da je popolnoma nesprejemljivo, da se volilni spor vsem na očeh v Ljubljani vleče že več kot eno leto in Sodni svet ne reagira. O tem sem obvestil tudi že EU institucije (Beneško komisijo, Greco, Svet Evrope).  V pritožbi na EU institucije izpostavljam, da je poleg edinstvenega zavlačevanja, absurdno tudi to, da mi kot volivcu s strani Ustavnega sodišča (razen s strani  sodnika ddr. Jakliča) ni priznan pravni interes za pritožbo tudi na izvolitev župana, čeprav sem kot volivec do pritožbe tudi za ta del volitev nedvomno in brezpogojno upravičen pritožnik, torej že kot volivec. Če bi bili upravičeni pritožniki lahko samo neizvoljeni kandidati, potem bi se krogu pravičencev za pritožbo v SLO zožil nanekaj sto ljudi, kar je čisti absurd.  Bistvo moje pritožbe na izid županskih in svetniških volitev sicer je, da  je aktualni župan s svojo listo (poleg drugih hudih nepravilnosti) zlorabljal javna sredstva (glasilo Ljubljana in svojo funkcijo) za svoj privatni interes in je v ta namen iz bivše Juge celo uvozil volivce za svojo izvolitev. Razen tega sva pritožnika, vlagatelja pritožbe na izid volitev, dva - jaz kot kandidat za občinskega svetnika in  mag. Tomaž Ogrin, kot kandidat za župana, ki me je v celoti pooblastil za  vodenje pritožbe tudi v njegovem imenu. Razen tega sem zahteval izločitev dr. Boštjana Zalarja zaradi povezav z izvoljenim županom  Jankovićem. Tudi on se je namreč predlagal za samo izločitev, vendar se je tudi on (samo) izločil neuspešno. On sicer navaja, da se predlaga za samo izločitev zato, ker je bil vseskozi proti temu, da je obravnava javna.   Sicer pa je izločitev sodnika v SLO  povsem nedosegljiva znanstveno fantastična zgodba, tako na Ustavnem sodišču kot na drugih sodiščih, saj očitno "neodvisno" sodstvo deluje skrajno so-odvisno, povezano in sinhronizirano v škodo ljudi in v korist samovolje državnih in občinskih oblasti, ki vodijo to samopostrežno le na videz pravno državo. Sicer pa gre v mojem primeru za nezaslišano zavlačevanje, ki mu ni para pod svobodnim soncem. Da se Sodni svet izgovarja na svojo nepristojnost v konkretni zadevi pa je moj komentar en sam: (prosto po Ivanu Cankarju) : Boljših varuhov nima neumnost ! Sam pa k temu dodajam: da o nepoštenosti in pristranskosti ne govorimo ! Prosim za konkreten in pošten odgovor !       Hvala in lep pozdrav !      Vili Kovačič, državljan K.

Sun, 1. Dec 2019 at 18:11

1695 ogledov

Naj zmaga resnica – NE FAKE HISTORY o dogodku, ki ga nikoli ni bilo!
SLAVKA KMETIČA predlagamo za najvišje državno odlikovanje ! Namesto Kmetiču so ga kasneje podelili Tomažu Ertlu. In danes ? Kakšna perverznost in sprevrženost zgodovinopisja, ki se krčevito oklepa partijske dogme o mitingu, ki ga nikoli ni bilo ! Po napovedi štrajka slovenskih strojevodij so ga Srbski mitingaši odpovedali, danes pa se združenje Sever junači z nekimi lažnimi zaslugami. Gre za zgodovinopisje na nivoju Boža Repeta in Mojce Pašek Šetinc – Kučanove filmografke. Šarec pa ne ve kaj govori, a Pahor bi vsekakor moral vedeti ! MITING RESNICE 1.12.1989 ni preprečila tedanja SLO policija ampak SINDIKAT STROJEVODIJ s Slavkom Kmetičem na čelu. Slovenska partijska vrhuška se je tresla za sebe, kot šiba na vodi! Tvegali pa so sindikalisti ! Zato Slavka Kmetiča predsedniku države predlagamo za odlikovanje najvišjega ranga. Tako bo resnica zmagala nad lažjo. Tudi ta praznik je UKRADEN ! To je zgodovinska BANČNA LUKNJA ! Velika žalost oz. katastrofa duha pa je, da zgodovinarji in novinarji na TVSLO in drugje vztrajajo na lažmni zgodovini. Gre za MITE kot so 27 april in »veliki« preboj na Menini planini. Isto je z Mitingom resnice, ki ga nikoli ni bilo – po zaslugi SINDIKATA STROJEVODIJ SLOVENIJE so ga mitingaši odpovedali. SLO policija ni imela kaj niste preprečiti ker so vse storili strojevodje, ki so štrajkali in preprečili invazijo iz Srbije. Gradiva o tem je ogromno, tudi na RTVBSLO, vendar je v bunkerju ! Sicer pa, blagor ubogim na duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo ! Lj. 01.12.2019 Vili Kovačič državljan K.

Sun, 1. Dec 2019 at 16:49

1204 ogledov

Upravna enota Ljubljana: Ponavlja se situacija pred volitvami 2018: UVOZ VOLIVCEV
Na Upravni enoti Ljubljana imajo dovolj. Največ dela imajo na oddelku za tujce. Zaposleni delajo dokler ne odide zadnja stranka, piše Reporter! Ponavlja se situacija pred volitvami 2018: UVOZ VOLIVCEV. Očitno se Bližajo predčasne volitve! Krona vsega pa je ZOKIJEVO sranje v PODTALNICO!
Teme
volilni sistem

Zadnji komentarji

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

SMRTNI GREHI VOLILNEGA SISTEMA SO PRILOŽNOST ZA VSTOP V NOVO DEMOKRACIJO