Zlikovki Alenki Buldožerki prevara ne bo uspela. Na Ustavno sodišče bo vložena pritožba zaradi neustavnega zakona o dvojnem poroštvu, ki je ustavno nedopustno, a je bilo s preglasovanjem izsiljeno.

komentarji