Članek
Ustavno sodišče povejte nam, kdaj bo prišlo do javne obravnave, v kateri je udeležen vsestransko zaščiteni Zoran Janković?

Pozivam samo Ustavno sodišče k vladavini prava tudi na Ustavnem sodišču in s tem v zvezi sprašujem kdaj bo prišlo do javne obravnave mojega splošno znanega primera, v katerem je udeležena tudi vsestransko zaščitena oseba - župan Ljubljane ...

Objavljeno Nov 27, 2020

Poslano na: 

Ustavno sodišče republike Slovenije

Beethovnova 10

1000 Ljubljana

USTAVNA PRITOŽBA

Na Ustavno sodišče naslavljam ustavno pritožbo zoper izid lokalnih volitev novembra 2018 in s tem v zvezi na popolno odsotnost vladavine prava in nereševanje volilnega spora pred Upravnim sodiščem, ki sem ga sprožil 25.12.2018 !

Pri tem ne morem dovolj poudariti, da najprej pozivam samo Ustavno sodišče k vladavini prava tudi na Ustavnem sodišču in s tem v zvezi sprašujem kdaj bo prišlo do javne obravnave mojega splošno znanega primera, v katerem je udeležena tudi vsestransko zaščitena oseba - župan Ljubljane Zoran Janković, človek, ki se celo javno hvali, da se mu na sodiščih v SLO ni ničesar bati, dokler bo nasprotoval politiki SDS in Janeza Janše, čeprav politika na Ustavnem sodišču nima kaj iskati. S tem v zvezi pa vas ustavne sodnike spominjam in sprašujem sledeče:

1. Kakšen je status moje pritožbe na izid županskih in svetniških volitev v Ljubljani 18 novembra 2018 in zakaj volilni spor ni dokončno, pošteno in pravočasno rešen. Nasprotno, problem  se kot vroč krompir prelaga iz Upravnega na Ustavno sodišče in nazaj, v enem delu pa celo na Državni zbor.  

2. Ustavno pritožbo vlagam, ker mi sklep US z dne 3.9.2020 s katerim  je US zavrglo mojo  pobudo za oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah, trenutno onemogoča nadaljevanje postopka pred ustavnim in upravnim sodiščem, čeprav je takšno pobudo za oceno ustavnosti iz nekaterih drugih razlogov, dalo tudi Upravno sodišče.

3. Sklep  o zavržbi U-I-450/19-17 z dne 3.9.2020 mi sploh ni bil vročen  - ne po običajni pošti, niti ga nisem prejel po E-pošti. Zanj sem slučajno izvedel iz odmevov na kolumno g. Bernarda Nežmaha v reviji Mladina, ki je nastala po mojem opominjanju medijev  o sramotnem dejstvu, da je od volitev minilo DVE LETI, čeprav se volilni spori po definiciji morajo reševati prednostno in ne z očitno težnjo po zavlačevanju zadeve.

4. Sklep o zavržbi je bil, kot piše v točki C,  sprejet soglasno - čeprav je eden od sodnikov ddr. Klemen Jaklič manjkal. Navedba o soglasju torej ni resnična, ni točna, saj je manjkal sodnik, ki mi  je v prvem odločanju o moji pritožbi nedvoumno priznal upravičenost pritožbe tako glede kršitve aktivne volilne kot tudi pasivne volilne pravice - torej tudi glede izvolitve župana, ki je sicer sama po sebi vidna vsakemu laiku in jasno razumljiva že iz teksta moje pritožbe. Je pa za mene to stališče bistveno.

5. Nadalje opozarjam tudi na problem ne-odločanja v volilnem sporu v Mengšu, ki ga  Ustavno sodišče povsem neupravičeno veže na moj primer, ki pa nima z ljubljanskim UVOZOM VOLILCEV in ter z enormno uzurpacijo glasila LJUBLJANA, nič skupnega - razen  odločilnega vplivanja na volilni izid z brutalnim lažnimi navedbami, cenzuro in drugimi kršitvami Zakona o medijih, tako v lokalnem občinskem glasilu, kot v Delu in v drugih medijih. 

6. Slednje je sicer v SLO splošen – sistemski pojav, zato bi vsekakor tudi pravna ureditev morala biti predmet nujne presoje U S  in podlaga za ustrezno zakonsko regulacijo financiranja predvolilne kampanje na lokalnih volitvah ter enakega dostopa vseh udeležencev do medijev, posebej županskih kandidatov.

7. Dve leti ne-odločanja v volilnem sporu je povsem nedopustno,  zato  vas, spoštovani sodniki, posamično in vse skupaj, sprašujem kakšno pravno varstvo ostane volivcu, da bo enakost volilne pravice spoštovana in zagotovljena nepristransko, pravočasno ter  povsod in v vseh primerih enako, ne glede na to kdo je udeleženec spora. In ne nazadnje, kdo bo nosil stroške ne odločanja, ki niso samo moralni ampak so - spričo samovolje ljubljanskega župana pri kanalu C0 in ob rušenja objektov v Mengšu, tudi materialni. Zaščito vladavine prava pričakujemo prav od ustavnih sodnikov.

Javnost obravnave, ki se ji upira Upravno sodišče bi moralo zaščititi prav Ustavno sodišče in to z zgledom na svojem terenu - z javno obravnavo obeh primerov na Ustavnem sodišču. Ustavnemu sodišču pa predlagam, da podobno kot leta 2018 glede referenduma, izda ureditveno odločbo in razveljavi volitve 2018, ustreznim organom pa naloži ponovitev volitev.

SKLEP: Spoštovani predsednik Ustavnega sodišča in sodniki, ki sicer javno  terjate zase dostojanstvo, kurtuazijo in spoštljivost.  Sliši se lepo, a vse to si more in mora sodišče prislužiti samo, z zgledom, s svojim delom, ne z lastnimi kršitvami pravnih norm in vladavine prava  ter z izgovori o nepristojnosti v trikotniku Državni zbor, Upravno sodišče in Ustavno sodišče RS. Pomen te pritožbe je tudi opozorilo na absurdnost tovrstnega početja.

Vladavina prava oz. pravna država je dobrina vseh državljanov, ne privilegij privilegiranih in  garant nedotakljivosti nedotakljivih. Druga obletnica nerešenega volilnega spora v Mengšu in v Mestni občini Ljubljana, pred dvemi leti 18.nov.2018,  je skratka porazna bilanca slovenskega sodstva, posebej še Ustavnega sodstva in Upravnega sodišča. Pri čemer je vsakomur jasno, da je v demokraciji goljufija volivcev kaznivo dejanje.

Za zaključek povzemam največje kršitve v Ljubljani:

1) Uvoz volivcev

2) popolna uzurpacija občinskega glasila

3) zloraba otrok v volilni kampanji

4) zloraba vere v zasebne politične namene ter druge zlorabe, ki so dokazljive in dokazane.

Sodišče naj zasliši priče in upošteva izsledke policijske preiskave, ki je v teku.

Sodišču predlagam, da zadevo obravnava in odloči prednostno. Pričakovanje, da bo D Z »popravil« zakonodajo, pa je povsem iluzorno.

Ljubljana 25.11.2020

Vili Kovačič

Ps: Opozoriti pa moram še na dolg, ki ne zastara, to je neuresničen sklep US iz januarja 2018, s podpisom dr. Jadranke Sovdat, ki Državnemu zboru v roku enega leta nalaga uskladitev referendumske zakonodaje z Ustavo RS. Žal je nedonošeni otrok že zdavnaj izdihnil, oživite ga k življenju. Tako DZ kot tudi predsednik države se ne zmenijo zanj ! Pacta sunt servanda !

Obenem drage bralce pozivam, da tudi Vi podpišete peticijo o predragih nabavah v zdravstvu. Tu se skrivajo milijoni, ki nepovratno odhajajo vsako leto. Klik na peticijo