Članek
Objavljamo Obtožnico in skupinsko kazensko ovadb zoper Jerneja Vrtovca, ministra RS za infrastrukturo!

Morebitno sklicevanje ministra Vrtovca na njegovo predhodnico Alenko Bratušek (do marca 2020), češ da bi to morala storiti ona, kot njegova predhodnica, bi bilo zdaj neprimerno  in podcenjevanje zdrave pameti, saj vemo, da Bratuškova prav tako ni ...

Objavljeno Apr 05, 2021

Vili (Viljem) Kovačič

Na Straški vrh 26

1000 Ljubljana

predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo

ter

Daniel Magajne

in

Jože Gorenc

na

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Slovenska Cesta 41

1000 Ljubljana

VLAGAMO

SKUPINSKO KAZENSKO OVADBO IN PREDLOG ZA KAZENSKI PREGON

(z uvedbo preiskave) zoper: g. Jerneja Vrtovca, ministra RS za Infrastrukturo, naslov: Vlada RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, in Langusova 5, 1000 Ljubljana

zaradi utemeljenega suma kaznivih dejanj po členih 240 (Gospodarski kriminal), 257 (Zloraba položaja), 257 A (Zloraba položaja s koriščenjem  javnih sredstev) in 258 (Nevestno delo v službi) Kazenskega zakonika RS.

Kazensko ovadbo s predlogom za uvedbo preiskave zoper ministra  Jerneja Vrtovca, podpisujemo kot oškodovani davkoplačevalci in  kot  državljani Slovenije, ki jim ni in jim nikoli ne bo vseeno, da s projektom 2 tir (skrajšano 2TDK) Divača Koper izgubljamo zadnje koščke naravnega okolja od Kraškega roba do slovenske obale.

Gre za utemeljen sum, ki se že uresničuje, da bomo zaradi neumnosti in pohlepa ter nesposobnosti, odločevalcev – politikov, izgubili najžlahtnejši predel našega zahodnega kraškega in priobalnega  ozemlja. Pri tem gre nedvomno v prvi vrst za dejana ministra za infrastrukturo - ministra , ki s svojim delom in nedelom povzroča kazniva   dejanja po citiranih členih zakona - kar naj raziščejo organi pregona, Policija in ODT Ljubljana, po potrebi pa tudi Specializirani oddelek pri Vrhovnem državnem tožilstvu.  

Ta ali druga podobna kazniva dejanja so poleg ministra Vrtovca nedvomno storile tudi druge (še neznane) osebe, ki se okoriščajo in izkoriščajo državni in EU denar za investicije, ki jih na  različne načine prisilno financiramo slovenski davkoplačevalci.

Vendar ne gre samo denar, gre tudi za povsem nespametno in škodljivo investicijo, ki bo trajno in nepovratno poškodovala podzemno in nadzemno krajino vinjanskega in tinjanskega hribovja ter naravni park Beka in  dolina Glinščice (val Rosandra).

Hkrati s to ovadbo in obtožnico na gradbeno inšpekcijo vlagamo predlog za začasno ustavitev gradnje na projektu 2TDK 

OBRAZLOŽITEV KAZENSKE OVADBE Z UVEDBO PREISKOVALNIH DEJANJ (VKLJUČNO Z  ZASLIŠANJEM VLAGATELJEV ):

Odgovornost ministra seveda izvira že iz njegove funkcije in skrajni čas je, da zaradi neodgovornosti,ko  namesto graditve javnega dobra, prihaja do njihovega uničenja, slovenske nadzorne inštitucije pa gledajo stran in posledično  ne sledijo nobene sankcije.

Minister ves čas svojega ministrovanja nikoli ni hotel in noče niti slišati kaj šele poslušati strokovnih dobronamernih nasvetov in priporočil (inženirjev, ekologov, prometnih strokovnjakov, geologov in okoljevarstvenikov) glede izgradnje in upravljanja  Drugega tira, uradno imenovanega »TDK po zakonu ZIUGDT – zakon o izgradnji  in upravljanju drugega tira enotirne proge Divača – Koper.

Sicer pa je v tem projektu vse narobe že desetletje. Dejstvo je sicer tudi, da je minister Vrtovec po svoji izobrazbi za odločanje o tem projektu ni kompetenten oseba za infrastrukturnega ministra ter da je zgolj po  strankarskem (NSI) ključu lahko prišel na ta položaj ko je marca 2020 prevzel mesto ministra. Vendar ga ta okoliščina  v ničemer ne odvezuje njegove Kazenske odgovornosti in posledic za povzročeno preteklo, sedanjo in bodočo škodo, do katere je že prišlo  v zvezi z vladnim projektom Drugi tir (2TDK). Še več ob pomanjkanju lastne kompetentnosti bi minister toliko bolj moral iskati in mnenja strokovnih ljudi ne zgolj mnenja svojih uradnikov.

Njegova odgovornost pa je toliko večja ker se v resnici požvižga na vsa opozorila stroke in ravna pa rudi zoper sklepe DZ - Komisije za nadzor javnih financ in proračuna - KNJF (v 4 točkah), ki jih je 20. 2. 2019 (sicer še pod prejšnjo vlado), kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ, podpisal sedanji minister za zunanje zadeve  – dr. Anže Logar, tedaj opozicijski poslanec. Prilagamo ta  dokument in predlagamo zaslišanje dr. Logarja.

Za nadzor omenjenih sklepov KNJF in  za njihovo  uresničitev pa je danes najbolj odgovorno pristojno Ministrstvo za infrastrukturo: posebej še za  točki  1. In 2. neposredno, za Sklepa štev. 3 in in 4 pa posredno.

Kljub temu, da so sklepi jasni, minister Vrtovec ob prevzemu funkcije tega NAMENOMA NI STORIL.  Zato mu očitamo Kazniva dejanja po členih 240, 257, 257 A in 258 KZ-1B. Morebitno sklicevanje ministra Vrtovca na njegovo predhodnico Alenko Bratušek (do marca 2020), češ da bi to morala storiti ona, kot njegova predhodnica, bi bilo zdaj neprimerno  in podcenjevanje zdrave pameti, saj vemo, da Bratuškova prav tako ni sposobna odločati o projektu in  kakorkoli odgovarjati zanj.  Trenutno pa ona niti nima v rokah moči za drugačno ukrepanje – v kar seveda popolnoma utemeljeno dvomimo, da bi storila, saj gre pri njej za enako ignorantski odnos in uničevalsko logiko. Logiko  po butalskem principu ki so le ti razglasili na zmagoslavni dan ko naj bi premagali pamet in  vzklikali »ni važno kaj bo ratalo – če bo ploščato bo lopata, če bo špicasto bodo vile«. Skratka ne dvomimo  da bi ona uporabila kaj več zdrave pameti v smeri sanacije  projekta katerega finančna in okoljska cena je z vsakim nastopom ministra in vodstva podjetja 2TDK vse bolj nedvoumna in razvidna v smeri izsiljevalske prakse in logike  vsem znanega projekta  TEŠ6.  

Tako,  da se bo s cenovnega vidika gledano, to se zdaj že vidi, vse urejalo naknadno z »upravičenimi« aneksi.  Iz zadnjega nastopa ministra in vodstva podjetja 2TDK pa je že vsakemu pri belem dnevu jasno, da smo priča skoku v temo, ki davkoplačevalce že pripravlja na to, naj na  koncu vse plačamo. Obenem pa smo priča kriminalnemu posegu v strogo zavarovano in zaščiteno  območje nature 2000 rezervata Glinščica – Val Rosandra.

Minister Vrtovec je storil očitana kazniva dejanja namerno   predvsem s tem ko ni uresničil  sklepa št 2 ki se  glasi:  »Ministrstvo mora v 6 mesecih poiskati in Strokovno preveriti  alternativne rešiteve...«, kar pa v praksi pod ministrom Vrtovcem  pomeni – podobno kot že prej pod Alenko Bratušek, povsem nedopustno ignoranco, tako tega sklepa kot številnih drugih opozoril o nezakonitosti  postopkov, ki so predvsem značilni od leta 2014 dalje , ko je s polno paro začela v politiki in javnosti po zaslugi Mira Cerarja  prevladovati tako imenovana »korupcija na etični pogon« in je z zakonom ZUIGDT 2017 dobila pojavno obliko sistemske korupcije, ki je skrita  pod plaščem zakonitosti.

Skratka, minister Vrtovec v smeri uresničevanja teh sklepov NI NAREDIL POPOLNOMA NIČESAR, NITI NI POIZKUŠAL NAREDITI. Niti toliko ne, da bi počakal z nadaljevanjem projekta do konca revizije Računskega sodišča RS.

S tem v zvezi pa se je seveda treba vprašati in raziskati,  komu služi tak pristop in komu prinaša dobiček, saj  gre očitno za posle v veliko korist tajkuna Stojana Petriča ter z njim povezanih oseb.

To kar seveda preišče državno tožilstvo.  O krivdi pa naj po zaslišanju prič in obravnavi dokumentov in dokazov o kršitvah in zlorabah pooblastil ter brutalnih posegih v okolje - mimo večine predpisov, tako slovenskih kot EU predpisov - dokončno odloči pristojno  sodišče.

Predlagatelji Kazenske ovadbe pričakujemo, da se organi pregona zavedo, da jih plačujemo, da tovrstne zlorabe preprečujejo in raziskujejo (če bo potrebno tudi s prikritimi preiskovalni ukrepi, da se  natančno ugotovi vzroke in posledice in se potem zoper odgovorne, vključno proti  neposredno odgovornemu ministru Vrtovcu,  vložijo obtožnice. Pred tem pa zaustavi izvajaje projekta najmanj do razrešitve spora in končnega revizijskega poročila Računskega sodišča RS.     

Za začetek pregona tožilstvu kot DOKAZE ponujamo na vpogled   prve osnovne dokumente in seveda svojo pripravljenost, da dopolnimo  predmetno kazensko ovadbo, potem ko nas bodo organi kazenskega pregona uradno povabili, da pred njimi podamo dodatne informacije z dodatno predloženimi dokumenti, ki pričajo o resničnosti naših trditev in škodljivih posledicah izvajanja projekta.  Gradiva v tej zadevi imamo namreč zbranega ogromno.

Nikoli si  niti v sanjah nismo predstavljal, da bodo po Cerarju (in  vmesnem Marjanu Šarcu iz Šmarce pri Kamniku), zadevo na isti način kot prej,  vodili nekdanji njihovi kritiki (bivša opozicija) - novi ljudje, ki pa so ostali očitno na povsem isti ravni nespoštovanja zakonov, kot  njihovi predhodniki v prejšnji vladi  - SMC in LMŠ in SD z zunanjo podporo Levice.

Vlagatelji obtožbe vsekakor nismo pripravljeni dolga leta čakati - 7 ali deset let, da bodo navedena dejanja kaznovana z drastičnim padcem podpore na volitvah, niti ne želimo da se zadeve vlečejo po novih parlamentarni preiskovalnih komisijah, kot v primeru TEŠ6 , katerega zgodba o neodgovornosti  se ponavlja tudi tukaj.   

Minister Vrtovec je storil kaznivo dejanje  po več členih  KZ. Vsekakor pa po  1. odstavku člena 257 Kazenskega zakonika RS (Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, se kaznuje z zaporom do dveh let), kajti  ni  opravil svoje dolžnosti, da bi se najprej sam seznanil  in objektivno informiral z vladnim projektom 2TIR, ter  o njem najprej informiral sebe , podrejene in nadrejene. In to  v vseh bistvenih razsežnostih projekta in z vsemi njegovimi škodljivimi posledicami za davkoplačevalce in nepovratno škodo zaradi uničenja okolja, v sicer strogo zaščitenem območju.

Poudarjamo torej, da je projekt minister Vrtovec sicer prevzel od ministrice Alenke Bratušek v katastrofalnem in konfuznem  stanju, vendar sam tega stanja nikoli niti za hip  ni poskušal odpraviti in sanirati. Namesto tega je namerno, neodgovorno in ignorantsko nadaljeval projekt, ki bo imel, in že povzroča izjemno  škodljive finančne in oklojevarstvene posledice, čeprav se minister v vseh javnih nastopih s projektom hvalisa, na daleč pa se izogiba bistvenim vprašenjem in odgovorom glede projekta.  Pri čemer svojo lastno odgovornost minister prenaša na podjetje 2TDK.  

Vsi poizkusi soočenja ministra s problemom , s katerimi  smo želeli ministra soočiti s stališči in predstavniki  nevladne inženirske stroke, z drugimi aktivnimi državljani ter prebivalci ogroženega območja ob Črnem kalu, so zaradi  ministrove ignorance  vselej propadli. Številnilne pozive – tudi javne, pa je  preslišal, se ni odzival in se o problemih tega projekta zavestno in načrtno ni informiral. Nazadnje pa je na video konferenci Poslancev 90 stvar zakamufliral s svojim fiktivnim splošnim povabilom, na še eno novinarsko piarovsko predstavo za javnost. Zahtevi za soočenje z ožjo skupino nevladne inženirske stroke, ki zahteva resno soočenje,  pa se minister striktno in sistematično izogiba.

Čeprav je jasno, da noben izvoljeni politik nima pravice biti neinformiran ko upravlja z javnim denarjem, nepremišljena politična odločitev za  nadaljevanje tega projekta pa neizprosno potiska Slovenijo v globoko žrelo globoke države - monopolnega ponudnika in kartelno povezane skupine večih ponudnikov, ki bodo Slovenijo držali v šahu desetletja. Z  navidezno “upravičenimi” aneksi  se bo pričelo novo okoriščanje na tem zavoženem projektu, hkrati pa bodo politične stranke stroške predvolilnih političnih kampanj preko 45 letne koncesije 2TDK za upravljanje 2tira, financirale vse predvoline kampanje do leta 2065. Skratka  pripravlja se nam 45 letni mrk demokracije.  

Politiki so zavezani lastni prisegi, so pa tudi kazensko odgovorni. Če ne delajo v javnem interesu.

Zavračanje soočenja ministra z argumenti o škodljivih posledicah tega projekta  ni bilo slučajno , ampak  sistematično in zlo-namerno. To pa pomeni kaznivo dejanje – najmanj nevestno delo v službi in vse že prej prej naštete kršitve.

Povzetek:

Prvič - namesto, da bi minister Vrtovec podvzel ustrezne preiskovalne in seznanitvene ukrepe , je ravnal obratno. Ignoriral je stališča  nevladne slovenske inženirske stroke s katerimi je bil seznanjen tudi  na odboru za nadzor javnih financ KNJF z dne 20.02.2019 in 2 meseca kasneje z zbornikom prispevkov št 3.

Minister pa niti  kasneje ni upošteval odprte  kazenske ovadbe in tožbe, ki jo je glede investicijskega programa 2TDK takoj po tej seji, v začetku leta 2019 podal prof. dr. Jože Duhovnik in za katero postopek niti še ni končan in je trenutno “na čakanju” na tožilstvu.  Investicijski program IP pa je zelo kritično razvrednotil  tudi PSCN – projektni svet za civilni nadzor, ki ga je sicer ustanovila vlada Marjana Šarca.  Minister, kot rečeno tudi ne upošteva, da je investicijski program (I P) še vedno v postopku revizije na Računskem sodišču RS in bi lahko nadaljevanje projekta ustavil najmanj, do končnega revizijskega poročila RčS.

Drugič - Nadalje se osumljeni, minister Vrtovec kot minister ni odzval na sklep  te  iste seje o nujni obravnavi  alternativnih  rešitev inženirske stroke  v roku 6 mesecev, kar mu je neposredno narekoval sklep  št.2  seje KNJF DZ, to je še v prejšnjem mandatu. Še več - na vztrajne predloge in zahteve  inženirske stroke, da se kot minister seznani z alternativnimi projekti, se je kot minister vsakemu takemu stiku na daleč izogibal, 

Tretjič -  Povsem podobno ravnanje pa je minister uporabil pri projektu 3 razvojne osi odsek od Šentruperta in mimo Braslovč do Velenja,  kjer prav tako po njegovi zaslugi  on in njegovo ministrstvo forsira najdražjo in okoljsko najslabšo različico povezave Velenje Šentrupert, po trasi F-2 ki je bila izbrana z goljufijo šri točkovanju– ne s pošteno strokovno oceno. Tudi za to je minister vedel. 

Skupno bo državi Sloveniji, davkoplačevalcem in naravi s tem storjena velika in nepopravljiva škoda v rangu najmanj na 2 milijarde eurov, škoda v naravi zaradi uničenja naravnega spomenika Glinščica, Beka in Ocizelj pa je zaradi uničenja številnih habitatnih vrst v območju prvovrstne narave v okviru Nature 2000 , nepovratna.  Po domačem in EU pravu gre za  nedopustno kršitev mednarodne  pogodbe in EU okoljskega prava.  

Podzemni predori  8 tunelov v vodovarstvenem območju predstavljajo prvovrstno grožnjo, da bo prišlo do preseka podzemnih vodotokov v območju od Gabrovice, Črnega Kala in Ospa , Beke in Glinščice in celo do občine Dolina na Italijanski strani, zaradi česar je italijanska stran od podobnih namer leta 2012 že odstopila. Hidrološka slika podzemlja pa še sedaj ni raziskana, kaj šele upoštevana. Posledica bodo odškodnine, tudi s strani Italije, najhuje pa je to, da se tovrstne škode sploh ne da sanirati.

S tem v zvezi navajamo pravkar objavljeno sporočilo vlade Furlanije juljske krajine na povezavi https://www.primorski.eu/se/dezelna-vlada-fjk-proti-drugemu-tiru-divaca-koper-FI813135

Minister Vrtovec s svojim nevestnim in neodgovornim delom ogroža tako nadzemne in podvodne vodne vire, v velikem obsegu pa tudi javne finance. 

PRAVNE PODLAGE  KD – KAZNIVEGA DEJANJA

V nadaljnem  tekstu navajam ključne pravne podlage za ovadbo in obtožnico.

Minister Vrtovec je storil KD tudi  po 2. Odstavku 257. Člena KZ, ki določa:

 (2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z zaporom do treh let.

Z dopustitvijo prečkanja 3 viaduktov v isti vertikali na Gabrovici se bo  po vladnem projektu  izvajal promet, ki varnostno sploh ni  dopusten.  Dva železniška in en cestni (že obstoječi) viadukt v isti vertikali ni dopustnain ni varna gradnja. Minister pa je do tega povsem indiferenten. Prebivalci tega območja so proti temu zaman nasprotovali tudi zaradi poškodb bivališč in gospodarskih objektov, ki so jih utrpeli že med gradnjo cestnega viadukta.   

Posledično je minister Vrtovec tudi storil KD po 3., 4. in 5. Odstavku člena 257 KZ:

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj položaj ali vpliv za nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti.

(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu veliko protipravno premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Gre za kršitev štirih odstavkov 257.a člena Kazenskega zakonika, ki pravijo:

Oškodovanje javnih sredstev – citat zakona:

1.     Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih sredstev, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let in z denarno kaznijo. 

2.     (Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo. 

3.      Uporabnik javnih sredstev po tem členu je pravna oseba javnega prava ali njena enota ali pravna oseba zasebnega prava ali zasebnik, če s temi sredstvi ali na njihov račun izvaja javno službo ali druge dejavnosti v javnem interesu ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije ali druge izključne ali posebne pravice. 

4.     (4) Javna sredstva po tem členu so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava. 

Enako kot že navedena kazniva dejanja po členih 240, 257 in 257 A Kazenskega zakonika, je minister storil s  svojim (ne)ravnanjem tudi na način da je nevestno delal v službi, ko je brzglavo pospeševal projekt (od marca 2020 in  najmanj do dneva vložitve ovadbe 1 aprila 2021), pa tega ne  bi smel (kot določa tudi 258. Člen KZ 1B) namesto da bi zaradi javno znanih  posledic ustavil  dela na projektu: 

Nevestno delo v službi

258. člen

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.

POVZETEK RAZLOGOV ZA TOŽBO IN KAZENSKO OVADBO

Ob vseh konkretnih opisih navedenih kaznivih dejanj Jernej Vrtovec (in morebitni drugi so-obtoženi) niso ravnali v smislu dobrega gospodarja, pač pa so ščitili nestrokovno in koruptivno ravnanje, ki ga je vsak minister po zaprisegi in Ustavi RS dolžan preprečiti, ne pa ščititi.

Sedanji minister  vlade republike Slovenije g. Jernej Vrtovec , ko je bil še v opoziciji je s prevzemom funkcije zavestno – namerno  in neodgovorno čez noč spremenil stališče do vladnega projekta 2 tir, čeprav so okoliščine in dejstva v zvezi s projektom  Drugi tir ostali popolnoma enaki.  To pa pomeni da je za problem vedel, jih ni upošteval ampak ignoriral

Očitno minister drugi tir jemlje kot lastni fevd oziroma plen  politike in ne kot priložnost, da se gradi javno dobro v korist razvoja in napredka  Slovenije, kot  sicer minister stalno poudarja v svojih reklamnih nastopih pred javnostjo.

Minister je dolžan ravnati  v skladu s sprejetimi sklepi  državnega zbora –KNJF  komisije za nadzor proračuna in javnih finance, ki je bil soglasno sprejet 20.02.2019, s strani pozicije in opozicije, zdaj pa  dela vse, da se ti sklepi ne upoštevajo. Alternativi predlogi pa so  tako  v celoti – predvsem po ministrovi zaslugi, izvzeti iz fokusa vlade za izhod iz krize na finančno vzdržen in okoljsko neboleč način.

Minister zavestno ignorira stališča nevladne inženirske stroke, okoljevarstvenikov – davkoplačevalcev in civilnih iniciativ Gabrovice, Črnega kala ter drugih pritožnikov tako pritožb na EIB kot na Evropsko komisijo. Gre za  29 podpisnikov, aktivnih državljanov, ki za ministra očitno ne obstajajo. 

Stališča nevladne inženirske stroke so zbrana v zborniku št. 3 iz aprila 2019, ki je bil predstavljen v DS RS. Zbornik in stališča iz njega so bila ministru večkrat posredovana – ponujena, a ignoransko preslišana!  

Številne – tudi javne in pisne pozive ministru, da se sooči z argumenti  iz zbornika, minister v celoti ignorira, kot da ne obstajajo, čeprav so te zahteve celo javno publicirane in so bile ministru poslane na vpogled. 

Zavestna ignoranca alternatvnih - drugačnih rešitev bo državi povzročila ogromno škodo,  škoda bo milijardna in bo za vedno uničila naravni rezervatu Glinščica  znotraj  Nature 2000 in ogrozila podzemne vodne tokove. 

Presekani bodo podvodni tokovi in Italija lahko  iztoži veliko odškodnino zaradi škode na njenem čezmejnem območju.  

Gradnja vladnega drugega tira poteka po prepovedanem območju znotraj Nature 2000 v naravnem rezervatu Beka Glinščica, kjer po nobenih merilih ni dovoljeno graditi, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano v nasprotju s ključnimi gradbenimi predpisi, brez celovite presoje vplivov na okolje - dokumenta CPVO, ki za 2 tir sploh ne obstaja. Okoljevarstveno soglasje je izdano s pogoji od katerih noben ni uresničen in ga tudi ni mogoče uresničiti. Javna predstavitv mnenj je bila v DZ navadna farsa cenzure s strani ministrice   in je dploh bila 2 leti prepozno, protikorupcijska komisja ni izdala mnenja o projektu in zakonu ZUIGDT , ker je bil rok samo 1 dan, celoten postopek sprejemanja zakona ZUIGDT pa je bil v DZ končan v 3 dneh. 

Prav tako minister ne  uresničuje mednarodne Arhuške konvencije in  ne upošteva - spoštovanje parlamentarnih pravil v postopku sprejemanja zakona ZUIGDT, čeprav  je ta zakon neustaven in dokazano v 2 členih  koruptiven. Delovanje njegovega uradništva mimo pravil ter uredb  - UEM in CPVO, je nedopustno in kaznivo dejanje. Minister bi moral spoštovati pravni red in s strani Slovenije podpisane mednarodne pravne akte. Koruptivna ravnanja pa bi moral preprečiti saj je bil nanje opozorjen.

Še več,  že leta 2014 je občina Kozina v naravnem spomeniku Beka in Glinščica z občinskim odlokom brutalno povozila EU direktivo o habitatih, vodnih virih, podzemnih vodah in varovanju biotske raznovrstnosti, kar bo imelo trajne in nepopravljive posledice v naravi, vsekakor pa tudi v javnih financah !  Ministri Dejan Židan, Samo Omerzel in župan občine Kozina so tedaj to dejanje vsem na očeh celo zmagoslavno uradno proslavljali.  O tem so ceo “zmagoslavne” fotografije v Delu iz tistega časa.

Za 2 tir sicer  obstoja razumna alternativa , ki pa jo minister Vrhovec v celoti ignorira , kot da ne obstoja. Njegov resor za infrastrukturo pa se je zaprl v svoj mehurček in z nojevsko držo omogoča največji rop in nepovratno uničenje okolja. Zemeljska dela na projektu se kljub neraziskanosti geologije in podzemnih vod  nadaljujejo.

Računsko sodišče  RS že 2 leti - od 20.02.2019, zavlačuje z revizijo investicijskega programa projekta, ne zasliši nobenih prič in strokovnjakov, niti ne zasliši pritožnikov iz civilnih iniciativ, kar kaže na to, da celo RčS sodeluje pri organiziranem ropu javnih financ in uničevanju okolja, ki ga ta projekt že povzroča.

Ironija je, da novi minister izvaja politiko, svoje predhodnice ministrice Alenke Bratušek, kateri je do vzpona na ta položaj sam in preko stranke NSi in kot poslanec parlamenta, sicer  močno nasprotoval. 

Ne moremo in ne želimo čakati novih 10 let, da bo neka preiskovalna komisija DZ naknadno za desetletje nazaj ugotavljala finančno, politično in kazensko odgovornost udeležencev tega projekta. Takšen je namreč neslavni epilog projekta TEŠ6. 

Zatrjujemo, da minister Vrtovec vse to počne namerno in mu zlorabe položaja, nevestnega dela v (javni)  službi ter gospodarskega kriminala  ne bo   težko dokazati. 

Kam in kako je iz projekta izginil dvojni tir, minister Vrtovec ni nikoli pojasnil,  to vprašanje  je neodgovorno ignoriral in še vedno se izgovarja, da to prepušča podjetju 2TDK, katerega predstavniki  pa še danes ne znajo povedati kolikšna je cena projekta z dvojnim tirom. Namesto tega pa minister in 2TDK javno žeuporabljajo izraz  “upravičeni” aneksi, ki bodo sledili. Obenem pa ugibajo o 40 % povišanju cene za dvotirnost (vir RTVSLO Dnevnik 31.03.2021).    

Medtem pa tuji ponudniki – Cengis,  odstopajo od ponudbe z obrazložitvijo, da za tak denar in v takem roku projekta ni mogoče izvesti – prav tako vir RTVSLO v Dnevniku, mesec dni pred tem.   

Zaradi grobih in brutalnih kršitev EU prava, tožilstvu predlagamo, da sodišču naloži zahtevo, da le to pridobi odgovor Sodišča EU v Luksemburgu   - uporabo instituta predhodnega odločanja, zaradi brutalne kršitve EU okoljske in gradbene zakonodaje ter osnovnih pravil gradbene stroke.

Nova nekompetentost in neodgovornost ministra pa se kaže v pravkar razveljavljenem izboru supernadzornika projekta. 

 

Ljubljana 13 april 2021

P O D P I S N I K I

 

 

1.   Vili (Viljem) Kovačič univ. dipl. oec.

predsednik društva Davkoplačevalci se ne damo  

NA Straški vrh 26, 1000 Ljubljana

 

3.   Daniel Magajne,  univ.dipl. ing. gradbeništva

Ulica Borisa  Kalina 77, 5250 Solkan 

 

3.   Jože Gorenc univ. dipl.ing.strojništva

Boletova13 , 1000 Ljubljana

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

Dokazi in priče zaslišanja  o kaznivem dejanju ministra Vrtovca:

1. Sklep Komisije iz 20. 2. 2019 štev. 450-02/19-7/3 iz 20. 2. 2019

2. Zaslišanje predlagatelja Vilijema Kovačiča

3. Zaslišanje Jerneja Vrtovca, ministra za infrastrukturo vlade RS

4. Zaslišanje dr. Anžeta Logarja, naslov: Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, predsednika komisije KNJF februarja 2019

5. Zaslišanje prof. dr. Jožeta Duhovnika, naslov: Žontarjeva 19,  1215 Medvode, tudi  avtorja kazenske ovadbe, vložene februarja 2019 na NPU oziroma  SDT zaradi falzificiranja podatkov v  I P (investicijskem programu)

6. Medijski zapisi, več oddaj Faktor (pridobiti pri Aljušu Pertinaču – TV3,

7. Oddaja Tarča na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana (Novinarka in voditeljica Erika Žnidaršič)

8. Zaslišanje Jureta Lebna, ki je bil vodja projekta v Cerarjevi vladi , danes  pa je z Zeleno pobudo  zgolj  polkvalificiran ocenjevalec  škodljivih ekoloških posledic predlagane trase skozi Glinščico

9. Zaslišanje Stojana Petriča, lastnika časopisne hiše Delo, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (njegovo podjetje Kolektor je v navezi z ministrom Vrtovcem že dobilo veliko denarja, ki si ga ne zasluži, Stojan Petrič je potencialni so-obtoženi glede člena 240 KZ 1B,

10. Zaslišanje predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela ali njegovega naslednika, zaradi  odgovora na vprašanje  o rezultatu predrevizijske poizvedbe in zakaj RčS že dve leti ne zasliši deležnikov in zaključi revizije - izda Revizijske poročilo o 2Tiru

11. Dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo zaradi neustavnosti in koruptivnosti zakona ZUIGDT o gradnji in upravljanju 2 tira in se je US popolnoma neargumentirano izognilo predlogu za predhodno odločanje na sodišču EU v Luksemburgu, obenem pa je tudi nonšalantno zavrglo ustavno pritožbo zoper  absurdni poroštveni, ki daje poroštvo za dva povsem različna projekta - zakon za projekt 2TDK in 3Ros ter hkrati.

12. Zvonka Černača, ministra v Službi vlade  za razvojna in kohezijska sredstva,  zaradi neupravičenega črpanja denarja,  saj gre tudi po njegovem pričevanju za ekonomsko neupravičen projekt (njegova izjava in diskusija  na Nova24TV januarja 2017)

13. Zaslišanje Varuha človekovih pravic, Petra Svetine, ki  ni pripoznal in prepoznal nevzdržnosti   in absurdnosti zakona, o katerem se na referendumu  sploh ne da glasovati,  ker gre v istem zakonu za  poroštvo hkrati za 2 TIR in 3Ros.  Zakon o katerem se sploh ne da postaviti referendumskega vprašanja, pa  je vsakemu laiku oz. bebcu -  in ni treba biti sodnik, da to veš -  popolnoma jasno, da je neustaven.

Nujno je zaslišati akterje - člane, znamenite trojke, ki je pred 6 leti dala Miru Cerarju pravno podlago za nezakonito početje in začetek postopkov za realizacijo projekta. Ti akterji so :

14. Samo  Omerzel nekdanji minister za okolje in prostor v vladi Alenke Bratušek  

15. Dejan Židan minister za kmetijstvo v vladi Alenke Bratušek, sedaj poslanec DZ

16. Zvonko Benčič Midre, župan občine Kozina leta 2014  in soavtor in podpisnik  občinskega odloka,ki je nezakonito »izničil« EU direktivo o habitatih, podzemnih vodah  in vodnih virih  za kar je država občini Kozina dala visoko »odškodnino« -  podkupnino  (472.000 Eur)  in to  za poseg v neposredno osrčje  Nature 2000, sredi naravnega rezervata Glinščica, ki je naravni spomenik prve kategorije

17. Andrej Čuš sedanji sekretar v vladi Republike Slovenije in predsednik politične stranke Zeleni Slovenije naslov: ministrstvo za gospodarstvo Kotnikova 5 

18. Tomaž Ogrin, županski kandidat  Zelenih Slovenije na lokalnih volitvah 2018 v MOL  -  naslov : Institut Jožef Štefan Ljubljana

19. Tomaža Štebe, ki je za inženirsko skupino sistematiziral, uredil in zbral celotno gradivo, Hribarjeva 35,  1234 Mengeš  

20. Zvonko Lah, podpredsednika Zelenih Slovenije , Hrastje pri Mirni Peči 12, 8216 Mirna Peč

21. Majda Štefotič, Tischlerjeva 8,Ljubljana , stokovnjak za železniške sisteme  

22. Predlagamo zaslišanje strokovnjaka - Geodetskega zavoda , specialist za področje podzemnih vod

23. Predlagamo tudi pridobitev ostalih dokumentov po uradni dolžnosti

Ljubljana, 13. april 2021