Objavljamo Obtožnico in skupinsko kazensko ovadb zoper Jerneja Vrtovca, ministra RS za infrastrukturo!
Morebitno sklicevanje ministra Vrtovca na njegovo predhodnico Alenko Bratušek (do marca 2020), češ da bi to morala storiti ona, kot njegova predhodnica, bi bilo zdaj neprimerno  in podcenjevanje zdrave pameti, saj vemo, da Bratuškova prav tako ni ...
Vili Kovačič

Ponedeljek, 5. april 2021 ob 06:49

Odpri galerijo

Vili (Viljem) Kovačič

Na Straški vrh 26

1000 Ljubljana

predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo

ter

Daniel Magajne

in

Jože Gorenc

na

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Slovenska Cesta 41

1000 Ljubljana

VLAGAMO

SKUPINSKO KAZENSKO OVADBO IN PREDLOG ZA KAZENSKI PREGON

(z uvedbo preiskave) zoper: g. Jerneja Vrtovca, ministra RS za Infrastrukturo, naslov: Vlada RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, in Langusova 5, 1000 Ljubljana

zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj po členih 240 (Gospodarski kriminal), 257 (Zloraba položaja), 257 A (Zloraba položaja s koriščenjem  javnih sredstev) in 258 (Nevestno delo v službi) Kazenskega zakonika RS.

Kazensko ovadbo s predlogom za uvedbo preiskave zoper ministra  Jerneja Vrtovca, podpisujemo kot oškodovani davkoplačevalci in  kot  državljani Slovenije, ki jim ni in jim nikoli ne bo vseeno, da s projektom 2 tir (skrajšano 2TDK) Divača Koper izgubljamo zadnje koščke naravnega okolja od Kraškega roba do slovenske obale.

Gre za utemeljen sum, ki se že uresničuje, da bomo zaradi neumnosti in pohlepa ter nesposobnosti, odločevalcev – politikov, izgubili najžlahtnejši predel našega zahodnega kraškega in priobalnega  ozemlja. Pri tem gre nedvomno v prvi vrst za dejana ministra za infrastrukturo - ministra , ki s svojim delom in nedelom povzroča kazniva   dejanja po citiranih členih zakona - kar naj raziščejo organi pregona, Policija in ODT Ljubljana, po potrebi pa tudi Specializirani oddelek pri Vrhovnem državnem tožilstvu.  

Ta ali druga podobna kazniva dejanja so poleg ministra Vrtovca nedvomno storile tudi druge (še neznane) osebe, ki se okoriščajo in izkoriščajo državni in EU denar za investicije, ki jih na  različne načine prisilno financiramo slovenski davkoplačevalci.

Vendar ne gre samo denar, gre tudi za povsem nespametno in škodljivo investicijo, ki bo trajno in nepovratno poškodovala podzemno in nadzemno krajino vinjanskega in tinjanskega hribovja ter naravni park Beka in  dolina Glinščice (val Rosandra).

Hkrati s to ovadbo in obtožnico na gradbeno inšpekcijo vlagamo predlog za začasno ustavitev gradnje na projektu 2TDK 

OBRAZLOŽITEV KAZENSKE OVADBE Z UVEDBO PREISKOVALNIH DEJANJ (VKLJUČNO Z  ZASLIŠANJEM VLAGATELJEV ):

Odgovornost ministra seveda izvira že iz njegove funkcije in skrajni čas je, da zaradi neodgovornosti,ko  namesto graditve javnega dobra, prihaja do njihovega uničenja, slovenske nadzorne inštitucije pa gledajo stran in posledično  ne sledijo nobene sankcije.

Minister ves čas svojega ministrovanja nikoli ni hotel in noče niti slišati kaj šele poslušati strokovnih dobronamernih nasvetov in priporočil (inženirjev, ekologov, prometnih strokovnjakov, geologov in okoljevarstvenikov) glede izgradnje in upravljanja  Drugega tira, uradno imenovanega »TDK po zakonu ZIUGDT – zakon o izgradnji  in upravljanju drugega tira enotirne proge Divača – Koper.

Sicer pa je v tem projektu vse narobe že desetletje. Dejstvo je sicer tudi, da je minister Vrtovec po svoji izobrazbi za odločanje o tem projektu ni kompetenten oseba za infrastrukturnega ministra ter da je zgolj po  strankarskem (NSI) ključu lahko prišel na ta položaj ko je marca 2020 prevzel mesto ministra. Vendar ga ta okoliščina  v ničemer ne odvezuje njegove Kazenske odgovornosti in posledic za povzročeno preteklo, sedanjo in bodočo škodo, do katere je že prišlo  v zvezi z vladnim projektom Drugi tir (2TDK). Še več ob pomanjkanju lastne kompetentnosti bi minister toliko bolj moral iskati in mnenja strokovnih ljudi ne zgolj mnenja svojih uradnikov.

Njegova odgovornost pa je toliko večja ker se v resnici požvižga na vsa opozorila stroke in ravna pa rudi zoper sklepe DZ - Komisije za nadzor javnih financ in proračuna - KNJF (v 4 točkah), ki jih je 20. 2. 2019 (sicer še pod prejšnjo vlado), kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ, podpisal sedanji minister za zunanje zadeve  – dr. Anže Logar, tedaj opozicijski poslanec. Prilagamo ta  dokument in predlagamo zaslišanje dr. Logarja.

Za nadzor omenjenih sklepov KNJF in  za njihovo  uresničitev pa je danes najbolj odgovorno pristojno Ministrstvo za infrastrukturo: posebej še za  točki  1. In 2. neposredno, za Sklepa štev. 3 in in 4 pa posredno.

Kljub temu, da so sklepi jasni, minister Vrtovec ob prevzemu funkcije tega NAMENOMA NI STORIL.  Zato mu očitamo Kazniva dejanja po členih 240, 257, 257 A in 258 KZ-1B. Morebitno sklicevanje ministra Vrtovca na njegovo predhodnico Alenko Bratušek (do marca 2020), češ da bi to morala storiti ona, kot njegova predhodnica, bi bilo zdaj neprimerno  in podcenjevanje zdrave pameti, saj vemo, da Bratuškova prav tako ni sposobna odločati o projektu in  kakorkoli odgovarjati zanj.  Trenutno pa ona niti nima v rokah moči za drugačno ukrepanje – v kar seveda popolnoma utemeljeno dvomimo, da bi storila, saj gre pri njej za enako ignorantski odnos in uničevalsko logiko. Logiko  po butalskem principu ki so le ti razglasili na zmagoslavni dan ko naj bi premagali pamet in  vzklikali »ni važno kaj bo ratalo – če bo ploščato bo lopata, če bo špicasto bodo vile«. Skratka ne dvomimo  da bi ona uporabila kaj več zdrave pameti v smeri sanacije  projekta katerega finančna in okoljska cena je z vsakim nastopom ministra in vodstva podjetja 2TDK vse bolj nedvoumna in razvidna v smeri izsiljevalske prakse in logike  vsem znanega projekta  TEŠ6.  

Tako,  da se bo s cenovnega vidika gledano, to se zdaj že vidi, vse urejalo naknadno z »upravičenimi« aneksi.  Iz zadnjega nastopa ministra in vodstva podjetja 2TDK pa je že vsakemu pri belem dnevu jasno, da smo priča skoku v temo, ki davkoplačevalce že pripravlja na to, naj na  koncu vse plačamo. Obenem pa smo priča kriminalnemu posegu v strogo zavarovano in zaščiteno  območje nature 2000 rezervata Glinščica – Val Rosandra.

Minister Vrtovec je storil očitana kazniva dejanja namerno   predvsem s tem ko ni uresničil  sklepa št 2 ki se  glasi:  »Ministrstvo mora v 6 mesecih poiskati in Strokovno preveriti  alternativne rešiteve...«, kar pa v praksi pod ministrom Vrtovcem  pomeni – podobno kot že prej pod Alenko Bratušek, povsem nedopustno ignoranco, tako tega sklepa kot številnih drugih opozoril o nezakonitosti  postopkov, ki so predvsem značilni od leta 2014 dalje , ko je s polno paro začela v politiki in javnosti po zaslugi Mira Cerarja  prevladovati tako imenovana »korupcija na etični pogon« in je z zakonom ZUIGDT 2017 dobila pojavno obliko sistemske korupcije, ki je skrita  pod plaščem zakonitosti.

Skratka, minister Vrtovec v smeri uresničevanja teh sklepov NI NAREDIL POPOLNOMA NIČESAR, NITI NI POIZKUŠAL NAREDITI. Niti toliko ne, da bi počakal z nadaljevanjem projekta do konca revizije Računskega sodišča RS.

S tem v zvezi pa se je seveda treba vprašati in raziskati,  komu služi tak pristop in komu prinaša dobiček, saj  gre očitno za posle v veliko korist tajkuna Stojana Petriča ter z njim povezanih oseb.

To kar seveda preišče državno tožilstvo.  O krivdi pa naj po zaslišanju prič in obravnavi dokumentov in dokazov o kršitvah in zlorabah pooblastil ter brutalnih posegih v okolje - mimo večine predpisov, tako slovenskih kot EU predpisov - dokončno odloči pristojno  sodišče.

Predlagatelji Kazenske ovadbe pričakujemo, da se organi pregona zavedo, da jih plačujemo, da tovrstne zlorabe preprečujejo in raziskujejo (če bo potrebno tudi s prikritimi preiskovalni ukrepi, da se  natančno ugotovi vzroke in posledice in se potem zoper odgovorne, vključno proti  neposredno odgovornemu ministru Vrtovcu,  vložijo obtožnice. Pred tem pa zaustavi izvajaje projekta najmanj do razrešitve spora in končnega revizijskega poročila Računskega sodišča RS.     

Za začetek pregona tožilstvu kot DOKAZE ponujamo na vpogled   prve osnovne dokumente in seveda svojo pripravljenost, da dopolnimo  predmetno kazensko ovadbo, potem ko nas bodo organi kazenskega pregona uradno povabili, da pred njimi podamo dodatne informacije z dodatno predloženimi dokumenti, ki pričajo o resničnosti naših trditev in škodljivih posledicah izvajanja projekta.  Gradiva v tej zadevi imamo namreč zbranega ogromno.

Nikoli si  niti v sanjah nismo predstavljal, da bodo po Cerarju (in  vmesnem Marjanu Šarcu iz Šmarce pri Kamniku), zadevo na isti način kot prej,  vodili nekdanji njihovi kritiki (bivša opozicija) - novi ljudje, ki pa so ostali očitno na povsem isti ravni nespoštovanja zakonov, kot  njihovi predhodniki v prejšnji vladi  - SMC in LMŠ in SD z zunanjo podporo Levice.

Vlagatelji obtožbe vsekakor nismo pripravljeni dolga leta čakati - 7 ali deset let, da bodo navedena dejanja kaznovana z drastičnim padcem podpore na volitvah, niti ne želimo da se zadeve vlečejo po novih parlamentarni preiskovalnih komisijah, kot v primeru TEŠ6 , katerega zgodba o neodgovornosti  se ponavlja tudi tukaj.   

Minister Vrtovec je storil kaznivo dejanje  po več členih  KZ. Vsekakor pa po  1. odstavku člena 257 Kazenskega zakonika RS (Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, se kaznuje z zaporom do dveh let), kajti  ni  opravil svoje dolžnosti, da bi se najprej sam seznanil  in objektivno informiral z vladnim projektom 2TIR, ter  o njem najprej informiral sebe , podrejene in nadrejene. In to  v vseh bistvenih razsežnostih projekta in z vsemi njegovimi škodljivimi posledicami za davkoplačevalce in nepovratno škodo zaradi uničenja okolja, v sicer strogo zaščitenem območju.

Poudarjamo torej, da je projekt minister Vrtovec sicer prevzel od ministrice Alenke Bratušek v katastrofalnem in konfuznem  stanju, vendar sam tega stanja nikoli niti za hip  ni poskušal odpraviti in sanirati. Namesto tega je namerno, neodgovorno in ignorantsko nadaljeval projekt, ki bo imel, in že povzroča izjemno  škodljive finančne in oklojevarstvene posledice, čeprav se minister v vseh javnih nastopih s projektom hvalisa, na daleč pa se izogiba bistvenim vprašenjem in odgovorom glede projekta.  Pri čemer svojo lastno odgovornost minister prenaša na podjetje 2TDK.  

Vsi poizkusi soočenja ministra s problemom , s katerimi  smo želeli ministra soočiti s stališči in predstavniki  nevladne inženirske stroke, z drugimi aktivnimi državljani ter prebivalci ogroženega območja ob Črnem kalu, so zaradi  ministrove ignorance  vselej propadli. Številnilne pozive – tudi javne, pa je  preslišal, se ni odzival in se o problemih tega projekta zavestno in načrtno ni informiral. Nazadnje pa je na video konferenci Poslancev 90 stvar zakamufliral s svojim fiktivnim splošnim povabilom, na še eno novinarsko piarovsko predstavo za javnost. Zahtevi za soočenje z ožjo skupino nevladne inženirske stroke, ki zahteva resno soočenje,  pa se minister striktno in sistematično izogiba.

Čeprav je jasno, da noben izvoljeni politik nima pravice biti neinformiran ko upravlja z javnim denarjem, nepremišljena politična odločitev za  nadaljevanje tega projekta pa neizprosno potiska Slovenijo v globoko žrelo globoke države - monopolnega ponudnika in kartelno povezane skupine večih ponudnikov, ki bodo Slovenijo držali v šahu desetletja. Z  navidezno “upravičenimi” aneksi  se bo pričelo novo okoriščanje na tem zavoženem projektu, hkrati pa bodo politične stranke stroške predvolilnih političnih kampanj preko 45 letne koncesije 2TDK za upravljanje 2tira, financirale vse predvoline kampanje do leta 2065. Skratka  pripravlja se nam 45 letni mrk demokracije.  

Politiki so zavezani lastni prisegi, so pa tudi kazensko odgovorni. Če ne delajo v javnem interesu.

Zavračanje soočenja ministra z argumenti o škodljivih posledicah tega projekta  ni bilo slučajno , ampak  sistematično in zlo-namerno. To pa pomeni kaznivo dejanje – najmanj nevestno delo v službi in vse že prej prej naštete kršitve.

Povzetek:

Prvič - namesto, da bi minister Vrtovec podvzel ustrezne preiskovalne in seznanitvene ukrepe , je ravnal obratno. Ignoriral je stališča  nevladne slovenske inženirske stroke s katerimi je bil seznanjen tudi  na odboru za nadzor javnih financ KNJF z dne 20.02.2019 in 2 meseca kasneje z zbornikom prispevkov št 3.

Minister pa niti  kasneje ni upošteval odprte  kazenske ovadbe in tožbe, ki jo je glede investicijskega programa 2TDK takoj po tej seji, v začetku leta 2019 podal prof. dr. Jože Duhovnik in za katero postopek niti še ni končan in je trenutno “na čakanju” na tožilstvu.  Investicijski program IP pa je zelo kritično razvrednotil  tudi PSCN – projektni svet za civilni nadzor, ki ga je sicer ustanovila vlada Marjana Šarca.  Minister, kot rečeno tudi ne upošteva, da je investicijski program (I P) še vedno v postopku revizije na Računskem sodišču RS in bi lahko nadaljevanje projekta ustavil najmanj, do končnega revizijskega poročila RčS.

Drugič - Nadalje se osumljeni, minister Vrtovec kot minister ni odzval na sklep  te  iste seje o nujni obravnavi  alternativnih  rešitev inženirske stroke  v roku 6 mesecev, kar mu je neposredno narekoval sklep  št.2  seje KNJF DZ, to je še v prejšnjem mandatu. Še več - na vztrajne predloge in zahteve  inženirske stroke, da se kot minister seznani z alternativnimi projekti, se je kot minister vsakemu takemu stiku na daleč izogibal, 

Tretjič -  Povsem podobno ravnanje pa je minister uporabil pri projektu 3 razvojne osi odsek od Šentruperta in mimo Braslovč do Velenja,  kjer prav tako po njegovi zaslugi  on in njegovo ministrstvo forsira najdražjo in okoljsko najslabšo različico povezave Velenje Šentrupert, po trasi F-2 ki je bila izbrana z goljufijo šri točkovanju– ne s pošteno strokovno oceno. Tudi za to je minister vedel. 

Skupno bo državi Sloveniji, davkoplačevalcem in naravi s tem storjena velika in nepopravljiva škoda v rangu najmanj na 2 milijarde eurov, škoda v naravi zaradi uničenja naravnega spomenika Glinščica, Beka in Ocizelj pa je zaradi uničenja številnih habitatnih vrst v območju prvovrstne narave v okviru Nature 2000 , nepovratna.  Po domačem in EU pravu gre za  nedopustno kršitev mednarodne  pogodbe in EU okoljskega prava.  

Podzemni predori  8 tunelov v vodovarstvenem območju predstavljajo prvovrstno grožnjo, da bo prišlo do preseka podzemnih vodotokov v območju od Gabrovice, Črnega Kala in Ospa , Beke in Glinščice in celo do občine Dolina na Italijanski strani, zaradi česar je italijanska stran od podobnih namer leta 2012 že odstopila. Hidrološka slika podzemlja pa še sedaj ni raziskana, kaj šele upoštevana. Posledica bodo odškodnine, tudi s strani Italije, najhuje pa je to, da se tovrstne škode sploh ne da sanirati.

S tem v zvezi navajamo pravkar objavljeno sporočilo vlade Furlanije juljske krajine na povezavi https://www.primorski.eu/se/dezelna-vlada-fjk-proti-drugemu-tiru-divaca-koper-FI813135

Minister Vrtovec s svojim nevestnim in neodgovornim delom ogroža tako nadzemne in podvodne vodne vire, v velikem obsegu pa tudi javne finance. 

PRAVNE PODLAGE  KD – KAZNIVEGA DEJANJA

V nadaljnem  tekstu navajam ključne pravne podlage za ovadbo in obtožnico.

Minister Vrtovec je storil KD tudi  po 2. Odstavku 257. Člena KZ, ki določa:

 (2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z zaporom do treh let.

Z dopustitvijo prečkanja 3 viaduktov v isti vertikali na Gabrovici se bo  po vladnem projektu  izvajal promet, ki varnostno sploh ni  dopusten.  Dva železniška in en cestni (že obstoječi) viadukt v isti vertikali ni dopustnain ni varna gradnja. Minister pa je do tega povsem indiferenten. Prebivalci tega območja so proti temu zaman nasprotovali tudi zaradi poškodb bivališč in gospodarskih objektov, ki so jih utrpeli že med gradnjo cestnega viadukta.   

Posledično je minister Vrtovec tudi storil KD po 3., 4. in 5. Odstavku člena 257 KZ:

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj položaj ali vpliv za nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti.

(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu veliko protipravno premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Gre za kršitev štirih odstavkov 257.a člena Kazenskega zakonika, ki pravijo:

Oškodovanje javnih sredstev – citat zakona:

1.     Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo. 

2.     (Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo. 

3.      Uporabnik javnih sredstev po tem členu je pravna oseba javnega prava ali njena enota ali pravna oseba zasebnega prava ali zasebnik, če s temi sredstvi ali na njihov račun izvaja javno službo ali druge dejavnosti v javnem interesu ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije ali druge izključne ali posebne pravice. 

4.     (4) Javna sredstva po tem členu so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava. 

Enako kot že navedena kazniva dejanja po členih 240, 257 in 257 A Kazenskega zakonika, je minister storil s  svojim (ne)ravnanjem tudi na način da je nevestno delal v službi, ko je brzglavo pospeševal projekt (od marca 2020 in  najmanj do dneva vložitve ovadbe 1 aprila 2021), pa tega ne  bi smel (kot določa tudi 258. Člen KZ 1B) namesto da bi zaradi javno znanih  posledic ustavil  dela na projektu: 

Nevestno delo v službi

258. člen

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

POVZETEK RAZLOGOV ZA TOŽBO IN KAZENSKO OVADBO

Ob vseh konkretnih opisih navedenih kaznivih dejanj Jernej Vrtovec (in morebitni drugi so-obtoženi) niso ravnali v smislu dobrega gospodarja, pač pa so ščitili nestrokovno in koruptivno ravnanje, ki ga je vsak minister po zaprisegi in Ustavi RS dolžan preprečiti, ne pa ščititi.

Sedanji minister  vlade republike Slovenije g. Jernej Vrtovec , ko je bil še v opoziciji je s prevzemom funkcije zavestno – namerno  in neodgovorno čez noč spremenil stališče do vladnega projekta 2 tir, čeprav so okoliščine in dejstva v zvezi s projektom  Drugi tir ostali popolnoma enaki.  To pa pomeni da je za problem vedel, jih ni upošteval ampak ignoriral

Očitno minister drugi tir jemlje kot lastni fevd oziroma plen  politike in ne kot priložnost, da se gradi javno dobro v korist razvoja in napredka  Slovenije, kot  sicer minister stalno poudarja v svojih reklamnih nastopih pred javnostjo.

Minister je dolžan ravnati  v skladu s sprejetimi sklepi  državnega zbora –KNJF  komisije za nadzor proračuna in javnih finance, ki je bil soglasno sprejet 20.02.2019, s strani pozicije in opozicije, zdaj pa  dela vse, da se ti sklepi ne upoštevajo. Alternativi predlogi pa so  tako  v celoti – predvsem po ministrovi zaslugi, izvzeti iz fokusa vlade za izhod iz krize na finančno vzdržen in okoljsko neboleč način.

Minister zavestno ignorira stališča nevladne inženirske stroke, okoljevarstvenikov – davkoplačevalcev in civilnih iniciativ Gabrovice, Črnega kala ter drugih pritožnikov tako pritožb na EIB kot na Evropsko komisijo. Gre za  29 podpisnikov, aktivnih državljanov, ki za ministra očitno ne obstajajo. 

Stališča nevladne inženirske stroke so zbrana v zborniku št. 3 iz aprila 2019, ki je bil predstavljen v DS RS. Zbornik in stališča iz njega so bila ministru večkrat posredovana – ponujena, a ignoransko preslišana!  

Številne – tudi javne in pisne pozive ministru, da se sooči z argumenti  iz zbornika, minister v celoti ignorira, kot da ne obstajajo, čeprav so te zahteve celo javno publicirane in so bile ministru poslane na vpogled. 

Zavestna ignoranca alternatvnih - drugačnih rešitev bo državi povzročila ogromno škodo,  škoda bo milijardna in bo za vedno uničila naravni rezervatu Glinščica  znotraj  Nature 2000 in ogrozila podzemne vodne tokove. 

Presekani bodo podvodni tokovi in Italija lahko  iztoži veliko odškodnino zaradi škode na njenem čezmejnem območju.  

Gradnja vladnega drugega tira poteka po prepovedanem območju znotraj Nature 2000 v naravnem rezervatu Beka Glinščica, kjer po nobenih merilih ni dovoljeno graditi, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano v nasprotju s ključnimi gradbenimi predpisi, brez celovite presoje vplivov na okolje - dokumenta CPVO, ki za 2 tir sploh ne obstaja. Okoljevarstveno soglasje je izdano s pogoji od katerih noben ni uresničen in ga tudi ni mogoče uresničiti. Javna predstavitv mnenj je bila v DZ navadna farsa cenzure s strani ministrice   in je dploh bila 2 leti prepozno, protikorupcijska komisja ni izdala mnenja o projektu in zakonu ZUIGDT , ker je bil rok samo 1 dan, celoten postopek sprejemanja zakona ZUIGDT pa je bil v DZ končan v 3 dneh. 

Prav tako minister ne  uresničuje mednarodne Arhuške konvencije in  ne upošteva - spoštovanje parlamentarnih pravil v postopku sprejemanja zakona ZUIGDT, čeprav  je ta zakon neustaven in dokazano v 2 členih  koruptiven. Delovanje njegovega uradništva mimo pravil ter uredb  - UEM in CPVO, je nedopustno in kaznivo dejanje. Minister bi moral spoštovati pravni red in s strani Slovenije podpisane mednarodne pravne akte. Koruptivna ravnanja pa bi moral preprečiti saj je bil nanje opozorjen.

Še več,  že leta 2014 je občina Kozina v naravnem spomeniku Beka in Glinščica z občinskim odlokom brutalno povozila EU direktivo o habitatih, vodnih virih, podzemnih vodah in varovanju biotske raznovrstnosti, kar bo imelo trajne in nepopravljive posledice v naravi, vsekakor pa tudi v javnih financah !  Ministri Dejan Židan, Samo Omerzel in župan občine Kozina so tedaj to dejanje vsem na očeh celo zmagoslavno uradno proslavljali.  O tem so ceo “zmagoslavne” fotografije v Delu iz tistega časa.

Za 2 tir sicer  obstoja razumna alternativa , ki pa jo minister Vrhovec v celoti ignorira , kot da ne obstoja. Njegov resor za infrastrukturo pa se je zaprl v svoj mehurček in z nojevsko držo omogoča največji rop in nepovratno uničenje okolja. Zemeljska dela na projektu se kljub neraziskanosti geologije in podzemnih vod  nadaljujejo.

Računsko sodišče  RS že 2 leti - od 20.02.2019, zavlačuje z revizijo investicijskega programa projekta, ne zasliši nobenih prič in strokovnjakov, niti ne zasliši pritožnikov iz civilnih iniciativ, kar kaže na to, da celo RčS sodeluje pri organiziranem ropu javnih financ in uničevanju okolja, ki ga ta projekt že povzroča.

Ironija je, da novi minister izvaja politiko, svoje predhodnice ministrice Alenke Bratušek, kateri je do vzpona na ta položaj sam in preko stranke NSi in kot poslanec parlamenta, sicer  močno nasprotoval. 

Ne moremo in ne želimo čakati novih 10 let, da bo neka preiskovalna komisija DZ naknadno za desetletje nazaj ugotavljala finančno, politično in kazensko odgovornost udeležencev tega projekta. Takšen je namreč neslavni epilog projekta TEŠ6. 

Zatrjujemo, da minister Vrtovec vse to počne namerno in mu zlorabe položaja, nevestnega dela v (javni)  službi ter gospodarskega kriminala  ne bo   težko dokazati. 

Kam in kako je iz projekta izginil dvojni tir, minister Vrtovec ni nikoli pojasnil,  to vprašanje  je neodgovorno ignoriral in še vedno se izgovarja, da to prepušča podjetju 2TDK, katerega predstavniki  pa še danes ne znajo povedati kolikšna je cena projekta z dvojnim tirom. Namesto tega pa minister in 2TDK javno žeuporabljajo izraz  “upravičeni” aneksi, ki bodo sledili. Obenem pa ugibajo o 40 % povišanju cene za dvotirnost (vir RTVSLO Dnevnik 31.03.2021).    

Medtem pa tuji ponudniki – Cengis,  odstopajo od ponudbe z obrazložitvijo, da za tak denar in v takem roku projekta ni mogoče izvesti – prav tako vir RTVSLO v Dnevniku, mesec dni pred tem.   

Zaradi grobih in brutalnih kršitev EU prava, tožilstvu predlagamo, da sodišču naloži zahtevo, da le to pridobi odgovor Sodišča EU v Luksemburgu   - uporabo instituta predhodnega odločanja, zaradi brutalne kršitve EU okoljske in gradbene zakonodaje ter osnovnih pravil gradbene stroke.

Nova nekompetentost in neodgovornost ministra pa se kaže v pravkar razveljavljenem izboru supernadzornika projekta. 

 

Ljubljana 13 april 2021

P O D P I S N I K I

 

 

1.   Vili (Viljem) Kovačič univ. dipl. oec.

predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo  

NA Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

 

3.   Daniel Magajne,  univ.dipl. ing. gradbeništva

Ulica Borisa  Kalina 77, 5250 Solkan 

 

3.   Jože Gorenc univ. dipl.ing.strojništva

Boletova13 , 1000 Ljubljana

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

Dokazi in priče zaslišanja  o kaznivem dejanju ministra Vrtovca:

1. Sklep Komisije iz 20. 2. 2019 štev. 450-02/19-7/3 iz 20. 2. 2019

2. Zaslišanje predlagatelja Vilijema Kovačiča

3. Zaslišanje Jerneja Vrtovca, ministra za infrastrukturo vlade RS

4. Zaslišanje dr. Anžeta Logarja, naslov: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, predsednika komisije KNJF februarja 2019

5. Zaslišanje prof. dr. Jožeta Duhovnika, naslov: Žontarjeva 19,  1215 Medvode, tudi  avtorja kazenske ovadbe, vložene februarja 2019 na NPU oziroma  SDT zaradi falzificiranja podatkov v  I P (investicijskem programu)

6. Medijski zapisi, več oddaj Faktor (pridobiti pri Aljušu Pertinaču – TV3,

7. Oddaja Tarča na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana (Novinarka in voditeljica Erika Žnidaršič)

8. Zaslišanje Jureta Lebna, ki je bil vodja projekta v Cerarjevi vladi , danes  pa je z Zeleno pobudo  zgolj  polkvalificiran ocenjevalec  škodljivih ekoloških posledic predlagane trase skozi Glinščico

9. Zaslišanje Stojana Petriča, lastnika časopisne hiše Delo, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (njegovo podjetje Kolektor je v navezi z ministrom Vrtovcem že dobilo veliko denarja, ki si ga ne zasluži, Stojan Petrič je potencialni so-obtoženi glede člena 240 KZ 1B,

10. Zaslišanje predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela ali njegovega naslednika, zaradi  odgovora na vprašanje  o rezultatu predrevizijske poizvedbe in zakaj RčS že dve leti ne zasliši deležnikov in zaključi revizije - izda Revizijske poročilo o 2Tiru

11. Dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo zaradi neustavnosti in koruptivnosti zakona ZUIGDT o gradnji in upravljanju 2 tira in se je US popolnoma neargumentirano izognilo predlogu za predhodno odločanje na sodišču EU v Luksemburgu, obenem pa je tudi nonšalantno zavrglo ustavno pritožbo zoper  absurdni poroštveni, ki daje poroštvo za dva povsem različna projekta - zakon za projekt 2TDK in 3Ros ter hkrati.

12. Zvonka Černača, ministra v Službi vlade  za razvojna in kohezijska sredstva,  zaradi neupravičenega črpanja denarja,  saj gre tudi po njegovem pričevanju za ekonomsko neupravičen projekt (njegova izjava in diskusija  na Nova24TV januarja 2017)

13. Zaslišanje Varuha človekovih pravic, Petra Svetine, ki  ni pripoznal in prepoznal nevzdržnosti   in absurdnosti zakona, o katerem se na referendumu  sploh ne da glasovati,  ker gre v istem zakonu za  poroštvo hkrati za 2 TIR in 3Ros.  Zakon o katerem se sploh ne da postaviti referendumskega vprašanja, pa  je vsakemu laiku oz. bebcu -  in ni treba biti sodnik, da to veš -  popolnoma jasno, da je neustaven.

Nujno je zaslišati akterje - člane, znamenite trojke, ki je pred 6 leti dala Miru Cerarju pravno podlago za nezakonito početje in začetek postopkov za realizacijo projekta. Ti akterji so :

14. Samo  Omerzel nekdanji minister za okolje in prostor v vladi Alenke Bratušek  

15. Dejan Židan minister za kmetijstvo v vladi Alenke Bratušek, sedaj poslanec DZ

16. Zvonko Benčič Midre, župan občine Kozina leta 2014  in soavtor in podpisnik  občinskega odloka,ki je nezakonito »izničil« EU direktivo o habitatih, podzemnih vodah  in vodnih virih  za kar je država občini Kozina dala visoko »odškodnino« -  podkupnino  (472.000 Eur)  in to  za poseg v neposredno osrčje  Nature 2000, sredi naravnega rezervata Glinščica, ki je naravni spomenik prve kategorije

17. Andrej Čuš sedanji sekretar v vladi Republike Slovenije in predsednik politične stranke Zeleni Slovenije naslov: ministrstvo za gospodarstvo Kotnikova 5 

18. Tomaž Ogrin, županski kandidat  Zelenih Slovenije na lokalnih volitvah 2018 v MOL  -  naslov : Institut Jožef Štefan Ljubljana

19. Tomaža Štebe, ki je za inženirsko skupino sistematiziral, uredil in zbral celotno gradivo, Hribarjeva 35,  1234 Mengeš  

20. Zvonko Lah, podpredsednika Zelenih Slovenije , Hrastje pri Mirni Peči 12, 8216 Mirna Peč

21. Majda Štefotič, Tischlerjeva 8,Ljubljana , stokovnjak za železniške sisteme  

22. Predlagamo zaslišanje strokovnjaka - Geodetskega zavoda , specialist za področje podzemnih vod

23. Predlagamo tudi pridobitev ostalih dokumentov po uradni dolžnosti

Ljubljana, 13. april 2021

 

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 8. Jul 2021 at 15:41

1035 ogledov

O vodah potrebujemo nov kvaliteten vodotesen zakon, ne Vizjakvo rokohitrsko mašilo.
O VODAH POTREBUJEMO VODOTESEN ZAKON  !!!   Podpiram vlado, glasoval pa bom  proti zakonu o vodah.    Žal se sam nisem prijavil v referendumsko kampanjo - ponudil sem sodelovanje Eko krogu, vendar me niso upoštevali! Glasujmo proti - PROTI zakonu o vodah!    Zakon o vodah mora biti VODOTESEN - oz. Wasserdicht.  O vodah potrebujemo nov kvaliteten   vodotesen zakon, ne  Vizjakvo   rokohitrsko mašilo. Vizjak naj se izkaže drugje - takoj naj ustavi Jankovićev kanal C0. Proti  poplavni bonboni ne odtehtajo luknjičavosti zakona. Zakon mora na presojo Računskemu sodišču, k Veseljaku Veselu, čeprav že 2 leti  in pol "mečka" presojo smotrnosti projekta (invest. programa) 2TIR. Na sploh pa potrebujemo  drugačen tip referenduma - PRITRDILNI ne ZAVRNITVEBNI REFERENDUM tako - da bo vsaka oblast prisiljena iskati soglasje , ne zavrnitev ljudstva. Potem bo tudi interes za udeležbo tudi na strani predlagatelja zakona in bodo zakoni boljši. Skratka - sem ZA (vlado), glasoval bom pa proti vladnemu zakonu. Zakon nima dovolj varovalk. Sklicevanje na stroko - Direkcijo za vode je sklicevanje, na papirnatega TIGR-a. V Sloveniji je skoraj vsa stroka skorumpirana  in/ali  od časa TEŠ6 naprej ustrahovana,  RTV SLO in STA pa ne znata - nočeta promovirati kvalitetne referendumske kampanje - dvoboj rerezentanc, ne soočenje navijačev !  Le komu na RTVSLO pride na misel butalska kategorija - neopredeljeni ! To je možno samo v SLO. Sicer mi je znano,  da je avtorica te butalske ureditve Mojca Pašek Šetinc - Kučanova filmska biografka !  In za zaključek – komentar iz daljave: Zeleni Slovenije so čisto porumeneli ! Rdeči pa so čisto pozeleneli. Katastrofa ! Lep pozdrav,   Vili Kovačič - državljan K. pripis:  sprašujem pa se kje so  Greenpeace, Fokus, Umanotera, Alpe Adria Green in drugi nevladniki pri projektu drugi tir, kjer gre  za neposredno uničenje ekosistemov  - habitatov in podzemnih vod v dolini Glinščice Beke in Kraškega roba. Gre za nepovratno uničenje narave in davkoplačevalskih milijard. In kje je bil VARUH  človekovih pravic ko je  prišlo do popolne neustavnosti poroštvenega zakona o 2tiru.   Vili Kovačič, državljan K. Sicer pa predlagam: Vlada naj na voliščih organizira CEPILNA MESTA ! Idealna prilika je, da dosežemo večjo precepljenost.         

Mon, 14. Jun 2021 at 06:03

2773 ogledov

POZIV POSLANCEM D Z proti soglasju sodici Stanki Živič za VRHOVNO SODNICO
ZAKAJ NEKATERE SODNICE in SODNIKI SLEPO IZPOLNJUJEJO  UKAZE in v sodnih dvoranah  UBIJAJO - obsojajo NEDOLŽNE LJUDI. Poziv poslancem DZ naj ne potrdijo lažno kvalificirane in skorumpirane svišje odnice Stanke Živič za sodnico Vrhovnega sodišča. Sodna veja oblasti je vedno ljubila vodljive - z grehi obremenjene ljudi. Nikoli pa pokončne in poštene sodnike. Velikanska sramota pa je tudi  SODNI SVET, ki take ljudi predlaga v izvolitev DZ.   Za največje zločine, ki se v SLO dogajajo v  sodnih dvoranah in katerih avtorji so SODNIKI, mora sodnik ali sodnica biti, ne samo politično pripaden ideologiji bivšega režima, ampak mora imeti nad sabo tak greh, da bo brez najmanjšega pomisleka izpolnil ukaz. Taka je Stanka Živič o kateri v priponki pišeta  raziskovalni novinar Mitja Lomovšek in aktivna državljanka Iva Žurman Pavlin.   Stanka Živič aktualna kandidatka  DZ za izvolitev na mesto  vrhovne sodnice RS, na mesto okrožne sodnice (trenutno je sodnica višjega sodišča v Ljubljani) namreč ni prišla zakonito, saj ni opravila obveznega 2 letnega pripravniškega staža. Ta staž je opravila samo za dobo 10 mesecev namesto 24 mesecev, ki so pogoj za pripravniški izpit. Raziskovalni novinar Mitja Lomovšek to pojasnjuje z dokumenti. http://novice.najdi.si/predogled/novica/9f590b914c26521719502ba59bf76929/Nova24TV/Slovenija/Sodnica-Stanka-%C5%BDivi%C4%8D-kandidira-za-vrhovno-sodnico-raziskovalni-novinar-Lomov%C5%A1ek-pa-razkriva-da-ne-izpolnjuje-niti-osnovnih-pogojev-za-delo-sodnice Iva Žurman Pavlin pa z opisom njenega zločinskega ravnanja v funkciji višje sodnice,  v primeru dr. Milka Noviča. Predvsem je znana po tem, da ni hotela zaslišati staršev umorjenega dr. Janka Jamnika. In se ni izločila v primerih ko bi se morala. https://dosjemilkonovic.si/post/537868/so-sodniki-nedotakljivi-koliko-casa-se-nezakonito-sojenje-na-visjem-sodiscu-v-ljubljani Zato pozivamo vse poslance DZ, da v torek 15.06.2021 Stanke Živič na mesto vrhovne sodnice ne izvolijo. Da sodstvo, ki odgovarja izključno samo sebi, funkcionira kot namazan stroj, pa je vzrok tudi v tem da nekateri sodniki nimajo državnega pravosodnega izpita (DPI) in to sodna veja oblasti celo razglaša kot normalno. To pa zato, da jih skorumpirani predsedniki sodišč tipa Marjan Pogačnik, zlahka držijo na vajetih, za sojenje po naročilu. Seveda pa tudi zato, ker  prestrašeni pravniški ceh to omogoča in tolerira. Velecenjeni akademski pravniki pa si nočejo mazati rok, čeprav stojijo s škornji v blatu do kolen. http://24kul.si/sodnica-petra-stanonik-bosnjak-pravosodni-izpit-nima-neposredne-veze-z-opravljanjem-sodniske-funkcije Sicer pa je DPI le ena od svinjarij, ki se dogajajo v sodstvu.Za razliko od pokojne Zdenke Cerar poudarjam, da gre za povsem nezakonite svinjarije. Vili Kovačič, državljan K. Mimogrede: Stanka Živič je tudi sodnica v moji, še vedno nedokončani zadevi, v tako imenovani zadevi PRASICA.

Mon, 17. May 2021 at 05:30

2810 ogledov

Nov državni praznik trn v peti Tigra Primorske in ZBNOV
Nov državni praznik trn v peti Tigra Primorske in ZBNOV Ob vrhuncu letošnjih aprilskih in majskih praznovanj ne moremo mimo 9 maja v Ljubljani in pred tem državne proslave 27 aprila, ki je bila na pravem mestu vendar na napačen datum.  Kajti pravi dan upora je 13 maj, to je dan ki smo ga skupaj s stranko SNS predlagali za državni praznik. Pri tem so se kot največji nasprotniki praznika poleg vodstva ZBNOV žal izkazali prav primorski Tigrovci, ki so v okviru proslave 9 maja celo  zagrozili da bodo zakonski predlog sodno izpodbijali. Za preprečitev praznika pa si izmišljajo vse mogoče hipoteze. Izdajstvo na Mali gori povezujejo s kolaboracijo, kar pomeni, da je bil Danilo Zelen – vojaški poveljnik Tigra, žrtev domobranstva o katerem tedaj ni bilo nikjer ne duha ne sluha. Očitno gre za popolno zmedenost in morda celo za gensko prizadetost  v dojemanju časa! V resnici pa gre za obupno in obupano agresivnost, ki jo poraja strah pred tigrovim pomenom za zgodovino upora na slovenskem. O partijskem izdajstvu tigrovske trojke, ki ga ni več mogoče zanikati, pa molčijo.  V ta kontekst sodi tudi to, da je sedanja opozicija + ZB NOB + TIGR Primorske + politično ustrahovani in (pod)kupljeni DESUS, v Državnem zboru za 1 glas preprečila sprejem zakona o novem državnem prazniku 13 maj. Glede državne proslave na Mali gori pa režimski Tigrovci proslavi zamerijo prav to, kar je bilo za TIGR  značilno - pluralnost.  Da je bila proslava pluralna, kot je bil nekoč TIGR. Imela pa je eno samo napako, datum resnično ni bil pravi ! Pravi datum za proslavljanje začetka upora je v vseh pogledih prav današnji dan, to je 13 maj. Zato ni nič narobe da na Malo goro s strani države niso bili vabljeni vodilni predstavniki, katerih sedanji in pretekli predstavniki, so TIGR zaničevali in uničevali, dokler ga niso sami prevzeli. Društvo Tigr Primorske ima očitno drugo nalogo, nalogo TIGR skrivati, ne pa ga promovirati. Velika novost pa je seveda škandal v  Ljubljani,  ko analfabet Janković, vsej slovenski javnosti navkljub uprizarja jugo nostalgični pohod po mestu  in Slovencem predava o slovenski zgodovini. Zato je še toliko bolj pomembno, da na novem prazniku vztrajamo, dokler prej ali slej ne bo državni praznik sprejet. Društvo Slovenski TIGR 13 maj ima argumente in dovolj gradiva, da bomo razblinili meglo oziroma zapolnili zgodovinsko praznino pod imenom TIGR, ki tako buri duhove, da je celo v diplomskih nalogah zgodovinarjev beseda TIGR na Univerzi prepovedana. Zato z veseljem pričakujemo sodni epilog s katerim nam grozijo in ga napovedujejo. To bo  proces za pravico in resnico. Tigr si zasluži resnico, pa tudi pravico. Naše zgodovinopisje pa se bo prisiljeno soočiti z dokončnim razkritjem, da je bil TIGR prvi in je bil daleč pred današnjimi ljubitelji preteklih in novih  totalitarizmov, ki so se med seboj spajdašili za delitev Evrope. Verz na spominski plošči vojaškemu poveljniku Tigra Danilu Zelenu pove vse:  Ti šel si med  prvimi v boj, ko narod ni videl izhoda in mnogim bila je še tuja beseda svoboda ! Tu ni kaj dosti govoriti, saj pesem pove vse. Prej ali slej bo proglašen nov praznik 13 maj, tedaj bomo lahko zares veseli. S tem bo poravnan  30 letni zgodovinski dolg. Res bedno pa je, da se danes  TIGR-Primorske sramuje svojega lastnega imena in nastopa proti prazniku. Glede ZB NOB pa itak vemo, da jih TIGR moti, ker se z njim razbija mit, da so bili komunisti v odporu prvi, čeprav so  prav oni skupaj z nacisti družno praznovali 1 maj medtem ko so Tigrovci na Mali gori zbirali orožje in denar za upor in je vojaški poveljnik Tigra Danilo Zelen v smrtnem boju s fašisti izgubil življenje, Ferdo Kravanja je bil težko ranjen, Majnik pa je uspel pobegniti. A tudi druga, oba preživela Tigrovca sta bila kasneje likvidirana. Kaj vse bi dali komunisti ko bi imeli en tak praznik, vsa Slovenija bi jih oboževala in slavila kot prvoborce Evrope.     Zato slovenski javnosti in sporočamo: gospe in gospodje borke in borci ponosni nasledniki komunistov -  današnji slovenski foteljaši  in foteljašice - navidezni antifašisti – umirite se in pripravite se na soočenje z resnico. 13 maj bo slej ali prej postal naš skupni in največji praznik odpora in upora, kajti TIGR ima eno neizmerno prednost pred vami, to pa , je kot voda ki vedno najde pot. Kajti svet se vendarle vrti. Epur si muove !  Zato je bolje, da resnico priznate in je ne skrivate. Mi bomo delali zanjo, kljub vašim in naporom ZZBNOV za nasprotno. Vabilo na državno proslavo si morate zaslužiti, ne pa ga  izsiliti. Prav je, da vas ni bilo zraven ! Mala gora je v miniaturi Katynski gozd vodstva slovenskih komunistov. Mala gora mora dobiti praznik in prostor na katerem stojimo, mora postati spodobno in dostojanstveno   svetišče upora, za razliko od  izmišljenih praznikov.   Sodni epilog, ki ste ga napovedali na Prešernovem trgu  9. maja, na dan zmage,  pozdravljamo. Na sodišču boste prisiljeni poslušati resnico pred katero si tako vneto mašite oči in ušesa. Spoštovani,  zaključujem s kratico SFSN.  Smrt Fašizmu, Svoboda Narodu. Ta kratica  je bila namreč tigrovski – ne komunistični pozdrav. Nehajte končno ugrabljati svobodoljubne simbole drugih, za svoje sprevržene totalitarne namene ! Tudi pesem Bazovica je ugrabljena. Sicer pa skoraj ni stvari, da je Tigrovi komunistični  nasprotniki  ne bi ugrabili. In še pogled na Ljubljano: Ljubljana je bulana, na srečo pa Ljubljana še zdaleč ni Slovenija, je le njen manjši - nerazumni  del, za katerega se 2 svetovna vojna še ni končala. Za analfabeta Jankovića pa se očitno šele začenja. Vili Kovačič, državljan K. predsednik društva Slovenski Tigr 13. maj

Wed, 12. May 2021 at 17:14

3773 ogledov

TOMAŽ VESEL – BREZZOBI, ENOOKI PAPIRNATI TIGER RAČUNSKEGA SODIŠČA !
TOMAŽ VESEL – BREZZOBI, ENOOKI  PAPIRNATI TIGER RAČUNSKEGA SODIŠČA ! (Fantomski nonpaper – KPK računskega sodišča za delo na črno, je  dobil epilog)  Davkoplačevalci smo potrpežljivo čakali na razplet afere nonpaper, vendar ugotavljamo, da je šlo medijsko poročanje v povsem napačno smer. Nonpaper ni v Bosni oziroma v bivši Jugi, za tem skrivnostnim dokumentom v resnici stoji neobstoječe soglasje komisije KPK in soglasje delodajalca, to je Državnega zbora, za  popoldansko  delo na črno predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela pri UEFI. Sicer pa je Tomaž Vesel velik sistemski problem, kajti nič ga ni sram in s sklicevanjem na fovšijo samo veselo nadaljuje ne-delo. Ampak problem ni samo Vesel, problem je institucija, ki jo ne plačujemo zato, da s prikrivanjem in zavlačevanjem revizije daje zeleno luč največjemu in obenem najbolj škodljivemu infrastrukturnemu projektu po osamosvojitvi – vladnemu 2 tiru. Ko sem Tomažu Veselu  pred letom in pol – po zavržbi predloga na Ustavnemu sodišču, predlagal predhodno odločanje sodišča EU v Luksemburgu in k temu pozval RčS, da  končno uporabi povsem običajen institut predhodnega odločanja, mi je Vesel odpisal, da tega ne morejo, ker oni nimajo statusa sodišča. Res ga nimajo, ker ga Vesel noče imeti - čeprav je že iz naziva in iz sodne prakse EU sodišča vidno, da ga v resnici imajo. Sicer pa, dokler bo na RčS kraljeval Tomaž Vesel in njemu podobni, bo RčS  zgolj in samo predpražnik za politične obračune. Sicer pa brezzobi, enooki papirnati Tiger računskega sodišča. Sterilnega  in nedelujočega RčS davkoplačevalci ne potrebujemo. Potrebujemo pa seveda novo zakonsko podlago za reformo tako RčS, kot tudi Ustavnega sodišča, hkrati pa na čelu sedanje institucije  RčS ljudi, ki se ne bodo pred vso slovensko javnostjo ukvarjali  z nekom, ki dela na črno in že skoraj leto dni išče svoj fantomski neobstoječi nonpaper papir in svojo koruptivno omajano integriteto izpodbija z očitkom javnosti  o slovenski fovšiji na pohodu.  Obenem pa 2 leti in 4 mesece zavlačuje zahtevo Državnega zbora z datumom 20.02.2019 za revizijo vladnega projekta 2 TIR. Zato pozivamo D Z, da nedelujočega predsednika RčS  razreši, vsako toleriranje je voda na mlin nadaljevanja uničevanja narave, okolja  in države. Pozivamo pa obenem Tomaža Vesela, da  sam dostopi. Veliko manjša škoda bo, če se umakne, kot da predstavlja oviro reviziji RčS. Očitno  ga honorarno delo za 240.000 $ letno tako obremenjuje, da nima časa in energije za izvedbo že zdavnaj dospele zahteve za revizijo investicijskega programa vladnega projekta 2 tir. Vlada se je menjala , režim pa ostaja isti, ker je RčS z Veselom na čelu bistven sestavni del skorumpiranega sistema.  Njegovo zahtevo za opravičilo zavračamo saj jo velik del problema  predvsem on sam. Glavo si lahko reši edinole z odstopom. Naš spomin je bolj trajen, kot si predstavlja.  Vili Kovačič, državljan K. Predsednik društva davkoplačevalci se ne damo  

Thu, 22. Apr 2021 at 21:28

3797 ogledov

IMUNSKI SISTEM TOMAŽA VESELA
IMUNSKI SISTEM PREDSEDNIKA RAČUNSKEGA SODIŠČA TOMAŽA VESELA V sobotni prilogi Dela v dolgem intervjuju predsednik računskega sodišča (RčS) Tomaž  Vesel pravi, citiram:  »Imunski sistem države se ruši... Kot da bi bili vsi psi vojne spuščeni, delovati so začele, da tako rečem tovarne zlobe. Dopuščeni so pritiski tretjerazrednih uradnikov. Naše edino orožje je  argumentacija vsakega podpisanega stavka. Enako velja za Ustavno sodišče….. Če je kaj narobe moramo odreagirati …«. To so zelo hude in močne besede, ampak stvarnost je še hujša. Računsko sodišče je namreč samo sestavni del tega in tako deformiranega imunskega sistema, tega in takšnega kot ga kritizira. Kajti imunost ne deluje, očitno se bolj ukvarja predvsem s političnim obračunavanjem – revizije zelo pomembnih projektov pa čakajo in čakajo.  Že 2 leti in 3 mesece čakamo na revizijo vladnega projekta 2 tir, vmes pa so se pred tem - od leta 2014 do marca 20020 zamenjale 3 vlade. Zato ne pravijo državljani zaman, da je RčS enooki in brezzobi tiger in žal se očitno njegov predsednik zelo trudi, da tako ostane. Kot je znano revizija investicijskega programa projekta 2tir iz leta 2019 še vedno na čakanju. Zato pozivam predsednika RčS, naj nemudoma zaključi in objavi  revizijsko poročilo o trenutno ključnem projektu v Sloveniji, to je vladnem 2tiru. Milijarde bodo šle v nepovrat, povzročena bo nepopravljiva okoljska in težko popravljiva finančna škoda. Podzemna ekološka bomba pa grozi z uničenjem podzemnih in nadzemnih vod. To so prave tovarne zla, ne tiste, ki jih predsednik Vesel tako samozavestno omenja v intervjuju v Sobotni prilogi Dela. Računsko sodišče je edina institucija v državi, ki ima tolikšno pristojnost in moč, da lahko ustavi takšne in tovrstne pohabljene politične projekte. Da gre za političen projekt ni dvoma. Da je katastrofalen se kljub molku predsednika Vesela in veselim pravljicam ministra Vrtovca vedno bolj vidi. Institucija, ki se deklarira kot sistem zavor in ravnovesij, je v resnici generator zavor in povzročitelji neravnovesij. Z neuporabo moči  vodilni v njej zlorabljajo  moč, ki jim jo po zakonu daje institucija. Pri tem ne gre za vlado, kajti vlade se menjajo, režim pa ostaja isti. Zato zveni kot norčevanje in slaba šala ko Tomaž Vesel pove: »če gre kaj narobe, moramo reagirati še preden gre kaj zares narobe. Če v imunski sistem nastaviš kimavce, brez rezultatov in referenc, ta razpade. Na konci izgublja cela skupnost«. Ali res in kdo !?  Izkušnja kaže, da izgubljamo prav zaradi njegovega ne ukrepanja. Zato od predsednika RčS pričakujem, da opusti »najvažnejšo postransko stvar na svetu« in se posveti temu za kar ga plačujemo davkoplačevalci in državljani. Kdo v SLO blokira spremembe ? Žal so prav vodilni ljudje v institucijah blokatorji sprememb, namesto generatorji razvoja in iniciatorji prememb. Zato od RčS pričakujem ukrepanje, ne zgolj piarovsko kazanje mišic za dimno zaveso neukrepanja. Čas Corone je lahko čas streznitve. Gospod Vesel, zelo veseli bomo, ko boste pričeli delati za  javno dobro in v javno korist in boste prenehali politizirati in boste po 2 letih in več, končno opravili dolžnost - revizijo projekta 2TIR, in to ne samo s stališča učinkovitosti, pač pa predvsem s stališča smotrnosti.  Tedaj bomo vsi na isti strani. Psi vojne in tovarne zla bodo postali vaši zavezniki, državljani pa vaši hvaležni davkoplačevalci. »Neodvisne« medije, RTVSLO in STA pa pozivam, da končno pričnete poročati o tem,  o čemer zdaj nočete niti slišati. Imunski sistem države bo močno okrepljen, ko bo Računsko sodišče in z njim njegov predsednik,  začelo opravljati svoje glavne profesionalne in ne postranske ljubiteljske naloge, kljub temu da gre za najpomembnejšo postransko stvar na svetu – nogomet in 5 krat manjšo plačo od vašega pregrešnega postranskega zaslužka.  Gospod Vesel, poskrbite torej, da vladni drugi tir ne postane »sladko jabolko pregrešnega navdiha« za financiranje volilnih kampanj za naslednjih 45 let.  Zato je 2tir tako pomemben - za našo sedanjost in za našo prihodnost. Kajti ne gre samo za izgubo 2 milijard, gre za zaton demokracije ! Vili Kovačič, državljan K.       predsednik društva, Davkoplačevalci se ne damo

Mon, 12. Apr 2021 at 21:33

5709 ogledov

Pojasnilo h kazenski ovadbi in obtožnici ministra Jerneja Vrtovca
DRUGI TIR – Slovenski TITANIC - KO SE LADJA POTAPLJA JE ČAS, DA ORKESTER PRENEHA IGRATI ! (Pojasnilo h kazenski ovadbi in obtožnici ministra Jerneja Vrtovca) Razlogi za pregon na videz "nič krivega" in všečnega ministra Vrtovca so številni. Bistvo 11 strani dolge obtožnice pa povzemamo tukaj: V SLO je velika večina državnih infrastrukturnih investicij megalomansko predimenzioniranih in napihnjenih, posebej še odkar dobivamo tudi EU sredstva, kajti projekt, ki kandidira za EU denar mora biti dovolj velik in megalomansko pre napihnjen, da pride v konkurenčni izbor. In odkar je SLO članica EU, se je zato po dolgem in počez silno razcvetela korupcija. Pod EU sredstva štejem tudi posojila EIB banke in EBRD banke. Razcvetela pa se je tudi fantazija neumnosti in samopašnosti projektantov in arhitektov, katere  višek je zdaj pomična streha v cerkvi na kartuziji v Žičah.  Vendar, pri Kartuziji gre za 2 milijona, pri vladnem 2 tiru gre za 2 milijardi. Na 3 razvojni osi gre za stotine milijonov. In vedno se najdejo super drage variante, katerih škoda – cena, ki jo na koncu plačamo davkoplačevalci, niso le pregrešno preplačane korupcijske milijarde, pač pa tudi nepovratno degradirano okolje – Glinščica in Tinjansko hribovje, pri 3 Razvojni osi pa celo rušenje mnogih domačij in človeških bivališč ter degradacija obdelovalnih kmetijskih zemljišč. Ob tem pa spomin ne more mimo megalomanskih propadlih državnih investicij v bivši Jugoslaviji, ki so povzročile enako uničevanje okolja in so nas stale desetletja zaostanka ekonomskega razvoja. Leta 2014 kmalu po Cerarjevi sanjski zmagi na volitvah, je nova resnica obsijala Slovenijo in priča smo bili novemu butalskemu izumu, to je "Korupcija na zakonit in etični pogon". Miro Cerar & Rajko Pirnat, sta inovirala in patentirala prevaro desetletja, njena zapeljiva skušnjava pa je v formuli: »ko korupcijo skriješ - imputiraš v ZAKON, korupcija izgine , saj postane zakonita in nevidna, skratka korupcije ni več.  Infrastrukturni projekti pa postanejo sladko jabolko pregrešnega navdiha za vsako novo garnituro na oblasti, in celo način funkcioniranja politike za več generacij. Pri 2 tiru je ta sladkost še posebej izrazita in se vleče že skozi 3 vlado. Predmet tega navdiha je 45 letna koncesija, ki jo podeljuje (ZUIGDT- zakon o upravljanju in izgradnji 2 tira) podjetju 2TDK, ki je v lasti države. Solastništvo tujega vlagatelja pa je zgolj kamuflaža za prevaro in mednarodno pokritje projekta, katerega žrtev bo slovensko gospodarstvo, slovenski davkoplačevalci in nepovratno degradirano okolje. Bistvo vse sladkosti pa je v tem, da je v 8 členu tega zakona omogočena nenamenska poraba v višini 20 % , obseg in višino prihodka pa s taksami in predpisi določa država, to je vsakokratna oblast. Na ta način je preko zakona omogočeno financiranje volilnih kampanj do leta 2065. Zato je vladni 2tir pregrešneo sladko jabolko navdiha, ki se mu nobena oblast noče odpovedati in vsi po vrsti pozabljajo kaj so govorili pred volitvami. Pred volitvami 2018 so vse politične stranke orkestrirano kritizirale zakon o 2TDK, ko pa so se same povzpele na oblast, o nasprotovanju ni bilo več ne duha, ne sluha. Nadzorne institucije - Računsko sodišče RS in KPK pa so zvesto gledale stran. RčS, Tomaž Vesel – že dve leti in 3 mesece odlaša z revizijo investicijskega programa tega projekta, čeprav bi prav RčS projekt s tolikšnimi nezakonitostmi in kršitvami z lahkoto zaustavilo. KPK pa še danes modro molči o tem, da ji je Cerarjeva vlada 2017 odredila zgolj eno dnevni (to je 24 urni) rok za izdajo mnenja o korupcijskem tveganju tega spornega zakona.Opravilno nesposobno in pristransko Ustavno sodišče RS pa vsebinskih pritožb nikoli ni obravnavalo, oziroma jih serijsko zavrača in meče v koš brez obrazložitev. Glede na povedano lahko na kratko strnemo bistvo te zgodbe v kateri se vse varovalke z ministrom na čelu popustile. To je zgodba o tem o kako so Butalci dokončno premagali pamet. Pri tem jim žal veselo asistira inkriminirani minister, ki se enako kot vsi slovenski mediji delajo nevedne in se kot klop oklepajo, tega 20 let starega in povsem zastarelega projekta. Ob referendumu 2017 in 2018 so "desne" stranke SDS, NSi in GOD pridno zbirale podpise, proti zakonu. Problem je seveda obravnaval tudi DZ. O tem obstoja pisni dokument DZ – sklepi komisije za nadzor javnih financ in proračuna  (KNJF), ki ga prilagamo. Sklepi so bili sprejeti praktično  soglasno. Celo več, 20.02.2019 so poslanci DZ na seji KNJF tako pozicija kot opozicija skupaj sprejeli tudi točko 1 in točko 4 to je, da I P za 2tir revidira Računsko sodišče. Žal pa moramo glede RčS ugotoviti povsem neodgovorno zavlačevanje zadeve s strani RčS. Prav tako pa tudi minister ni naredil nič, da si pridobi revizijsko poročilo, sam pa je kot minister ravnal povsem nasprotno. V nasprotju z 2 točko je vseskozi ignoriral sklep, da preveri alternativne rešitve, kar bi moral minister sicer storiti v 6 mesecih. Sicer pa je imel dolžnost to storiti ob prevzemu funkcije na začetku svojega mandata.Poleg pričujoče ovadbe in obtožbe je podana  tudi ovadba in obtožnica  proti kolektivnemu  storilcu - ne pa ministru, ki pa  po naši oceni seveda ne more spremeniti ničesar, kajti kolektivna odgovornost  nas vedno pokoplje in na koncu vse skupaj postane zgolj dimna zavesa za neukrepanje. Zato ne pristajamo nanjo, ampak terjamo individualno odgovornost ministra na funkciji, ministra kot nosilca javnih pooblastil in oblastne moči. Minister, ki noče, ali ga je strah storiti karkoli in ne stori ničesar, čeprav bi moral ukrepati in ustaviti projekt, je vsekakor prvi odgovoren, čeprav on seveda ni edini odgovoren. Namesto tega pa smo priča, da se minister z zavoženim  projektom celo hvali. Ob tem ko Italijani v FJK že brusijo nože za zaustavitev projekta. Ključna pot do konca agonije  tega Titanic projekta, je izvedba PROJEKTA NA KLJUČ z mednarodnim javnim razpisom in z limitirano ceno in po alternativni trasi, ki ne bo ogrožala vodnih virov, kraškega podzemlja in naravnega okolja in prihranili bomo več kot 2 milijardi, ki jih seveda krvavo potrebujemo drugje. Sedanji čas terja tudi revizijo mišljenja in glasnost tistih, ki si še upajo razmišljati brez predsodkov, in s svojo glavo. Pri tem bi morali biti ministri prvi, ki si to želijo, ne pa da bežijo, molčijo in se skrivajo pred vprašanji na katera nimajo odgovora. Molk organa je prav tako kaznivo dejanje ! * To pojasnilo pošiljam v objavo Slovenski tiskovni agenciji STA, Nacionalni tiskovni agenciji NTA ter vsem medijem - 350 naslovnikom. Ovadbo in obtožnico v celoti dobite na internetni povezavi. https://drzavljank.si/post/587610/objavljamo-skupinsko-kazensko-ovadbo-in-predlog-za-pregon-zoper-g-jerneja-vrtovca-ministra-rs-za-infrastrukturo Stališče Italije pa je prikazano na: https://www.primorski.eu/se/dezelna-vlada-fjk-proti-drugemu-tiru-divaca-koper-FI813135 Po pričakovanju, da bo oblast morda srečala pamet, mnogi ljudje čakajo na čudež, da bo oblast vendarle spregledala, saj si žaga vejo na kateri sedi. Ker se to ni zgodilo in ni realno da se bo, naj se zgodi, kar se je moralo zgoditi. Pameti je zmanjkalo, ostane nam samo še javnost. In seveda sodišče! Pozivamo vse medije naj ne bodo pogrebci lastne nesposobnosti, naj bodo končno glasni in nepristranski za pravo stvar. Vsekakor pa ne smejo ravnati tako kot je pri TEŠ6 nekoč ravnala RTVSLO! Opazka, da je zdaj prepozno, ne šteje. Bolje pozno kot nikoli, čeprav nikoli ni prepozno ! Za prave stvari, je vsak čas pravi !   Ljubljana 13.04.2021 Vili Kovačič, državljan K.
Teme
drugi tir Jernej Vrtovec

Zadnji komentarji

Radio Mega.1 :

24.02.2021 14:04

Slovenijo je odcepila UDBA na čelu s Nikom Kavčičom kar je bilo večkrat jasno povedano. ODCEPLJENA je bila zato, da je VSESKOZI GVATEMALA !!! Spoštovani prvi minister Janez Janša, naša državljanska dolžnost je, da odreagiramo s tem javnim pismom na skoraj 30 let policijskega nasilja, ki je kulminiralo na današnjem miroljubnem pustnem shodu v predpisani skupini 10 ljudi. Zelo težko sledimo tej nasilni niti, ki vseskozi želi ustvariti vtis kak bojda red, da je v tej državi. Organiziran kriminal kriminalnih oligarhov v policijski zaščiti zoper oškodovano ljudstvo. Kdo bo oligarh in kdo okradeno ljudstvo pa 30 let določa partija. Komu bo režim odpiral vrata in koga porival v tožbe brez pravne asistence določa vseskozi partija. Res ne vem čemu se nas je nemoteno zbiralo v tisočih v tisti bojda gnili SFRJ brez vsakršnega nasilja takratnih miličnikov na temu trgu v vašo podporo. Prilagamo ZSMS plakat. Več je bilo takih zborovanj brez nasilja miličnikov v tistem groznem 1988. Tudi snežilo je, ko smo bili tu. Kje je danes tista silna revolucija? A je ta silna revolucija vseh tistih 350 miljard €, ki so izginile vsem pristojnim na očeh, ki se niti s kurjimi tatovi ne ukvarjajo več!? Ali pač, če je potrebno koga usmrtiti…, če preveč ve o ponarejanju katastra, rtv dovoljenj… Ukvarjajo se z zalezovanjem in z napadi na civilno družbo, ki niti politična opozicija še ni. Nas bi bilo sram, če bi si to dovolili. Ravno zaradi tega smo na vas naslovil to odprto pismo, ker dvomimo, da vaš notranji minister to dopušča… Tudi vi tega zagotovo ne dovolite… Komu bi potemtakem koristil konflikt, ki bi ga po nalogu globoke države izzvala policija na način, da bi naklepno umorila miroljubnega protestnika ali protestnico!? Kdo bi moral odstopiti iz položajev? Komu bi razpadla vlada? Ne vem gospod prvi minister. Občutek imamo, da globoka država obvladuje vaš kabinet… Ne pa vi njo. Kaže, da je januarsko 57. številko Nove revije pisala globoka država, ki je očitno avtorica te kriminalne tranzicije tudi s krajo RTV frekvenc in pečatenjem tistih, ki niso mafijski oligarhi… Pristojni pa vseskozi iščejo sami sebe in svoje partijske kolege. Če je to tisto za kar smo se zbirali 1987 - 1989…?! Ne hvala !!! Ljubljanski studio Radio Mega.1 FM Stereo Ljubljana, 16. Februar 2021 https://www.docdroid.net/0RJsKAn/rs16022021pv-pdf https://www.docdroid.net/32iX0mN/rs16022021pv-zsms-priloga-pdf ___________________________________________________________________ TAKO ZLOČINSKEGA REŽIMA KAKOR JE SLOVENSKI 30 LET rojeni po letu 1960 NE POMNIMO Bojda pa tudi 10 let starejši o temu ne vedo nič BANDA KOMUNAJZARSKIH PREBARVANIH DEGENOV ali Gvatemalarjev kakor vi temu pravite
adgroups :

12.02.2021 08:18

It has one of the highlights that permit checking social impact through social sharing and likes. You can likewise become acquainted with what individuals feel about your image in light of the surveys to every one of your contacts. Obviously that one can pick up better picture and notoriety because of the focuses posted on each Naymz client's profile. It is free, and that makes it much more appealing. SimilarWeb This stage or apparatus is one of the devices that is a webpage for positioning the site. Notwithstanding being a free device, it actually assists with drawing thoughts cultivator face of the brand or your individual Web Designing Services performs on the <a target="_blank" href="https://www.akashdayalgroups.com/seo-service-company-delhi-india.php"><b>seo services in delhi</b></a> . It is additionally an instrument for observing that tells you about your Web Designing Services. The greatest expert is that it helps in benchmarking the webpage of your business against rivals on the seo services in noida. This benchmarking depends on components like ricochet rate, time on the Web Designing Services and per visit Web Designing Services hits. It additionally helps in contribution advanced bits of knowledge which are investigating the market about your business. <img src="https://www.oyecode.com/img/services/digital-marketing-company.jpg" alt="Web Designing Services" title="Web Designing Services" 400px;"> Brand Grader This instrument is totally liberated from cost and gives a diagram of a brand's essence on the seo services in noida. You will just need to choose the business you need, and you will see the top sources, feelings of the brand, top sources and all the brand specifies alongside where they are found. These information focuses can assist you with understanding where your image charges well and what individuals feel about you. It is complete as well. Business into a Trusted Brand One should consistently recall that an extraordinary picture and notoriety can reverse the situation for you. Your business can transform into a brand that is trusted by one and many. One just needs to avoid potential risk and lead their on the <a target="_blank" href="https://www.websitecompany.in/web-designing-services.html"><b>Web Designing Services</b></a> . You can generally jump progressing nicely and worries of the seo services in noida can be inconceivably tended to. <img src="https://www.oyecode.com/img/services/seo-services.png" alt="seo services in noida" title="seo services in noida" 400px;"> Instructions to Use Social Media to Avoid an seo services in delhi Reputation Crisis The corporate societies have a very much created the board intend to maintain a strategic distance from an emergency during any reputational crisis. On the off chance that the entire technique for seo services in delhi administration of notoriety is done the correct path with the assistance of Web Designing Services-based media, at that point there will be no issues. The issues can well be moderated and settled before there is an emergency. The aftereffects of this will just intrigue you, and you make certain to profit by you. You can undoubtedly utilize the Web Designing Services-based media to make your essence felt and dodge any possible harm with the assistance of a couple of steps. Getting ready and Planning Numerous brands rapidly get on board with the temporary fad of the seo services in delhi seo services in noida anyway they go delayed to plan and utilize it in the most ideal manner. A standout amongst other Reputation Management Services is given by the Web Designing Services-based seo services in noida stages as it were. A large portion of the emergency can be effortlessly forestalled by arranging admirably ahead of time. This arranging should be finished with respect to things referenced beneath. <img src="https://www.akashdayalgroups.com/images/index-image/map.png" alt="seo services in delhi" title="seo services in delhi" 400px;"> You should know about what and how to post on individual foundation of the Web Designing Services-based seo services in noida. The measurements that are critical to the brand should be recognized. You should realize approaches to report and gauge these measurements. Plan the responsiveness of a brand to negative and positive remarks. You should understand what should be accomplished for demonstrating straightforwardness, boosting commitment and building trust. You should have the option to measure with respect to how representatives and chiefs of the <a target="_blank" href="https://www.oyecode.com/seo-services-noida.html"><b>seo services in noida</b></a> respond to limit the harm of this standing emergency. Checking and Preparing Against Threats seo services in delhi seo services in noida that offer Reputation Management Services is where everything occurs progressively. This would thus be able to present issues if the seo services in noida accounts are not directed and observed consistently. You can undoubtedly utilize instruments for watching out for what everybody needs to state about items, individuals, and the brand.

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

Objavljamo Obtožnico in skupinsko kazensko ovadb zoper Jerneja Vrtovca, ministra RS za infrastrukturo!