Članek
POZIV PREDSEDNIKU DRŽAVE in PREDSEDNIKU VLADE ! Ali bodo volitve še naprej neustavne.

Predsednik države naj zavrne razpis volitev, dokler DZ ne poravna svoj dolg !

Objavljeno Jun 16, 2020

POZIV PREDSEDNIKU DRŽAVE in PREDSEDNIKU VLADE !

Ali bodo volitve še naprej neustavne ? V izogib temu, naj predsednik države zavrne razpis volitev, dokler poslanci ne uskladijo volilnega sistema z Ustavo !

V imenu številnih državljanov pozivam oba predsednika, da v D Z prebereta tole izjavo !

Državljani zahtevamo, da pride v parlament tisti, ki je dobil več glasov. Zato naj se upošteva preferenčni glas in odpre možnost odprtih kandidatnih listi  - to je večje število  kandidatov od števila izvoljenih. Če volivec ne izbere posameznega kandidata, je izbran prvi na listi.

Vsak volilni okraj mora dobiti poslanca. Zdaj ga 220.000 ljudi nima. Ukinitev okrajev bi bila pot v novo reprodukcijo sedanjega oligarhičnega sistema. Sedanja zakonska omejitev na  enega kandidata za vsak okraj pa je ostalina prejšnjega sistema, ko smo vedno  imeli le po enega kandidata za eno mesto. Zgolj izbira med strankami ni ekvivalent  izbire med ljudmi.   Tehnika izvedbe ne more biti ovira za  uresničevanje demokratičnih pravic. Sicer pa je princip izbire  že uveljavljen za volitve v EU parlament.

Sicer pa gre za popravek ene same besede 48 člena zakona o volitvah v DZ. Namesto enako naj se zapiše enako ali večje število kandidatov. 

Za tovrstni demokratični amandma ni potrebno 60 glasov ampak 46. Zato je ta poziv tudi poziv poslancem, ob glasovanju o spremembi volilnega sistema z novim zemljevidom okrajev.

Dejstvo da je Ustavno sodišče tovrstno pobudo ignorantsko vrglo v koš z »argumentom«, da ne gre za pomembno ustavno pravno vprašanje, je žalostna slika večinske prevlade anti demokratične  večine slovenskega U S, ki s tem dokazuje, da  ni varuh demokracije ampak neustavne oligarhije. 

Zaključek: če sprememba zakonodaje v smeri novih okrajev, kot jo je zahtevalo US ne bo sprejeta, bomo državljani vložili ustavno pritožbo na izid volitev, katere zadnja faza bo pritožba na ESČP v Strassbourgu. To je opozorilo tako predsedniku kot DZ.

To sporočilo je poziv za spremembo meja volilnih okrajev in  hkratno dopolnitev 48 člena Zakona o volitvah v DZ. Čas je, da  demokracijo mislimo zares. Ločnica med oligarhičnimi in demokratičnimi strankami bo na zunaj vidna in bo znak tudi za volivce.

Obenem naj predsednik države opozori na dolg DZ do volivcev iz leta 2018: referendumska zakonodaja namreč že 2 leti čaka na uskladitev z ustavo - pa nikome ništa. To je možno samo v SLO. Enako je z zakonom o lokalnih volitvah, ko Ustavno sodišče (celo na zahtevo Upravnega sodišča) noče presojati o ne-ustavnosti zakona o lokalnih volitvah, saj s tem ščiti Jankovića.  To ni samo zanikrnost zakonodajalca pač pa splošno stanje duha v naših institucijah. Enako ignoranco izvaja tudi Računsko sodišče, ki noče in noče izvesti revizije investicijskega programa projekta 2TIR, čeprav je parlamentarni KNJF to zahteval že 20.02.2019. Peredsednik  RčS Tomaž Vesel neprestano in še kar naprej veselo odgovarja, da je zadeva v nekakšni predrevizijski poizvedbi. 

Malo morgen, gospod Knez in gospod Vesel, zrela sta za odstop - za odpoklic, najmanj zaradi "NEVESTNEGA DELA V SLUŽBI". 

Imamo demokratične institucije, na čelu njih pa imamo neodgovorne ljudi, ki ščitijo nered, neustavnost in globoko državo.   

Ljubljana 15.06.2020           Vili Kovačič, državljan K.

P

Spotoma bi lahko poslanci popravili še zakon o lokalnih volitvah, ki je nskladen z ustavo, kar se pritožbe tiče: "Ustavno sodišče je ugotovilo, da zakonska ureditev pritožbenega postopka pred občinskim svetom in volilnega spora pred Upravnim sodiščem ne vsebuje bistvenih prvin, ki bi morale biti določene za učinkovito uresničevanje pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave in pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, pri čemer za tako pomanjkljivo ureditev ni našlo ustavno dopustnega razloga. Zato je ugotovilo, da so 100., 101. in 102. člena Zakona o lokalnih volitvah v neskladju z Ustavo. Zakonodajalcu je določilo rok za odpravo neskladja in sprejelo način izvršitve svoje odločbe, s katerim je tudi tokrat prehodno določilo le najnujnejša pravila, da bi Upravno sodišče lahko odločilo v tovrstnih sodnih sporih." https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-up-676-19-u-i-7-20-z-dne-4-6-2020/

MS

Meni je sporen predvsem 9. člen ZLV, ki predvideva radikalno različne načine volitev občinskih svetnikov glede na velikost občin.

P

Dne 3. 9. 2020 je bila seja US, na kateri se je pod 5. točko dnevnega reda obravnavalo:"5. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (U-I-450/19)". Rezultat je ... pa saj nikogar ne zanima.

AP

Po mojem sta nujna dva pogoja. Izenačitev volilnih okrajev, tako da imajo okraji približno enako število volivcev, da so odstopanja največ 25%. in drugi, da dobi vsak okraj svojega poslanca. Kako doseči, da bo v okraju izvoljen pravi posalnec je zadeva matematike, zato bo potrebno izmsliti formulo, ki bo določila poslanca na osnovi volilnih rezultatov. Menim, da za to ni potrebnega preferenčnega glasu. Moramo pa vedeti, da volivce odbija rezultat, ko volijo Fračeka izvoljena pa je Micka.

K

Tako je!