JAVNO PISMO IZVAJALCEM KRIMINALISTIČNE PREISKAVE-v ZADEVI UMOR dr.JAMNIKA
Vili Kovačič
Celje, moje mesto

Nedelja, 23. april 2017 ob 16:10

Odpri galerijo

JAVNO  PISMO

izvajalcem kriminalistične preiskave, tožilki in sodnici na prvi stopnji sojenja v zadevi

Umor dr. Janka Jamnika

 

" Kaj pisati o procesu, ki se dokazov ni niti dotaknil , "  je rekel spoštovani in cenjeni odvetnik Hribernik v svojem zaključnem govoru dan pred obsodbo nedolžnega dr. Noviča. 

Naslednji dan pa obsodba za umor , z zaporom na 25 let, denarno kazen, odškodnine Jamnikovi ženi in hčerki in pripor do pravnomočnosti sodbe. Brez enega samega dokaza, z obveznim naslovom : Sodba v imenu Ljudstva !

Šokantno ! Tega ni pričakoval nihče, niti odvetniki, niti poučeno ljudstvo, niti poučeni novinarji .

Javnost in stroka, ki je to zadevo redno spremljala, je že od same medijske objave umora in vse do zadnjega dne sojenja edinemu preiskovanemu osumljencu, nato obtožencu in obsojencu na prvi stopnji Milku Noviču, opazila velike in nenavadne pomanjkljivosti.

 

Kriminalistično preiskavo je že od samega začetka vodil NPU. Zaščitili so širše območje umora, zaslišali so mnoge udeležence Kemijskega inštituta, ki so prišli na novoletno zabavo,…, niso pa zapečatili pisarne direktorja Jamnika z materialnimi dokazi v njej, dokumenti, telefoni, računalniki ! NAKLJUČJE ? Zakaj pa je preiskavo prevzel  NPU in ne navadna policija ? Zaradi nekega užaloščenega morilca gotovo ne !

In zvrstilo se je toliko "naključij" neprofesionalnega in neodgovornega dela organov pregona vse do obsodbe na prvi stopnji sojenja, da postavljamo podporniki vladavine prava , redni obiskovalci sojenj na prvi stopnji,  s tem pismom javna vprašanja in zahtevamo javne odgovore  od vodje NPU g. Majheniča, tožilke Žgajnarjeve in sodnice Koleta  :

 

1 ) G. Majhenič, strokovni in odgovorni vodja NPU, ugotavljamo, da ste izpustili nujne in   ključne točke kriminalistične preiskave, navedene v nadaljevanju, ki za to niso del sodnega spisa . NAKLJUČJE ? Zahtevamo, da pristopite k njihovi izvedbi takoj in pospešeno, da o tem takoj obvestite pristojno sodišče in da poročila z vsemi spremljajočimi materialnimi dokazi takoj po izdelati dostavite v sodni spis :

- Zahtevamo izdelavo Poročila o analizi in rekonstrukciji vseh aktivnosti umorjenega Jamnika in z njim povezanih dogodkov, vsaj od ure 18.30 , ko naj bi se ob 19. uri začela novoletna zabava KI v lokalu Via Bona, na kateri naj bi bil uvodni govornik direktor dr. Janko Jamnik. In vse do njegovega odvoza v bolnišnico. Dobra osnova je  okoli 50 posnetkov nadzornih video kamer s poti in iz okolice lokala Via Bona , ki jih imate že od vsega začetka. Tega Poročila, kot kaže, ni v sodnem spisu, sodnica sama ga ni in tudi ni želela izdelati ali pridobiti, in s tem je izključila obravnavo ključnih dokazov o umoru. V sodnem  spisu je zgolj nekaj posnetkov video nadzornih kamer, kopije nekaterih so bile po izrecni zahtevi obrambe dane tudi njej . Toda kljub zahtevam obrambe sodnica teh posnetkov ni želela predvajati  in obravnavati na sodnem procesu !

- Zahtevamo natančno Poročilo o komunikaciji Janka Jamnika preko računalnikov in telefonov, ki so bili zaseženi , za obdobje zadnjega leta, ko je, od več prič izpričano na sodišču, začel dobivati grožnje. Poročilo naj vsebuje poglobljeno analizo komunikacije za zadnji mesec, ko so se grožnje stopnjevale in je Jamnik začel zaklepati svojo pisarno ter dal navodilo tajnici , da takoj izprazni zaklenjen predal, če se mu kaj zgodi ( vse izpričano na sodnem zaslišanju ). V sodnem spisu ni niti navedbe zaseženih tovrstnih materialnih dokazov , še manj analize komunikacije, čeprav je širša slovenska javnost seznanjena , da so bili pridobljeni s strani NPU.

Zahtevamo natančno revizijo poslov KI in sledenje toku denarja vsaj za zadnji dve leti pred umorom, kar edino lahko potrdi ali izključi vlogo denarja pri tem umoru  .

-  Zahtevamo, da dostavite v sodni spis Poročilo o preiskavi vloma v stanovanje družine Jamnik v času pogreba pokojnega Janka Jamnika.

 

2) Ga Žgajnar, tožilka posebne tožilske skupine za najhujše oblike kriminala. Glede na to, da ste poznali vse zgoraj navedene materialne dokaze - video posnetke nadzornih kamer ter zasežene Jamnikove računalnike in telefone, glede na to, da ste bili seznanjeni z grožnjami, ki jih je Janko Jamnik dobival že več kot eno leto, da  ste bili seznanjeni z vlomom v Jamnikovo stanovanje v času pogreba,…..,  ste izdali Obtožnico, ki bremeni Milka Noviča  za umor Janka Jamnika. Pričakujemo vaše javno pojasnilo, kako komentirate vsa navedena dejstva in materialne dokaze, saj o vsem tem  v svoji obtožnici in  skozi celoten proces sojenja na prvi stopnji, niti z besedico ne govorite . Ste vsa ta dejstva in dokaze  izločili ? NAKLJUČJE ?

 

3) Ga Koleta, sodnica Okrožnega sodišča Ljubljana. Dne 13. 4 2017 ste obsodili Milka Noviča za umor Janka Jamnika . Iz celotnega poteka sojenja in iz utemeljitve vaše obsodbe izhaja nešteto nebuloz, insinuacij, ni pa enega samega dokaza niti utemeljenega indica za obsodbo. Še več,  obrazložitev sodbe je dokaz o popolni odsotnosti pravne argumentacije in  o načrtni izločitvi vseh dokazov, ki vodijo v smer iskanja in potrjevanja pravih povzročiteljev umora,  med katerimi ni obtoženega Milka Noviča. Izločeni dokazi namreč natančno pojasnjujejo motive za umor in prikažejo, da je bil umor organizirano skupinsko delo z zaključnim aktom profesionalnega morilca. Pridobljeni dokazi NPU tudi kažejo na ozadja tega umora . Gre vendar za sojenje v zadevi Umor Janka Jamnika in ne za sojenje v zadevi Obsodba Milka Noviča ! NAKLJUČJE ?

 

Navajamo največje, v nebo vpijoče ugotovitve in prosimo za vašo javno obrazložitev:

- Popolna ignoranca več kot leto trajajočih groženj Jamniku, ki ne izhajajo od Noviča. O teh grožnjah je na sodišču pričalo več prič.

- Popolna ignoranca vse komunikacije Jamnika s potencialnimi storilci, ki izhaja iz zaseženih računalnikov in telefonov.

Popolna ignoranca vloma v zaklenjen predal Jamnika in kraje dokumentacije ter ignoranca vloma v Jamnikovo hišo v času njegovega pogreba.

- Izločitev pregleda več posnetkov video nadzornih kamer , ki so v sodnem spisu, ter njihove analize in obravnave. Še več, zavrnete celo posebne zahtevo obrambe po njihovi obravnavi in analizi.

- Štirikrat zavrnete zahtevo Milka Noviča po pričanju s poligrafom, v obrazložitvi sodbe pa mu očitate laganje v sicer nepomembnih zadevah kot npr, da je najprej rekel, da se je doma preoblekel v trenirko, potem pa je govoril, da je bil doma v pižami.  

- Niti na sojenju niti v argumentaciji obsodbe ni navedbe utemeljitve , na osnovi česa ste se odločili za izbor izvedenskega mnenja o GSR strelnih delcih in na osnovi česa ste izločili  ostala štiri izvedenska mnenja o GSR strelnih delcih. Izbrali ste torej edino izvedensko mnenje, ki bremeni  Noviča , zavrgli pa štiri izvedenska mnenja, ki ga razbremenjujejo ! In na tem mnenju   zapečatite obsodbo Noviča za umor.  

Vseh pet izvedenskih mnenj je sestavni del sodnega spisa, vseh pet izvedencev pa je svoje mnenje predstavilo na sodnih zaslišanjih, pred široko javnostjo.

 

Predstavitev vseh petih izvedenskih mnenj pokaže :

 

3.1.  Izvedensko mnenje privatnika Sabliča  naroči sodnik Franc Hribar v fazi predkazenskega preiskovalnega postopka, to mnenje pa uporabi preiskovalni sodnik kot potrditev suma krivde Noviča, tožilka pa za njegovo obtožbo.  Tako to mnenje privatnega izvedenca za balistiko Sabliča, ki vsebuje tudi  njegovo kemijsko mnenje o prisotnosti /odsotnosti GSR strelnih delcih, ki naj bi bili najdeni na Novičevih rokah in laseh 23 ur po umoru ter na jakni pet dni po umoru, preide v sodni spis kot dokazno mnenje , da je storilec umora Novič . In na koncu postane tudi temelj obsodbe Noviča za umor.

Sablič,  takrat tudi direktor NFL Policije, je mnenje izdelal kot privatnik, po analizah, ki naj bi jih izvedel NFL. Sam nima nobenih strokovnih kompetenc za izdelavo mnenja s področja kemije GSR strelnih delcev. Poleg tega bi moralo biti njegovo mnenje izločeno iz postopka sojenja zaradi konfliktnosti statusa pisca mnenja privatnika Sabliča in sočasnega direktorja NFL Policije Sabliča. Zahtevo obrambe po izločitvi tega izvedenskega mnenja Sabliča je sodnica Koleta zavrgla brez obrazložitve.

To izvedensko mnenje ne zadošča minimumu izvedenskega mnenja niti po obliki, niti po strokovnosti argumentacije in niti po strokovnih kompetencah podpisanega in zaslišanega Sabliča. Manjkajo tudi po mednarodni stroki obvezne priloge dokumentov analiz in morfologije omenjanih delcev.

Zaključna ugotovitev dokumenta :

"  …..menim, da osumljeni ni le kot možna oseba, ki je streljala, temveč da vsa navedena dejstva potrjujejo, da je prav osumljeni najverjetnejši strelec v konkretnem primeru. "

 

3.2. Izvedensko mnenje hrvaškega balistika Maštruke, certificiranega izvedenca za kemijo GSR strelnih delcev, izvedenec obrambe .

Zaključna ugotovitev dokumenta :

"  Razporeditev GSR delcev , ki so najdeni na jakni obtoženega in sedaj obsojenega dr Noviča , ni karakteristična za streljanje iz strelnega orožja, ampak je značilna za pasivno kontaminacijo. Ne gre za kombinacijo aktivne in pasivne kontaminacije, gre za izključno pasivno kontaminacijo .

Delci, najdeni po 23. Urah na rokah in laseh obtoženega Noviča odpadejo po 3-7 ura z rok tudi brez umivanja rok. Gotovo jih pa tam ni več po 23. urah.  Tam so lahko samo kot posledica kontaminacije, morda iz kontaminiranih žepov jakne ".

 

3.3. Izvedensko mnenje  dr. Mirana Čeha ( vodja Centra za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM in vodja Centra za mikrostrukturo in površinsko analizo CMPA na Inštitutu J. Stefan), izvedenec obrambe .

Zaključna ugotovitev dokumenta:

"Novičeva jakna ni bila na mestu umora ! "

"GSR delci, najdeni na rokah in lasišču osumljenca so posledica na strelišču kontaminirane jakne. "

 

3.4.  Izvedensko mnenje Bavarskega kriminalističnega urada Munchen, Kriminalistično tehnični inštitut, balistik dr. Gebhart, kemijska inženirka Manthei ). Oba certificirana izvedenca za GSR strelne delce delata v istem inštitutu, zato so njuna samostojna mnenja , ki so označena po izvajalcu, združena v en dokument. Izvedenca sodišča.

Zaključna ugotovitev dokumenta :

 " V danem primeru je med časom storitve kaznivega dejanja in prvega vzorčenja rok obdolžencev v po priloženi dokumentaciji minilo 23 ur. V tem času obstaja pri živih osebah možnost raznolike spremembe obstoja dokaza na rokah. Prej morebiti prisotne sledi izstrelkov je mogoče odstraniti z običajnimi dejavnostmi v vsakdanjem življenju, še posebej s čiščenjem. Po drugi strani pa lahko pridejo v istem obdobju sledi izstrelkov na roke npr. v stiku z oboroženimi policisti, pri prevozu v policijskem vozilu, pri čakanju v uradnih prostorih ali tudi pri stiku s površinami, na katerih so sledi izstrelkov. K temu spadajo tudi oblačila, na katerih so sledi izstrelkov oz njihovi notranji žepi."

"Gledano celovito, iz predloženega materiala sledi in dokumentacije ni mogoče ne potrditi ne izključiti, da bi obdolženec streljal "

To v sodnem jeziku pomeni : Najdenih sledi strelnih delcev ni mogoče uporabiti kot dokaz umora.

 

Naj zaključimo s še enim stavkom iz zaključnega govora  odvetnika Hribernika :

" V kazenskih zadevah morajo biti dokazi bolj jasni kot beli dan !  "

In ne samo to, da dokazi niso bili jasni kot beli dan. Dokazov sploh ni bilo ! Nobenega najmanjšega dokaza !

Doživeli smo proces, ki je iz pravosodnega procesa izločil raziskovanje umora Janka Jamnika. in ki je brez vsakršnega dokaza in na osnovi naklepno izbrane izvedenske izjave Sabliča, na osnovi verjetnosti obsodil Milka Noviča za umor Janka Jamnika . 

 

Ni čudno, da se je po izgonu prisotne javnosti iz sodne dvorane zaslišalo vzklike :

UMOR VLADAVINE PRAVA , okruten, naklepen in zahrbten !

 

 

Podporniki vladavine prava,

prisotni na vseh obravnavah na 1. stopnji sojenja

v zadevi Umor Janka Jamnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 1. Aug 2020 at 10:29

1102 ogledov

POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE slovenske vlade
POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE SLOVENSKE VLADE Proti samopostrežni vladavini prava ! POZIV TREM MINISTROM AKTUALNE SLOVENSKE VLADE Proti samopostrežni vladavini prava ! Pozivam aktualno oblast -  ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič  in ministra za javno upravo  Boštjana Koritnika ter vodstvo  NPU in vodstvo policije, da končno  ukrepajo in na Upravnih enotah v Ljubljani uvedejo specialno kriminalistično preiskavo vpisov začasnih prebivališč  in volilnih imenikov v novembru in celotnem letu 2018. Utemeljeno namreč  sumim, da je v MOL novembra 2018  prišlo do uvoza volivcev - prišlekov iz drugih občin in bivših republik bivše države, s čemer je bil grobo deformiran volilni izid županskih volitev in volitev v občinski svet mestne občine Ljubljana. Sodni spor se vleče že od leta novembra 2018 vendar slovenska sodišča nočejo razpisati glavne obravnave. Po sklepu Ustavnega sodišča  bi moralo Upravno sodišče  razpisati narok za JAVNO OBRAVNAVO, čemur pa se Upravno sodišče s sodnikom Boštjanom Zalarjem na čelu, trdovratno upira in namesto tega vrača žogico USTAVNEMU SODIŠČU, (da to presodi ustavnost zakona o lokalnih volitvah) češ da zaradi pravnih praznin in neustavnosti nekaterih določb zakona ne more meritorno odločiti. Sicer pa sem tako zahtevo na Ustavno sodišče naslovil tudi sam, vendar je takrat to zahtevo  U S ignoriralo. Očitno pa Ustavno sodišče tega niti sedaj noče storiti in namerno vzdržuje negibno situacijo.   Tako nastaja absurdna situacija,  ko prvo  sodišče  pri nezakonitem ravnanju (očitno po dogovoru z njim)  ščiti nezakonito ravnanje drugega. Evropske institucije in EU funkcionarji pa kot papirnati tiger, molčijo in se zaletavajo v Madžarsko in Poljsko. Nepredstavljivo brezpravje v Sloveniji pa tolerirajo. Še več: sodniki si sami sproti določajo pravila ravnanja (primer Novič in Radonjić) !   Nastaja tako rekoč nova disciplina - samopostrežna vladavina prava oziroma vladavina samopostrežnega prava.  Minister Gregor pa nič ! Zato se pritožujem !   Vili Kovačič, državljan K.   Ljubljana.01.08.2020      Vili Kovačič, državljan K.

Sun, 19. Jul 2020 at 15:39

943 ogledov

Omizje o medijih na RTVSLO, ki ga je vodila Ksenija Horvat! RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vemo če je sploh kdaj bila!
Spoštovana voditeljica omizja o medijih, ga. Ksenija Horvat !  RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vem če je sploh kdaj bila. Sklicevanje na gledanost v pandemiji je ponižujoče zavajanje, ker ni relevantno ! Sklicevanje na tuje novinarje, ki pojma nimajo o stanju v Sloveniji, je še bolj.Demokratično omizje o medijih in RTVSLO bi morali prenesti na ORF, kajti tostran Karavank demoratična razprava ni možna - najmanj pa na RTVSLO, ki se zdaj več kot očitno čuti ogrožena !!! Ranjena zver je  postala agresivno propagandna, ni pa nepristranska in objektivna. Kdaj boste imeli pogovor s tistimi, ki zahtevamo ukinitev in/ali prerazporeditev RTV prispevka. Kdaj je kdo od vas, ki branite status quo, javno protestriral proti parolam SMRT janšizmu in to celo na sejah programskega sveta. Kdaj in kako ste poročali o protestih za človekove pravice pred Vrhovnim  sodiščem, asistirate pa nasilnim politkolesarjem. Resne javne razprave o sodstvu niste še nikoli organizirali, kot tudi ne o demokraciji - referendumski ureditvi in volilni zakonodaji. Sploh pa ne o velikih in megalomanskih  državnih investicijskih  projektih, ki so škodljivi za naravo, ljudi in okolje. In o kršitvah EU prava zvesto molčite. Pri vseh je RTVSLO od vključno TEŠ6 naprej, zvesto in pridno asistirala.  Poseben presežek pa je vaš tabu, to je sistemsko kriminalno slovensko sodstvo, ki po potrebi, če je to v interesu zaščitenih stricev globoke države, proizvaja nadomestne morilce ! Da o pristranosti radia - posebej vala 202, sploh ne govorimo ! Spoštovani, ne krivite razbitega zrcala, če imate grd obraz !?  Potrebna bo ne le lepotna operacija za ohranjanje videza, potreben bo poseg v osrčje in ožilje vašega sistema.  Lep pozdrav,  Vili Kovačič, državljan K. ps:kdaj se boste lotili volilne prevare v Ljubljani novembra 2018 - UVOZ volivcev, kot ga svet še ni videl ! NOVINARSTVO IN pokvarjeno SODSTVO z roko v roki - RTVSLO PA NIČ !? To bi moral biti sicer prvovrsten JAVNI INTERES za JAVNO RTVSLO. Podrobneje o tem v priponki ! Da o koruptivnih in škodljivih državnih investicijah, ki so jih uzurpirali slovenski  tajkuni - Petrič, Škrabec, Polanič, Janković (TEŠ6,2TIR, 3Ros,Magna, C0) ne govorimo. Povsod je bila RTVSLO zraven-aktivno ali pasivno. Večinsko in usodno pa vedno na strani uzurpatorjev, ne na strani javnega interesa. Da o številnih s strani RTVSLO spregledanih okoljskih problemih ne govorimo, posebej še če tematika  ni politično uporabna.Ponavljam:  RTVSLO ni JAVNA RTVSLO, ne vem če je sploh kdaj bila! Sklicevanje na gledanost v pandemiji je ponižujoče zavajanje, ker ni relevantno ! Še bolj pa sklicevanje na tuje novinarske  funkcionarje -  "strokovnjake", ki o dejanskem stanju v SLO pojma  nimajo. 

Sun, 19. Jul 2020 at 15:34

2342 ogledov

ZAKAJ RTVSLO z molkom ŠČITI JANKOVIĆA TUDI GLEDE VOLILNE PREVARE V LJUBLJANI 13 nov 2018? Uvozili so 35.000 volivcev!
Zakaj je Janković moral uvoziti volivce !? Razlog je preprost, ker mu je zmanjkalo Ljublančank in Ljubljančanov, ki bi volili zanj z nad 50 % . Moral je zmagati že v PRVEM KROGU, s čemer se je izognil neposrednemu soočenju z izzivalcem Anžetom LOGARJEM v drugem krogu. V tem primeru bi ZOKI »popušil« na enak način kot je »popušil« v parlamentu 67 : 0 v primeru kanala C0. Tega si Kučanov kočevski medved ni smel in ni upal dovoliti, saj je v duelih soočanja z resnico – s fakti, izrazito slab in izgubi živce, tako kot jih je izgubljal zaradi bančne luknje v duelih z Anžetom Logarjem na preiskovalni komisiji v DZ. Uvozna kvota 35.000, ki je navedena v ovadbi je dovolj velika količina, da je to prevaro omogočila. Toliko Zoki zna tudi računati, ne samo lagati !!! Več o tem v kazenski ovadbi na povezavi: https://drzavljank.si/post/551297/kazenska-ovadba-zaradi-utemeljenega-suma-uvoza-volivcev-v-ljubljani-2018 Javni servis RTVSLO pa je tukaj povsem jasno opredeljena - z molkom, ki ga »javni servis« o-ne-mogoča in stranskimi zgodbami, ki odvračajo od bistva, da so bile Lokalne volitve Ljubljani z Uvozom volilvcev 2018 UKRADENE !!! Zato sta Upravno in Ustavno sodišče stisnila REP MED NOGE ! Lp Vili Kovačič, državljan K.

Tue, 14. Jul 2020 at 11:17

8368 ogledov

KAZENSKA OVADBA zaradi UTEMELJENEGA SUMA UVOZA VOLIVCEV v LJUBLJANI 2018
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana NPU-Nacionalni preiskovalni urad  Ljubljana, Litostrojska 54,                            ZAHTEVA ZA PREISKAVO IN OVADBA ZARADI SUMOV KAZNIVIH DEJANJ OB IZREDNEM ŠTEVILU PRIJAV ZAČASNIH BIVALIŠČ V MESTNI OBČINI LJUBLJANA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI 13. NOVEMBRA 2018 (v nadaljevanju 'uvoz volivcev') Podpisani vlagam zahtevo in ovadbo na podlagi podatkov o dogajanju in navedbah ob velikem številu - prijav začasnih bivališč v času pred lokalnimi volitvami leta 2018 predvsem na UE Ljubljana. Zaradi takega obsega le teh, je prišlo do odkritega nezadovoljstva zaposlenih in celo odstopa načelnika. O tem je psalo tudi časopisje in različni mediji ! Pričakujem in zahtevam da se s pooblaščeno preiskavo ugotovi število na novo začasno prijavljenih oseb, koliko, na katerih naslovih in od kje ter razlogih in utemeljenosti za spremembo (začasnega) bivališča. Prav tako pa ali so se in če so se kdaj, kam in zakaj te osebe ponovno preselile. Torej gre za preiskavo o utemeljenosti sumov 'uvoza volivcev' zaradi vplivanja na volilni izid. V svoji pritožbi na izid lokalnih volitev v MOL  sem to dejanje sicer že predložil upravnemu sodišču kot posebno  točko moje pritožbe, pod  podnaslovom DRUGE OKOLIŠČINE (pritožbo prilagam v priponki). Enako sem storil tudi v svoji pritožbi Ustavnemu sodišču. V obeh sem tudi zapisal, da pričakujem od sodišča, da bo ovadba po službeni dolžnosti vložena  s strani Upravnega sodišča oziroma Ustavnega sodišča. A nič od tega se ni zgodilo, čeprav gre za volilni spor ki bi moral biti že zdavnaj procesiran. Obe sodišči sta žal v popolni (medsebojni ?) blokadi. Ker je na obeh sodiščih glede tega primera žal že dolgo popoln zastoj, kljub ustavnim pravicam za hitro in učinkovito odločanje, ovadbo vlagam na svojo pobudo kot občan, volivec in državljan RS. V Avstriji so bili razveljavljene predsedniške volitve zaradi nekvalitetnega lepila na kuvertah poslanih po pošti, pri nas pa nihče ne povzdigne glasu, še manj intervenira pri prevarah velikega obsega, čeprav bi morali to storiti  upravni organi po svoji uradni dolžnosti. V severni Italiji so v nekaterih občinah razveljavili volitve zaradi izrednega navala »volivcev« prišlekov, ki so umetno napihnili volilno telo v korist  kandidatov, ki so podpirali  njihov prihod. Konkretni razlogi v Sloveniji in Ljubljani 2020 pa so sledeči: a)   Pri vpisovanju novih »prebivalcev«, volivcev Ljubljane – gre za prijave stalnega oz. začasnega bivališča –kar je najbolj zavržen način vplivanja na izid volitev. V zadnjih treh mesecih pred volitvami je bilo  vpisovanje v MOL še posebej izrazito intenzivno in je v zadnjem tednu pred volitvami tako naraslo, da je prišlo celo do stavke upravnih delavcev zaradi preobremenjenosti delavcev na okencih za prijave bivališča.   Očitno je tudi zaradi tega   odstopil direktor občinske uprave Lovro Lončar, ki pa mi na mojo poizvedbo ni želel ničesar odgovoriti.    b)   S tem v zvezi sem v pritožbi občinskemu svetu naznanil  sum »uvoza« in celo podkupovanja volivcev, prišlekov  iz drugih območij Slovenije ter drugih držav bivše skupne države. Po informacijah, ki sem jih dobil gre za 35.000 uvoženih volivcev, ki naj bi dobili navodilo koga je treba voliti in honorar 75 evrov za oddani glas. To dejanje, če je resnično,  je skrajno nedopustno, zato apeliram na medije in organe občine, da ta sum prijavijo policiji in tožilstvu, da se takšna prevara, če je res bila, temeljito in do konca razišče in sankcionira. Obenem naj upravni organi statistično ugotovijo gostoto-frekvenco prijav bivališča po upravnih enotah MOL v celotnem letu 2018 , prav tako pa tudi gostoto-frekvenco  le teh po naslovih bivanja.  Krožijo informacije, da je bila koncentracija le teh izjemno nenormalna. Po več 10 ali celo sto ljudi na isti naslov. Za tovrstne morebiti lažne volivce je za vsakega posebej treba ugotoviti pravno podlago  za dodelitev stalnega/začasnega bivališča. Prepričan sem, da je preiskava fenomena UVOZA VOLILVCEV v Ljubljani na volitvah novembra 2018, v širšem javnem interesu, saj so se, po mojih informacijah takšne  anomalije dogajale tudi drugje – Maribor, Koper. Brez poštenih demokratičnih volitev je konec demokracije. Državljani pa smo dolžni take anomalije prijaviti. Vili Kovačič, državljan K.  Ps: V zvezi s tremi navedbami citiram 145 člen ZKP (1) zapoveduje: »(1) Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali če kako drugače zvedo zanje«. (2) Obenem z ovadbo morajo organi in organizacije iz prejšnjega odstavka navesti dokaze, za katere vedo, in poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila.« 2. odstavek 146. člena ZKP :  »Zakon določa, kdaj pomeni opustitev ovadbe kaznivega dejanja sama kaznivo dejanje.« – v povezavi z 281. členom KZ-1-NPB4 (k. d. »opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca«) narekuje, da je v tak(šn)em primeru opustitev ovadbe kaznivega dejanja samostojno kaznivo dejanje  

Sat, 11. Jul 2020 at 22:41

1326 ogledov

NOVE ENERGETSKE INVESTICIJE - bodimo realisti zahtevajmo (predlagajmo) nemogoče ! NEK2
NOVE ENERGETSKE INVESTICIJE - bodimo realisti zahtevajmo (predlagajmo) nemogoče !   S krizo prehajamo v  novo normalnost, ki bo bolj sprejemljiva za preproste ideje.  Napaka preprostih idej pa je za Slovenijo  predvsem to, :  da so brez velikega modrovanja realno izvedljive, z njihovo izvedbo pa bi bili mnogi energetski filozofi ob svoj nezasluženi zaslužek.  Nekoliko to velja tudi za jedrsko energijo, do katere lahko pridemo na hitrejši in manj sporen način. Tudi polemike o novi JEK2 bi odpadle.  Predlagam, da Slovenija  stopi v stik s Hrvati in prične pogajanja za odkup hrvaškega deleža nuklearke v JEK.  Delovanje elektrarne pa naj se zgolj podaljša - do končnega zaprtja  leta 2043. Z odkupom bi si Slovenija pridobila novo zmogljivost 350 MW moči. Do dokončnega zaprtja JEK, in že prej, pa bodo na razpolago manjše "trotl varne"   modularne nuklerake. Ta predlog omogoča tudi, da se znebimo včasih težkega partnerja. Čisti računi dobri prijatelji. Tudi NEK je ostalina prejšnjega sistema. Na svoji zemlji bi postali sami svoj gospodar ! Za uspešno transakcijo odkupa je pomembno, da imamo s Hrvati dobre odnose, obema stranema v korist. Hrvatom, ki načrtujejo svojo JE  pa bo kupnina dobrodošla pri postavitvi njihove nove nuklearke, za postavitev katere imajo sicer oni mnogo boljše prostorske pogoje od nas. Tudi zaradi tega so normalni odnosi s Hrvaško zelo pomembni. Jedrska tehnologija se pospešeno razvija, na razpolago so hitri oplodni reaktorji (torijevi), manjši  jedrski reaktorji itd.  Ne potrebujemo več velikih 1000 MW agregatov, pač pa manjše enote. Z odkupom hrvaškega deleža pa si kupimo čas, da lahko vsaj v 2 desetletjih ujamemo korak z uporabo najmodernejše tehnologije, morda pa celo s fuzijskim reaktorjem. Ukalupljenost v stare predstave nas vodi nazaj, da ne vidimo naprej.    Menjava vlade v ZGB je ugodna prilika za korak v tej smeri. Ta predlog ni nov, je pa zdaj aktualen - bolj kot kdaj koli prej ! Lep pozdrav   Vili Kovačič, državljan K.  

Sat, 20. Jun 2020 at 08:22

2225 ogledov

Infrastrukturni projekti  in revitalizacija Bohinjske proge z navezavo na Koper !
Infrastrukturni projekti  in revitalizacija Bohinjske proge z navezavo na Koper ! Za ministra Vizjaka fenomen - redy to go ! V četrtek 18 06.2020 je v prostorih  občine  Nova Gorica  potekal pomemben dogodek na temo Bohinjska proga - sramota tranzicije. Prišlo je cca 40 ljudi kar je - glede na razmere omejenega gibanja in 100 odstotne medijske blokade, pravzaprav veliko, sem pa razočaran, da ni bilo novogoriškega  župana, ki je sicer precej glasen in  je nedavno v Državnem svetu celo pozival aktualno oblast da je nujno, da  se za Goriško uvede POSEBNA OBRAVNAVA. No, včeraj smo že imeli posebno obravnavo, le občina se bo morala potruditi, da preide od besed k dejanjem. Hvala bogu , da je  prišla  vsaj gospa podžupanja in g. Harij z ministrstva za kohezijo in občinska svetnica zadolžena za infrastrukturo. Ker je bilo zanimanje veliko – v danih razmerah celo izjemno, bomo   z zadevo jeseni nadaljevali. Mnogi v tem projektu sicer vidijo nevarnost za vladni 2tir, kar v resnici tudi je, kajti če bo zmagala zdrava pamet je odločitev jasna. Ne ponavljajmo zgodbe TEŠ6, ampak se raje lotimo modernizacije obstoječih propadajočih objektov, ki jih že imamo. Za razliko od zeleno deklariranih Velenjčanov v letu 2012, ko so me domačini hoteli utopiti v žlici vode, smo tokrat naleteli na izjemno pozitiven sprejem domačinov. Vse kaže na to, da se je Bohinjska proga kljub vsemu vtisnila v srca  in glave ljudi in kljub represiji »ob najbolj odprti meji na svetu«, kot so se nekoč hvalili oblastniki na jugoslovanski strani meje, tega pomembnega projekta »znanilci napredka širokih ljudskih množic«  niso uspeli dokončno uničiti. Upamo celo, da ga bo Corona kriza rehabilitirala in mu dala izjemen pomen, ki si ga zasluži, celo v evropskem merilu. Zato bomo o potrebi njegove revitalizacije obvestili tudi veleposlanike Slovaške in Češke. Kajti v resnici gre za srednje evropski kohezijski projekt, ki je bil ob nastanku mišljen za povezavo od Prage,  Dunaja, Salzburga, Jesenic, Gorice do Jadrana. Nekoč do Trsta, danes do Kopra.  Sicer pa se z 2tirom neposredno ne bomo ukvarjali. In velja se ravnati po bivšem predsedniku vlade Ivanu Serpentinšku, da ne bomo delali prepiha, ko se pečejo krofi. In da se žaba kuha počasi, da ne skoči iz lonca. Zato se do 2tira ne opredeljujemo.  Saj se tudi nova oblast ne upa eksplicitno opredeliti. Naš cilj je za zdaj zgolj to, da se Bohinjska proga kot projekt uvrsti na seznam prioritetnih projektov, kajti prav ta projekt prinaša zelo visoko dodano vrednost na vloženi eur. In je kot pravi minister Vizjak v resnici projekt Redy to GO. Ampak ni važen samo euro, važni so ljudje in gospodarstveniki, ki so odrezani od sveta in nepovezani tako s Slovenijo kot  s srednjo EVROPO in Bavarsko   Želimo, da prideta na naslednje omizje ministra g. Černač in g. Vrtovec in da bi  ta projekt posvojila tudi sedanja - nova vlada.   Tudi z Bohinjske strani izražajo interes, o tem je govoril g. Matjaž Marušič Računam celo, da se bo prebudil celo kak bivši ali bodoči kandidat za županske volitve, ki sedaj previdno molči. Čeprav seveda ni kaj molčati. Zamudniki ne bodo nikoli prvi.    Prebujenje Goričanov je po zaslugi nekaterih torej delno uspelo. Mnogi drugi pa so (kot pravi in pristni ideološki zadrteži ) izjemno previdni in čakajo kaj se bo iz vsega tega izcimilo. Prav neverjetno je kakšne oprezne riti smo Slovenci in kako globoko sega SLOVENSKI RAZKOL. Zato pričakujem, da naslednjič pridejo tudi  poklicni in ortodoksni levičarji, ki sicer vsako iniciativo, če ni iz njihovih vrst ali ugrabijo, ali jo ožigosajo za sumljivo. No, morda bo tokrat lažje, ker iniciativa za bohinjsko progo prihaja z več strani z namenom, da se ohranja Slovenija, da Goriška dobi posebno obravnavo, da se ne delimo na vaše in naše in da vsi postanemo – če ne v celoti, pa vsaj na videz, vredni medijske pozornosti, ki jim bo  RTVSLO milostno posvetila vsaj nekaj minut Sam se sicer glede na izkustvo štejem med tretjerazredne, kajti za razliko od kolesarsko zablodelih »antijanšistov«, ki sicer uspešno lajajo na luno, si ne morem na RTVSLO, razen molka, obetati karkoli drugega. Vseeno bom poizkusil in javni RTVSLO predlagal uvrstitev te pobude v TOČKO PRELOMA.    Sicer pa si več o tem preberite s pomočjo Googla na spletni strani https://drzavljank.si/ Za uvod v branje naj povem, da je predračunska vrednost revitalizacije bohinjske proge v celotni dolžini 181 km, ocenjena čez palec na 432 milijonov evrov. To je za projekt po moji laični oceni več kot dovolj, pa še kaj bo ostalo za pospeševanje turizma in skupno druženje prvorazrednih, drugorazrednih in tretjerazrednih. Rtvslo pa bo upravičila zanimanje ljudi, ki je bilo tokrat zelo spodbudno. Več o samem projektu pa na sledeči povezavi: l i n k Vili Kovačič, državljan K.

Zadnji komentarji

Marinka Kurilić :

16.06.2020 18:24

Tako je!
Sponko :

14.06.2020 05:22

Šc

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

JAVNO PISMO IZVAJALCEM KRIMINALISTIČNE PREISKAVE-v ZADEVI UMOR dr.JAMNIKA