Odškodninska tožba proti Časopisu Delo, ki je uničilo življenje novinarki Mojci Vočko! Psihični in eksistenčni umor!
Zloraba sodstva - delo sodnice hudičevke! Narok za odškodninsko tožbo Mojce Vočko proti Delu je prestavljen na 6 februar 2020 ob 13 h.
Vili Kovačič
Slovensko sodstvo

Sobota, 30. november 2019 ob 01:53

Odpri galerijo

Narok za odškodninsko tožbo Mojce Vočko proti Delu je prestavljen na 6 februar 2020 ob 13 h. Gre za 300.000 eur in uničeno življenje! Mojca je v bolnišnici ! Verjetno v Celju. Ljudje pomagajte,da si opomore! Gre za zlorabo sodstva -sodnice Hudičevke. Vendar Mojca se ne da! SOS !!!

Danes 13 h bo na okrožnem sodišču v sobi št. 6 v Ljubljani bi morala biti javna glavna obravnavana v odškodninski tožbi proti Časopisu Delo, ki je uničilo življenje novinarki Mojci Vočko. Gre za psihični in eksistenčni umor pri živem telesu.

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 26. Mar 2020 at 16:31

8110 ogledov

VOJSKO NA MEJO Da ali Ne, to ne sme biti več vprašanje !
VOJSKO NA MEJO Da ali Ne, to ne sme biti več vprašanje ! Streznimo se dokler je čas !  * Poziv poslancem k zdravi pameti, da omogočijo aktiviranje SLOVENSKE VOJSKE * General Maister je ubranil Severno mejo, kljub nasprotovanju Ljubljane * Ubranimo Južno mejo kljub nasprotovanju Levice, stranke SD Dejana Židana in Alenke Bratuškek ! Marjan Šarec pa bo očitno ponovno delal popravni izpit.        

Wed, 25. Mar 2020 at 16:01

1313 ogledov

Izjava predsednika Alma Mater, prof. dr. Ludvika Toplaka o pandemiji coronavirusa v svetu in pri nas
Drage študentke in študenti, cenjeni sodelavci! Vemo, da je epidemija korona virusa COVID-19 dobila svetovno razsežnost pandemije brez primere v novejši zgodovini. Mi na Alma Mater Europaea se vključujemo po vesti in znanju, tako da smo prvi zaprli šole in uvedli nemoteno izobraževanje na daljavo. Tisti učitelji, ki so zaposleni v zdravstvenih in socialnih domovih, rešujejo zadeve tam, mnogi študenti pa delajo prostovoljno pod vodstvom RK ali CZ. Doslej smo dali skoraj 1000 zdravstvenih delavcev in gerontologov, ki so vsi zaposleni in se danes posvečajo premagovanju epidemije, da rešujejo zdravje in varnost pomoči najbolj potrebnim. Ve se, da gre za epidemijo - izziv, ki zahteva brezpogojno totalno disciplino vsakega človeka, veliko osebno požrtvovalnost zdravstvenih in socialnih delavcev ter odgovornost javnih služb, komunalnih in državnih, da to dosledno izvedejo. Zahtevajo od ljudi, da skrbijo za higieno, upoštevajo distanco, se zavarujejo in omejijo gibanje. Po izkušnjah Kitajske se lahko COVID-19 obvlada tako, da se postavijo popolne zapore: najprej med regijami ali pri nas v Evropi med državami, nato med pokrajinami ali občinami, sledi zapora lokanih skupnosti, hiš in nazadnje individualnih stanovanj vsaj za 1-3 tedne. Med tem se pokaže, če je kdo je res bolan, da se ga oskrbi, prostori in ulice pa se po potrebi razkuži. Tako se razbremeni zdravstvene sisteme in pogrebne zavode. Danes vidimo, da povsod, kjer so se politiki in mediji dobrikali ulici ali kjer sta odpovedali osebna disciplina odgovornost ljudi, vsi trpijo; tako v Milanu, v New Yorku, v Ljubljani, v Šmarju pri Jelšah. Trpimo pa vsi drugi z njimi. Uspeh boja proti virusu je odvisen od nas, da si dosledno umivamo roke, da skrbimo za higieno ljudi in stvari, da ostanemo na distanci v odnosu do drugih ljudi, da se izoliramo doma, da delamo in se izobražujemo, da smo strpni, spoštljivi do bližnjih, da solidarno delimo dobro in hudo, da lojalno izpolnjujemo javni red in mir, da skrbimo za otroke, onemogle in osamljene. Varuhi reda pa naj odločno sodelujejo pri osamitvi kršilcev javnega reda in vseh, ki ne spoštujejo zdravstvenih navodil. Vsi imamo danes na izbiro dve možnosti: ali gor ali dol, ali tri tedne ali tri mesece. V prvem primeru bomo preživeli kot vsako hudo gripo ali kot kmet preživi slano, točo ali požar. V drugem primeru pa lahko grozijo drugačne posledice: ustavilo bi se gospodarstvo, zdravstveni epidemiji bi sledila gospodarska kriza, zmanjkalo bi denarja za plače; gospodarski krizi bi sledila socialna kriza, ljudje si ne bi mogli kupiti dobrin za preživetje; vsemu temu pa bi sledila politična kriza, ki ima nepredstavljive posledice. Populisti z medijsko kampanjo čakajo v stilu :čim slabše, tem boljše. Vse to lahko prepreči osveščanje ljudi brez panike. Potrebna je pravična razporeditev dobrega in slabega, solidarnost na vseh nivojih- v družini, v firmi, v soseski, v občini in v državi in v Evropi. Za to se predpostavlja odgovornost na vseh nivojih: - odgovornost politikov zahteva, da hitro odločno in odgovorno ukrepajo, da zagotovijo oskrbo prebivalstva;- odgovornost stroke, zdravnikov in zdravstvenih in socialnih institucij je, da izpolnjujejo svoje poslanstvo po vesti in znanju;- odgovornost gospodarskih subjektov in finančnih institucij je, da zagotovijo pravično razporeditev dobrin, to naj pravično ureja država;- odgovornost učiteljev, staršev naj se kaže, da sebe in otroke spodbujajo in vzgajajo v duhu premagovanja krize;- odgovornost Cerkve je, da vliva upanje, mir in zaupanje ljudi;- odgovornost medijev je v tem, da spodbudno obveščajo, da prispevajo k moralni in politični strpnosti, da ne nasedajo politikantskim intrigam finančnih ali političnih centrov moči, ki jih sicer plačujejo, in da ne spodbujajo socialne patologije v boju klik za oblast;- odgovornost varuhov reda in miru naj bo, da ne govorijo o kaznovanju, ampak da skrbijo za javni red in mir, socialno neprilagojene nestrpneže pa izolirajo;- odgovornost državnikov pa je v tem, da modro in strateško skrbijo za notranji red in zunanjo varnost ljudi, premoženja, demokracije in človekovih pravic ter za blaginjo in mir. Tega se na Alma Mater zavedajo učitelji, študenti in vsi drugi zaposleni. Naši učitelji in raziskovalci delajo v zdravstvenih ali socialnih ustanovah, drugi pa prevajajo tudi kitajske priročnike za boj proti virusu COVID-19 za zdravstvene delavce. Danes se posebej zahvaljujemo sodelavcem Alma Mater, ki v teh dneh delajo po bolnicah ali kot prostovoljci v domovih za starejše. Želim vsem, da pazijo na svoje zdravje in zdravje bližnjih. Državnikom pa želim, da z državniško modrostjo skrbijo za mir, zdravje in blagostanje vseh ljudi, da bomo v nekaj tednih nadaljevali delo z novimi spoznanji po nujni solidarnosti med ljudmi.

Thu, 12. Mar 2020 at 01:33

1952 ogledov

Referendumsko opozorilo parlamentarni Levici!
Poslanci Levice pozor! Pred referendumom o zakonu o obvezni vojaški službi poskrbite najprej za odpravo številnih neustavnosti sedanje referendumske ureditve. Rok 1 leta za uskladitev Zakona o referendumski kampanji in zakona ZRLI – zakona o referendumu in ljudski iniciativi, katerega uskladitev z Ustavo RS, je leta 2018 naložilo Državnemu zboru Ustavno sodišče, je že zdavnaj potekel. Institucije ki so pristojne za to, pa se doslej niti z eno besedo niso in se ne zmenijo za to ! Ne D Z , ne predsednik države, ne predsednik DZ, niti Ustavno sodišče samo.V kolikor se to ne bo zgodilo čim prej, vsekakor pa pred referendumsko pobudo, bomo člani Društva davkoplačevalci, zaradi še vedno veljavnih neustavnih referendumskih pogojev in pravnih praznin, ki odpirajo samovolji, vložil na US novo ustavno pritožbo. Pravni interes imamo nedvomno izkazan. Demokracija ni stvar enega mandata ampak trajna dobrina, niti ni stvar ene stranke. Neposredna demokracija, ki je v ustavi  RS napisana celo na prvem mestu, pred predstavniško demokracijo, pa je stvar vseh – državljanov in institucij, v prvi vrsti pa parlamenta in predsednika države. Poziv je nujen, ker so v Sloveniji na to najbolj pozabili prav tisti, ki so referendumsko pravico dolžni varovati , omogočati in pospeševati.Poziv pa velja tudi Žanu Mahniču poslancu stranke SDS, ki je predlagatelj zakona o naborništvu. Neustavno referendumsko ureditev je nujno popraviti, v smislu tega kar je zapisano v ureditveni odločbi US iz januarja 2018 in v pritrdilnem ločenem mnenju tedanje predsednice US gospe dr. Jadranke Sovdat. Tedaj je namreč bil referendum razveljavljen.Ne moremo se kar naprej voziti po skrivenčenih tračnicah in se delati, da je proga ravna. Poziv na konec neodgovornosti odgovornih ne sme ostati ignoriran! Pišmeuharstvo in skrajna ignoranca do institutov demokracije, bi v pravni državi morali celo kazensko preganjati. Pred 9 leti je zaradi kant za smeti, odstopil celo minister - "zaradi nevestnega dela v službi". Mnogo pomembnejša referendumska neustavnost  pa ne zanima nikogar. Zdaj je čas da se to uredi na novo v smislu odločbe US. Vili Kovačič, državljan K.

Mon, 9. Mar 2020 at 02:18

1885 ogledov

NEUSTAVNOST ZAKONA O POROŠTVU ZA DRUGI TIR IN TRETJO RAZVOJNO OS
VLOŽENA je zahteva za presojo ustavnosti in USTAVNA PRITOŽBA  USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE BEETHOVNOVA ULICA 10, 1001 LJUBLJANA Datum: 27.2.2020   Pobudniki / pritožniki: 1. Viljem (Vili) Kovačič, v imenu civilne iniciative »Davkoplačevalci se ne damo« in v svojem imenu, Na Straški vrh 26,1000 Ljubljana (C I) 2. Sergij Andrejaš, Črni kal 63, 6275 Črni kal, prebivalec, volivec in lastnik zemljišča na Črnem Kalu, na trasi 2tira 3. Domen Marovt, Topovlje 20, 3314 Braslovče, prebivalec in volivec ter lastnik zemljišča na trasi 3Rosi 4.Jožef Horvat, kmetovalec in volivec iz  območja Nature 2000, na trasi 2tira in predsednik združenja Sonaravnih kmetov Slovenije Gažon 37 d, 6274  Šmarje   vlagamo   A)    POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAKONA O POROŠTVU   in  B)  USTAVNO PRITOŽBO ZOPER NEZAKONIT POSTOPEK DOLOČITVE ROKA ZA ZBIRANJE PODPISOV ZA POBUDO ZA REFERENDUM    več v spodnjem tekstu  1x     Pobudniki / pritožniki: A) POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI   ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE 2TDK d.o.o. IZ NASLOVA KREDITOV IN DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NAJETIH OZIROMA IZDANIH ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE DRUGEGA TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER IN ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE DARS d.d. IZ NASLOVA KREDITOV IN DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, NAJETIH OZIROMA IZDANIH ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE DELA 3. RAZVOJNE OSI (ZPOD2TDK)   in B) USTAVNO PRITOŽBO ZOPER NEZAKONIT POSTOPEK DOLOČITVE ROKA ZA ZBIRANJE PODPISOV ZA POBUDO ZA REFERENDUM  1x priloge: 1 (1x) Obrazložitev: Skladno s 24. členom Zakona o ustavnem sodišču (v nadaljevanju: ZUstS) lahko pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil poda kdor izkaže pravni interes. Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobuda se lahko vloži v roku 1 leta od uveljavitve (izpodbijanega) predpisa oziroma v enem letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic, ustavna pritožba pa v 60 dneh od pričetka veljavnosti predpisa Pobudniki v predmetnem postopku izkazujejo pravni interes na podlagi dejstva, da izpodbijan predpis neposredno posega v njihove pravice, njihove interse, oziroma v njihov pravni položaj, kar izkazujejo, s trditveno podlago predmetne zahteve. Prvo pobudnik – Vili (Vilijem) Kovačič je predsednik iniciative (Davkoplačevalci se ne damo). Gre za civilno iniciativo, katere cilj je uveljavljanje pravic državljanov nasproti  nepravilnostim in nezakonitostim ki so posledica  korupcije in  kršitve zakonov in predpisov in se bori proti slednjim. Glede na dejstvo, da je izpodbijani zakon izrazito podvržen tveganju korupcije in je ta že bila dokazana je pravni interes – Viljema Kovačiča kot predsednika CI davkoplačevalci se ne damo, nedvomno in nedvoumno  izkazan. Prilaga se članek iz Dela, dne 20.12.2019, ki izkazuje, da se je iniciativa Davkoplačevalci se ne damo neposredno  angažirala za zbiranje podpisov, vendar je bila CI zaradi same sestave oziroma narave zakona (združeno je namreč poroštvo za družbo 2TDK – drugi tir železniške proge Divača-Koper in poroštvo za DARS d.d. – za financiranje izgradnje tretje razvojne osi), kot tudi zaradi časa sprejemanja zakona v DZ in nezakonitih rokov neuspešna in že na samem začetku onemogočena. Izpodbijani zakon je bil namreč sprejet in objavljen 27.12.2019, z začetkom veljavnosti 28.12.2019. Izkaže se, da je bil zakon sprejet v prazničnem času, kar je posledično pobudnikom za zakonodajni referendum onemogočilo zbiranje podpisov, ki so potrebni za pobudo za zakonodajni referendum. Skladno z 12. a členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI) se lahko pobuda  za razpis referenduma vloži v 7-ih dneh po sprejemu zakona. Pobudo volivcev za vložitev pobude za razpis referenduma lahko da vsak volivec, pobuda pa mora biti predložena predsedniku državnega zbora in podprta s podpisi najmanj 2.500 volivcev. Skladno s 16. členom ZRLI, v primeru, da koledarski rok za zbiranje podpisov v celoti ali deloma pade v čas med 25. december in 2. januarjem, mora predsednik državnega zbora  določiti koledarski rok, ki začne teči 3. januarja. Z neupoštevanjem  te določbe je bilo zbiranje podpisov za pobudo za morebitni zakonodajni referendum v času počitnic skrajno oteženo v resnici pa onemogočeno, Zato je potrebna predmetna ustavna presoja nezakonitosti postopka in sprejemanja samega poroštvenega zakona, upoštevajoč ob tem tudi dejstvo, da je predsednik civilne iniciative »Davkoplačevalci se ne damo« na to izrecno a  neuspešno opozoril predsednika DZ, predsednik DZ pa je to povsem ignoriral.  Predvsem bode v oči dejstvo, da je bilo enako nezakonito ravnanje s strani predsednika DZ  ponovljeno že drugič. Prvič je bilo namreč  to storjeno že 27.04.2017,ob zakonu ZUIGDT (zakon o izgradnji in upravljanju drugega tira Divača Koper, s katerim je bilo ustanovljeno podjetje 2TDK. Tudi tedaj  se je zbiranje podpisov izteklo na praznični dan ko ni bilo možno sprejemati pošte in le odložilnemu vetu Državnega sveta gre zahvala, da je bilo zbiranje podpisov za pobudo  podaljšano za teden dni, sicer bi pobuda propadla. Pobudniki referenduma sicer ne pričakujemo, da bo US odredilo ponovitev zbiranja podpisov za pobudo, pač pa zgolj to, da US DZ naložilo obvezo, da v 1 letu zakonsko uredi zadevo tako, da se datumske manipulacije zakonodajalca  ne bodo nikoli več ponovile.  Enako pa pobudniki  pozivamo US, da PONOVNO POZOVE DZ DA URESNIČI OBVEZO iz ureditvene odločbe US iz leta 2018, ko je US razveljavilo referendum in  odločilo, da se v roku  1 leta zakon o referendumu in ljudski iniciativi in zakon referendumski kampanji uskladita z Ustavo RS.  Popolna odsotnost kakršnekoli aktivnosti poslancev  DZ, pa tudi predsednika države,  na tem področju je nesprejemljiva in zaradi neuresničenih zavez DZ vodi v degradacijo in izničenje neposredne demokracije ter v nove in nove spore med državljani in zakonodajno ter izvršno vejo oblasti. Drugi in tretji pobudnik, ustavne presoje Sergej Andrejaš in Domen Marovt sta lastnika nepremičnin neposredno na trasah obeh projektov, ki ju ureja ZPOD 2TDK. Izpodbijani zakon namreč ureja poroštvo Republike Slovenije za družbi, ki izvajata infrastrukturna projekta Drugega tira železniške proge Divača-Koper in izgradnjo avto ceste Tretje razvojne osi. Začrtana trasa Drugega tira poteka preko Črnega kala in ima neposredno okoljski vpliv na prebivalce slednjega. Prav tako gre za poseg v pravico drugo podpisanega Sergeja Andrejaša katero sprejem zakona ZPOD 2TDK neposredno ogroža in vanjo posega. Ravno tako ima interes tretji pobudnik Domen Marovt saj ima svoje nepremičnine neposredno ob trasi Tretje razvojne osi, katere trasa pa predstavlja poseg v njegove lastninske in celo bivanjske pravice, Projekt drugi tir kot tudi 3Ros nimata obveznega dokumenta Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) , ki je zahtevana s strani tako slovenske kot tudi Evropske zakonodaje. Projekt drugi tir posega v področje natura 2000, ob tem pa predstavlja tudi grožnjo okolju, tudi z vodovarstvenega vidika v primeru že manjše nesreče, kar je dokazalo nedavno izlitje kerozina poleti 2018. Pravni interes gre pobudnikom nenazadnje tudi na podlagi členov 22, 23 in 24 Ustave, ki določajo enakost varstva pravic, pravico do sodnega varstva in javnosti sojenja. Izpodbijani zakon vsebuje nedopustno združeno poroštvo za dva povsem ločeno projekta izgradnje javne infrastrukture,  pa u povezuje zgolj dejstvo, da gre pri obeh za državna projekta in onemogoča pobudnikom referenduma sploh postaviti konsistentno referendumsko vprašanje.   Po eni strani, gre za poroštvo za izgradnjo drugega tira, ki je tako okoljevarstveno, kot tudi projektno sporen projekt, temelječ na nezakonito pridobljenem gradbenem dovoljenju, po drugi strani pa isti zakon hkrati daje poroštvo tudi povsem drugi družbi, za izgradnjo povsem drug projekt to je projekt tretje razvojne osi. Projekta sta tudi lokacijsko povsem različna. Ker zakon združuje financiranje dveh povsem različnih in ne povezljivih projektov, je oteženo zbiranje podpisov za morebitni zakonodajni referendum, saj je državljanom onemogočeno, da podprejo en projekt, ter istočasno nasprotujejo  drugemu projektu in odobrijo poroštvo zanj, kar je bila pri mnogih volivcih pogosta dejanska kontradiktorna situacija. Četrti pobudnik je kmetovalec in volivec, katerega kmetija sega v področje Nature 2000ter predsednik združenja sonaravnih kmetov Slovenije. Drugi tir je začrtan preko področja Natura 2000, gradbeno dovoljenje za slednjega pa ne vsebuje ceostne presoje za okolje. Posledično je ogrožen ekološki način kmetovanja na širšem področju začrtae trase drugega tira, saj njegovi vplivi na okolje niso znani in preučeni. Predmento poroštv ureja sofinanciranje (poroštvo) države za projekt drugi tir, ki je ekološko sporen. Zakon je neustaven tudi iz tega razloga, saj pobudnik pa opozarja na  neposredno škodo, ki mu jo povzroča izpodbijani zakon in torej prav tako izkazuje pravni interes." Ker je zbiranje podpisov pobude za zakonodajni referendum med državljani na ta način oteženo, je zakon ustavno sporen. Gre tudi za kršitev 90. člena Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju tudi: URS), saj je glede na oblikovanje in vsebino zakona otežen zakonodajni referendum. je celo onemogočen. Izpodbijani zakon namreč obravnava materijo dveh zakonov, kar je lahko ustavnopravno sporno, tudi z vidika kršitve 44. člena URS, ki omogoča sodelovanje države pri upravljanju javnih zadev. Opozarja se tudi na kršitev 72. člena URS, ki določa, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja in da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. Izpostavlja se, da izpodbijani zakon ureja poroštvo Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK, glede kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih (ali izdanih) za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper. Izpodbijani zakon v 3. členu določa, da se lahko sredstva črpajo v več obrokih do pridobitve uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje je skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1) vezano na gradbeno dovoljenje[1]. Gradbeno dovoljenje po predmetnem projektu, pa ne temelji  na   (CPVO) obveznem  predhodnem dokumentu to je  celoviti presoji vplivov na okolje, kar bi po veljavni zakonodaji moralo, saj gre za poseg v območje zaščiteno z  Naturo 2000 in tudi sicer obveznem dokumentu pri vseh večjih projektih.  Posledično, izpodbijani zakon krši določbe 72. člena URS, ki opredeljuje zdravo življenjsko okolje. Podobno velja tudi za 73. člen URS - ki določa, da je vsakdo dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike. Ker gre za zaščitno območje – Natura 2000 ne more biti sporno, da gre za naravno znamenitost in redkost. Projekt drugi tir pa v slednje brutalno posega, kar je vidno iz dokumentacije – oziroma zemljevidov za traso Drugi tir. Izpodbijani zakon ureja poroštvo Republike Slovenije za dva povsem ločena projekta, ki sta že v osnovi sporna in v več delih v nasprotju z veljavno okoljevarstveno kot tudi gradbeno zakonodajo. Sporno je tudi financiranje obeh projektov, na kar je predvsem prvi pobudnik že opozarjal v predhodnih postopkih. Pobudniki opozarjajo tudi na nekonsistentnost in nedoločnost izpodbijanega zakona. 1. odstavek 3. člena izpodbijanega zakona določa pogoje za poroštvo države, ki pa so neopredeljeni in v nasprotju sami s sabo, tako 2. alineja določa da je rok plačila kreditov (za katerega gre porok država) največ 37 let in najmanj 15 let, 4. alineja, da končna zapadlost ne sme biti daljša kot do 31. decembra 2063. Gre za določbi, ki sta sami s sabo v nasprotju in se datumsko ne ujemata. Zakon določa tudi, da mora biti obrestna mera kreditov primerljiva z obrestnimi merami primerljivih kreditov z državnimi poroštvi in da morajo biti donosi na dolžniške vrednostne papirje družbe 2TDK d.o.o. primerljivi z donosi državnih vrednostnih papirjev primerljive ročnosti povečane za pribitek. Gre za t.i. blanketne norme, ki so lahko hitro podvržene zlorabam, zakonodajalcu je moč očitati nepreciznost in skrajno povsem nedopustno površnost. Prvi odstavek 5. člena izpodbijanega zakona nalaga Republiki Sloveniji, da namesto družbe 2TDK d.o.o. na podlagi predhodnega pisnega poziva kreditodajalca ali drugega upravičenca brezpogojno nepreklicno na prvi poziv poravna zapadlo obveznost družbe 2TDK, če je slednja ne bo poravnala. Izpostavlja se vprašanje spornih obveznosti, ki so zapadle. Glede na zdajšnje navedbe tako 1. odstavka 5 člena kot tudi 2. odstavka 6. člena, je zato mogoča situacija, da bo Republika Slovenija obremenjena tudi za sporne obveznosti, izpodbijani zakon zato ni v skladu s splošnimi določbami ki zadevajo poroštvo in ni v državno korist. 154. člen URS navaja, da morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo, zakoni pa morajo biti tudi v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in veljavnimi mednarodnimi pogodbami ki jih ratificira Državni zbor, podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Nekonsistentnosti samega zakona kot so navedene zgoraj pomenijo kršitev 154. člen URS. Skladno s 3.a členom URS lahko Slovenija z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z 2/3 večino glasov vseh poslancev prenese izvrševanje rednih pravic na mednarodne organizacij, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije na čelu pravne države ter vstopi v obrambo v zvezi z državo, ki temelji na spoštovanju teh vrednot. Slovenija je del Evropske Unije, zavezala se je spoštovati njene predpise. Posledično, mora spoštovati tudi evropske direktive o pticah in o habitatih in vodnih virih, ki predstavljajo zakonsko osnovo Nature 2000. Izpodbijani zakon se sklicuje na dokumente – uporabno in gradbeno dovoljenje za oba projekta, ki pa ne spoštujeta evropski direktiv. Gre za ustavno kršitev in kršitev mednarodnih zavez Republike Slovenije. Zakon o poroštvu je protiustaven že iz tega razloga. Pobudniki iz previdnosti,  v kolikor Ustavno sodišče (sicer zmotno) ne bi štelo, da pobudniki niso izkazali pravnega interesa k vložitvi pobude (in bi pobudo zavrglo) oziroma v kolikor bi Ustavno sodišče pobudo vsebinsko zavrnilo, vlagajo pobudniki tudi ustavno pritožbo po 50. členu (in nadaljnjih) ZUstS zoper ZPOD2TDK. Ustavna pritožba vsebuje vse sestavine po 53. členu ZUstS. Zoper izpodbijani zakon, ki ima status splošnega akta, pa redne pritožbe (razen referenduma, kjer pa pritožnik dokazuje vsebinske kršitve ZRLI in URS) dejansko ni. Posledično je ustavna pritožba zrela za obravnavo. Obenem pa je treba poudariti da so  pobudniki - pritožniki  že večkrat opredelili kršitev človekovih pravic in svoboščin in neupoštevanje okoljskih standardov , ki bi jih imel izpodbijani zakon, ki pa te vidike povsem ignorira.  Pri presoji ustavnosti izpodbijanega zakona nedvomno gre za ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve, saj izpodbijani zakon ureja poroštvo in torej morebitno (so)financiranje države za projekta drugi tri in tretjo razvojno OS, ki pa sta dva stebra strateških ciljev države, ki jih je potrebo voditi in urediti skrajno skrbno in transparentno ter skladno z vso slovensko in mednarodno, v tem primeru  EU zakonodajo.      Posledično, je potrebno, da US  pobudo in predlog za oceno ustavnosti sprejme in odloči, da je izpodbijani zakon neustaven in je potrebna njegova razveljavitev. Podredno naj torej Ustavno sodišče sprejme ustavno odločbo in izpodbijani zakon razveljavi s tem da Državnemu zboru naloži novo odločanje o vsakem projektu posebej, obenem pa DZ naloži  zagotovitev razmer za normalno referendumsko odločanje v okoliščinah, ki bodo v skladu z zakonom ZRLI.   To je nujno storiti tudi zato ker gre za negativni precedenčni primer, ki bo nov slab zgled nesankcioniranja nezakonitosti tudi pri morebitnih bodočih projektih.      Predlagamo nujno prednostno obravnavo in začasno zadržanje izvajanja poroštvenega zakona,  kajti oba projekta, ki sta predmet poroštvenega zakona, sta še vedno na samem začetku izvajanja oziroma na nulti točki in bi nadaljevanje financiranja obeh projektov na neustavni in nezakoniti podlagi za Slovenijo povzročilo nepopravljivo škodo, podobno tisti, ki je nastala po zavrženju referendumske pobude v primeru TEŠ6 pred 8 leti. Dopuščanje takih projektov je škodljivo tudi s stališča vračanja EU sredstev (kohezijska sredstva in druga sredstva) in tudi sredstev kreditov banke EIB in EBRD, ki sta prav tako posredno zavezani k spoštovanju EU direktiv in EU prava.   Podpisniki obenem predlagamo javno sejo US, ki jo sicer Ustavno sodišče zahteva od drugih sodišč. Za obravnavo na Ustavnem sodišču v tej zadevi namreč obstoja zelo velik javni interes davkoplačevalcev in širše javnosti, ki ga ne more in ne sme preglasiti preglasovanje znotraj US po principu rezultatskega ali kakršnega koli pristranskega odločanja v korist močnejšega, to je države nasproti šibkejšemu, to je nevladni civilni družbi in prizadetim oziroma oškodovanim državljanom, kar mora veljati v vseh primerih, O nespoštovanju okoljskega prava v teh projektih je obveščena tudi nova EU komisija  in druge EU instance to je odbor za peticije EU parlamenta in EU Ombudsman.  Ljubljana, 27.02.2020                                   Vili (Viljem) Kovačič Sergij Andrejaš Domen Marovt Jožef Horvat Priloga: - članek Delo, dne 20.12.2019 [1] Glej predvsem 11. točko 2. člena, 5. člen, 89. člen in nadaljnji ZGO-1. 

Fri, 6. Mar 2020 at 22:30

2405 ogledov

Konec demokracije lutkovnega gledališča
DEMOKRACIJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA JE PADLA IN SE SESULA V PRAH (Konec lutkovnega gledališča in boj za normalnost) S potrditvijo nove vlade Janeza Janše v D Z, je VELEMOJSTER SLOVENSJEGA RAZKOLA, Milan K. Plavi, verjetno dobil še zadnji udarec in se njegove prevare  ne bodo več posrečile.  To je bilo vidno že v petek, ko so pobudniki sovraštva proti »izdajalcem naroda«: DESUSU , NSI  in SMC, bruhali sovraštvo, medtem ko je narod mirno sedel na kavču in gledal prenos iz državnega zbora. Ljudstvo, ki naj bi vse to blagoslovilo in izvedlo nasprotni udar,  pa razen znanih kronanih obrazov kaviar levičarjev (Igor Koršič, Darko Štrajn, Rudi Rizman ter Spomenka Hribar in drugi) pa je ostalo doma ali pa je ostalo tiho.  Demokracija LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA  Čarovnika iz OZA  Milana Kučana, se je sesula v prah.  Nikjer namreč ni bilo videti širokih ljudskih množic. To je bil pravi debakl glede na leto 2012, ko so novinarji celo iz policijskega helikopterja »uživali« v masovnih demonstracijah in so novinarji (Slavko Bobovnik) celo osebno spodbujali demonstracije. Stare metode 1.    NAJPREJ DISKVALIFIKACIJA, NATO LIKVIDACIJA – če je potrebno tudi fizična 2.    Demokracija ni za ljudstvo, kajti »NAROD JE BUTAST« - špice je treba porezati. 3.    V SLO sme biti OPOZICIJA le  ŽLAHTNA DESNICA - desnica dvornih norčkov, ki ne more ogroziti »NAŠIH« naravnih monopolov ! so očitno izgubile moč ! Milan Kučan Plavi  in mi z njim – smo skratka dočakali FANTASTIČEN DAN.  Dan za  Milanov dokončni UMIK na smetišče zgodovine.  Kajti zid sovraštva je dokončno padel. Včeraj - 2.03.2020  je dan  padca slovenskega berlinskega zidu v glavah poslancev pa tudi naroda,  Kajti   narod ni več povsem butast in  tudi vsi poslanci, ko gre za njih eksistenco, niso več lutke na vrvici.  Hvala Marjanu Šarcu, da je v svojem obupu naredil politični samomor – to je bil njegov najbolj državotvorni korak doslej. Korak, ki je Slovencem prinesel olajšanje. Bil je fantastičen dan - bile so dovoljene sanje, ki so se uresničile. Hvala Marjan, da si se odstavil, ne da si o tem vprašal za dovoljenje njega, ki te je nastavil.  Si JE pa novi mandatar  zadal največji križ v zgodovini Slovenije – križev pot prehoda iz post komunizma v normalnost, posebno še iz krivosodja v pravosodje !             (Konec lutkovnega gledališča in boj za normalnost)                                                 Vili Kovačič, državljan K. PROŠNJA ZA DONACIJO! podpisani Vili Kovačič, državljan K. prosim za donacijo kot pomoč za financiranje projektov, ki jih brez finančne podpore javnosti  ne zmorem izpeljati. Naj naštejem le nekatere aktivnosti s katerimi sem se ukvarjal ali jih imam trenutno v postopku. 1.    Referendum proti financiraju okoljsko škodljivih in skorumpiranih državnih projektov: bil sem pobudnik proti poroštvu za  TEŠ6, zdaj sem nosilec referenduma proti nezakonitemu vladnemu projektu 2 tir in novemu neustavnemu dvojnemu poroštvenemu zakonu iz decembra 2019. 2.    Sodni proces proti po nedolžnem obsojenim dr. Milku Noviču in sodni proces proti Dragici Jalševac spremljam še naprej, dokler zadeva ne bo pravično končana.    3.    Sprememba zakona o sodniški službi: sodniki, ki so kršitelji človekovih pravic in sodniki brez državnih pravosodnih izpitov ostajajo ne sankcionirani, celo nasprotno - prenekateri  med njimi napredujejo celo do funkcije ustavnega sodnika. Te primere bomo javno razgaljali. 4.    Vzporedno s tem si prizadevam za poštene volitve, proti volilnim goljufijam župana Ljubljane Zorana Jankovića! S tem v zvezi sem skupaj z Upravnim sodiščem že podal tudi zahtevo za spremembo zakona o lokalnih volitvah in razveljavitev in ponovitev volitev v Ljubljani. Ustavno pritožbo na izvolitev Jankovića in njegove liste je Upravno sodišče zdaj odstopilo  Ustavnemu  sodišču. Spoštovani,  pri mojem delu mi pro bono pomaga nekaj pravnih strokovnjakov, toda to ne more trajati dolgo in ne zadostuje za sodne postopke, tudi mednarodne, ki niso poceni, zato vas naprošam za donacijo.  Prispevajte prosim svoj dar in po svojih zmožnostih donirajte društvu “Davkoplačevalci se ne damo” – skrajšano DPSND. Spoštovane sodržavljanke in državljani, za razliko od večine mislim, da se je proti naštetim zlorabam in kršitvam nujno boriti tudi po pravni - sodni poti, ne pa zgolj  izražati jezo in nemočno opazovati dogajanja.    Kajti država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni od poštenih ljudi, je obsojena na propad. Za razumevanje in donacijo  se vam iskreno zahvaljujem  Vili Kovačič, Državljan K, telefon.: 040 203-524

Mon, 24. Feb 2020 at 17:04

3419 ogledov

Spregledana novica - Slovenija pošilja Kitajski 1,2 milijona zaščitnih mask
Vlada v odstopu je, poleg kadrovanja v zadnjih minutah, opravila še en tekoči posel – poslala je 1,2 milijona zaščitnih mask na Kitajsko. Menda bodo Kitajci gradili 2 tir in bo zadeva kompenzirana z maskami. To pomeni tudi ponovni vstop Slovenije v klub neuvrščenih držav in prvo novo večjo podražitev projekta 2tir. Slovenski državljani pa se bomo morali prijaviti za maske v čakalne vrste.  Samo člani LMŠ  dobijo maske  pri Damirju Črnčecu zastonj.   PROŠNJA ZA DONACIJO! podpisani Vili Kovačič, državljan K. prosim za donacijo kot pomoč za financiranje projektov, ki jih brez finančne podpore javnosti  ne zmorem izpeljati. Naj naštejem le nekatere aktivnosti s katerimi sem se ukvarjal ali jih imam trenutno v postopku. 1.    Referendum proti financiraju okoljsko škodljivih in skorumpiranih državnih projektov: bil sem pobudnik proti poroštvu za  TEŠ6, zdaj sem nosilec referenduma proti nezakonitemu vladnemu projektu 2 tir in novemu neustavnemu dvojnemu poroštvenemu zakonu iz decembra 2019. 2.    Sodni proces proti po nedolžnem obsojenim dr. Milku Noviču in sodni proces proti Dragici Jalševac spremljam še naprej, dokler zadeva ne bo pravično končana.    3.    Sprememba zakona o sodniški službi: sodniki, ki so kršitelji človekovih pravic in sodniki brez državnih pravosodnih izpitov ostajajo ne sankcionirani, celo nasprotno - prenekateri  med njimi napredujejo celo do funkcije ustavnega sodnika. Te primere bomo javno razgaljali. 4.    Vzporedno s tem si prizadevam za poštene volitve, proti volilnim goljufijam župana Ljubljane Zorana Jankovića! S tem v zvezi sem skupaj z Upravnim sodiščem že podal tudi zahtevo za spremembo zakona o lokalnih volitvah in razveljavitev in ponovitev volitev v Ljubljani. Ustavno pritožbo na izvolitev Jankovića in njegove liste je Upravno sodišče zdaj odstopilo  Ustavnemu  sodišču. Spoštovani,  pri mojem delu mi pro bono pomaga nekaj pravnih strokovnjakov, toda to ne more trajati dolgo in ne zadostuje za sodne postopke, tudi mednarodne, ki niso poceni, zato vas naprošam za donacijo.  Prispevajte prosim svoj dar in po svojih zmožnostih donirajte društvu “Davkoplačevalci se ne damo” – skrajšano DPSND. Spoštovane sodržavljanke in državljani, za razliko od večine mislim, da se je proti naštetim zlorabam in kršitvam nujno boriti tudi po pravni - sodni poti, ne pa zgolj  izražati jezo in nemočno opazovati dogajanja.  Kajti država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni od poštenih ljudi, je obsojena na propad. Za razumevanje in donacijo  se vam iskreno zahvaljujem  Vili Kovačič, Državljan K, telefon.: 040 203-524
Teme
Mojca Vočko Slovensko sodstvo

Zadnji komentarji

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

Odškodninska tožba proti Časopisu Delo, ki je uničilo življenje novinarki Mojci Vočko! Psihični in eksistenčni umor!