JAVNO PISMO IZVAJALCEM KRIMINALISTIČNE PREISKAVE-v ZADEVI UMOR dr.JAMNIKA
Vili Kovačič
Celje, moje mesto

Nedelja, 23. april 2017 ob 16:10

Odpri galerijo

JAVNO  PISMO

izvajalcem kriminalistične preiskave, tožilki in sodnici na prvi stopnji sojenja v zadevi

Umor dr. Janka Jamnika

 

" Kaj pisati o procesu, ki se dokazov ni niti dotaknil , "  je rekel spoštovani in cenjeni odvetnik Hribernik v svojem zaključnem govoru dan pred obsodbo nedolžnega dr. Noviča. 

Naslednji dan pa obsodba za umor , z zaporom na 25 let, denarno kazen, odškodnine Jamnikovi ženi in hčerki in pripor do pravnomočnosti sodbe. Brez enega samega dokaza, z obveznim naslovom : Sodba v imenu Ljudstva !

Šokantno ! Tega ni pričakoval nihče, niti odvetniki, niti poučeno ljudstvo, niti poučeni novinarji .

Javnost in stroka, ki je to zadevo redno spremljala, je že od same medijske objave umora in vse do zadnjega dne sojenja edinemu preiskovanemu osumljencu, nato obtožencu in obsojencu na prvi stopnji Milku Noviču, opazila velike in nenavadne pomanjkljivosti.

 

Kriminalistično preiskavo je že od samega začetka vodil NPU. Zaščitili so širše območje umora, zaslišali so mnoge udeležence Kemijskega inštituta, ki so prišli na novoletno zabavo,…, niso pa zapečatili pisarne direktorja Jamnika z materialnimi dokazi v njej, dokumenti, telefoni, računalniki ! NAKLJUČJE ? Zakaj pa je preiskavo prevzel  NPU in ne navadna policija ? Zaradi nekega užaloščenega morilca gotovo ne !

In zvrstilo se je toliko "naključij" neprofesionalnega in neodgovornega dela organov pregona vse do obsodbe na prvi stopnji sojenja, da postavljamo podporniki vladavine prava , redni obiskovalci sojenj na prvi stopnji,  s tem pismom javna vprašanja in zahtevamo javne odgovore  od vodje NPU g. Majheniča, tožilke Žgajnarjeve in sodnice Koleta  :

 

1 ) G. Majhenič, strokovni in odgovorni vodja NPU, ugotavljamo, da ste izpustili nujne in   ključne točke kriminalistične preiskave, navedene v nadaljevanju, ki za to niso del sodnega spisa . NAKLJUČJE ? Zahtevamo, da pristopite k njihovi izvedbi takoj in pospešeno, da o tem takoj obvestite pristojno sodišče in da poročila z vsemi spremljajočimi materialnimi dokazi takoj po izdelati dostavite v sodni spis :

- Zahtevamo izdelavo Poročila o analizi in rekonstrukciji vseh aktivnosti umorjenega Jamnika in z njim povezanih dogodkov, vsaj od ure 18.30 , ko naj bi se ob 19. uri začela novoletna zabava KI v lokalu Via Bona, na kateri naj bi bil uvodni govornik direktor dr. Janko Jamnik. In vse do njegovega odvoza v bolnišnico. Dobra osnova je  okoli 50 posnetkov nadzornih video kamer s poti in iz okolice lokala Via Bona , ki jih imate že od vsega začetka. Tega Poročila, kot kaže, ni v sodnem spisu, sodnica sama ga ni in tudi ni želela izdelati ali pridobiti, in s tem je izključila obravnavo ključnih dokazov o umoru. V sodnem  spisu je zgolj nekaj posnetkov video nadzornih kamer, kopije nekaterih so bile po izrecni zahtevi obrambe dane tudi njej . Toda kljub zahtevam obrambe sodnica teh posnetkov ni želela predvajati  in obravnavati na sodnem procesu !

- Zahtevamo natančno Poročilo o komunikaciji Janka Jamnika preko računalnikov in telefonov, ki so bili zaseženi , za obdobje zadnjega leta, ko je, od več prič izpričano na sodišču, začel dobivati grožnje. Poročilo naj vsebuje poglobljeno analizo komunikacije za zadnji mesec, ko so se grožnje stopnjevale in je Jamnik začel zaklepati svojo pisarno ter dal navodilo tajnici , da takoj izprazni zaklenjen predal, če se mu kaj zgodi ( vse izpričano na sodnem zaslišanju ). V sodnem spisu ni niti navedbe zaseženih tovrstnih materialnih dokazov , še manj analize komunikacije, čeprav je širša slovenska javnost seznanjena , da so bili pridobljeni s strani NPU.

Zahtevamo natančno revizijo poslov KI in sledenje toku denarja vsaj za zadnji dve leti pred umorom, kar edino lahko potrdi ali izključi vlogo denarja pri tem umoru  .

-  Zahtevamo, da dostavite v sodni spis Poročilo o preiskavi vloma v stanovanje družine Jamnik v času pogreba pokojnega Janka Jamnika.

 

2) Ga Žgajnar, tožilka posebne tožilske skupine za najhujše oblike kriminala. Glede na to, da ste poznali vse zgoraj navedene materialne dokaze - video posnetke nadzornih kamer ter zasežene Jamnikove računalnike in telefone, glede na to, da ste bili seznanjeni z grožnjami, ki jih je Janko Jamnik dobival že več kot eno leto, da  ste bili seznanjeni z vlomom v Jamnikovo stanovanje v času pogreba,…..,  ste izdali Obtožnico, ki bremeni Milka Noviča  za umor Janka Jamnika. Pričakujemo vaše javno pojasnilo, kako komentirate vsa navedena dejstva in materialne dokaze, saj o vsem tem  v svoji obtožnici in  skozi celoten proces sojenja na prvi stopnji, niti z besedico ne govorite . Ste vsa ta dejstva in dokaze  izločili ? NAKLJUČJE ?

 

3) Ga Koleta, sodnica Okrožnega sodišča Ljubljana. Dne 13. 4 2017 ste obsodili Milka Noviča za umor Janka Jamnika . Iz celotnega poteka sojenja in iz utemeljitve vaše obsodbe izhaja nešteto nebuloz, insinuacij, ni pa enega samega dokaza niti utemeljenega indica za obsodbo. Še več,  obrazložitev sodbe je dokaz o popolni odsotnosti pravne argumentacije in  o načrtni izločitvi vseh dokazov, ki vodijo v smer iskanja in potrjevanja pravih povzročiteljev umora,  med katerimi ni obtoženega Milka Noviča. Izločeni dokazi namreč natančno pojasnjujejo motive za umor in prikažejo, da je bil umor organizirano skupinsko delo z zaključnim aktom profesionalnega morilca. Pridobljeni dokazi NPU tudi kažejo na ozadja tega umora . Gre vendar za sojenje v zadevi Umor Janka Jamnika in ne za sojenje v zadevi Obsodba Milka Noviča ! NAKLJUČJE ?

 

Navajamo največje, v nebo vpijoče ugotovitve in prosimo za vašo javno obrazložitev:

- Popolna ignoranca več kot leto trajajočih groženj Jamniku, ki ne izhajajo od Noviča. O teh grožnjah je na sodišču pričalo več prič.

- Popolna ignoranca vse komunikacije Jamnika s potencialnimi storilci, ki izhaja iz zaseženih računalnikov in telefonov.

Popolna ignoranca vloma v zaklenjen predal Jamnika in kraje dokumentacije ter ignoranca vloma v Jamnikovo hišo v času njegovega pogreba.

- Izločitev pregleda več posnetkov video nadzornih kamer , ki so v sodnem spisu, ter njihove analize in obravnave. Še več, zavrnete celo posebne zahtevo obrambe po njihovi obravnavi in analizi.

- Štirikrat zavrnete zahtevo Milka Noviča po pričanju s poligrafom, v obrazložitvi sodbe pa mu očitate laganje v sicer nepomembnih zadevah kot npr, da je najprej rekel, da se je doma preoblekel v trenirko, potem pa je govoril, da je bil doma v pižami.  

- Niti na sojenju niti v argumentaciji obsodbe ni navedbe utemeljitve , na osnovi česa ste se odločili za izbor izvedenskega mnenja o GSR strelnih delcih in na osnovi česa ste izločili  ostala štiri izvedenska mnenja o GSR strelnih delcih. Izbrali ste torej edino izvedensko mnenje, ki bremeni  Noviča , zavrgli pa štiri izvedenska mnenja, ki ga razbremenjujejo ! In na tem mnenju   zapečatite obsodbo Noviča za umor.  

Vseh pet izvedenskih mnenj je sestavni del sodnega spisa, vseh pet izvedencev pa je svoje mnenje predstavilo na sodnih zaslišanjih, pred široko javnostjo.

 

Predstavitev vseh petih izvedenskih mnenj pokaže :

 

3.1.  Izvedensko mnenje privatnika Sabliča  naroči sodnik Franc Hribar v fazi predkazenskega preiskovalnega postopka, to mnenje pa uporabi preiskovalni sodnik kot potrditev suma krivde Noviča, tožilka pa za njegovo obtožbo.  Tako to mnenje privatnega izvedenca za balistiko Sabliča, ki vsebuje tudi  njegovo kemijsko mnenje o prisotnosti /odsotnosti GSR strelnih delcih, ki naj bi bili najdeni na Novičevih rokah in laseh 23 ur po umoru ter na jakni pet dni po umoru, preide v sodni spis kot dokazno mnenje , da je storilec umora Novič . In na koncu postane tudi temelj obsodbe Noviča za umor.

Sablič,  takrat tudi direktor NFL Policije, je mnenje izdelal kot privatnik, po analizah, ki naj bi jih izvedel NFL. Sam nima nobenih strokovnih kompetenc za izdelavo mnenja s področja kemije GSR strelnih delcev. Poleg tega bi moralo biti njegovo mnenje izločeno iz postopka sojenja zaradi konfliktnosti statusa pisca mnenja privatnika Sabliča in sočasnega direktorja NFL Policije Sabliča. Zahtevo obrambe po izločitvi tega izvedenskega mnenja Sabliča je sodnica Koleta zavrgla brez obrazložitve.

To izvedensko mnenje ne zadošča minimumu izvedenskega mnenja niti po obliki, niti po strokovnosti argumentacije in niti po strokovnih kompetencah podpisanega in zaslišanega Sabliča. Manjkajo tudi po mednarodni stroki obvezne priloge dokumentov analiz in morfologije omenjanih delcev.

Zaključna ugotovitev dokumenta :

"  …..menim, da osumljeni ni le kot možna oseba, ki je streljala, temveč da vsa navedena dejstva potrjujejo, da je prav osumljeni najverjetnejši strelec v konkretnem primeru. "

 

3.2. Izvedensko mnenje hrvaškega balistika Maštruke, certificiranega izvedenca za kemijo GSR strelnih delcev, izvedenec obrambe .

Zaključna ugotovitev dokumenta :

"  Razporeditev GSR delcev , ki so najdeni na jakni obtoženega in sedaj obsojenega dr Noviča , ni karakteristična za streljanje iz strelnega orožja, ampak je značilna za pasivno kontaminacijo. Ne gre za kombinacijo aktivne in pasivne kontaminacije, gre za izključno pasivno kontaminacijo .

Delci, najdeni po 23. Urah na rokah in laseh obtoženega Noviča odpadejo po 3-7 ura z rok tudi brez umivanja rok. Gotovo jih pa tam ni več po 23. urah.  Tam so lahko samo kot posledica kontaminacije, morda iz kontaminiranih žepov jakne ".

 

3.3. Izvedensko mnenje  dr. Mirana Čeha ( vodja Centra za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo CEMM in vodja Centra za mikrostrukturo in površinsko analizo CMPA na Inštitutu J. Stefan), izvedenec obrambe .

Zaključna ugotovitev dokumenta:

"Novičeva jakna ni bila na mestu umora ! "

"GSR delci, najdeni na rokah in lasišču osumljenca so posledica na strelišču kontaminirane jakne. "

 

3.4.  Izvedensko mnenje Bavarskega kriminalističnega urada Munchen, Kriminalistično tehnični inštitut, balistik dr. Gebhart, kemijska inženirka Manthei ). Oba certificirana izvedenca za GSR strelne delce delata v istem inštitutu, zato so njuna samostojna mnenja , ki so označena po izvajalcu, združena v en dokument. Izvedenca sodišča.

Zaključna ugotovitev dokumenta :

 " V danem primeru je med časom storitve kaznivega dejanja in prvega vzorčenja rok obdolžencev v po priloženi dokumentaciji minilo 23 ur. V tem času obstaja pri živih osebah možnost raznolike spremembe obstoja dokaza na rokah. Prej morebiti prisotne sledi izstrelkov je mogoče odstraniti z običajnimi dejavnostmi v vsakdanjem življenju, še posebej s čiščenjem. Po drugi strani pa lahko pridejo v istem obdobju sledi izstrelkov na roke npr. v stiku z oboroženimi policisti, pri prevozu v policijskem vozilu, pri čakanju v uradnih prostorih ali tudi pri stiku s površinami, na katerih so sledi izstrelkov. K temu spadajo tudi oblačila, na katerih so sledi izstrelkov oz njihovi notranji žepi."

"Gledano celovito, iz predloženega materiala sledi in dokumentacije ni mogoče ne potrditi ne izključiti, da bi obdolženec streljal "

To v sodnem jeziku pomeni : Najdenih sledi strelnih delcev ni mogoče uporabiti kot dokaz umora.

 

Naj zaključimo s še enim stavkom iz zaključnega govora  odvetnika Hribernika :

" V kazenskih zadevah morajo biti dokazi bolj jasni kot beli dan !  "

In ne samo to, da dokazi niso bili jasni kot beli dan. Dokazov sploh ni bilo ! Nobenega najmanjšega dokaza !

Doživeli smo proces, ki je iz pravosodnega procesa izločil raziskovanje umora Janka Jamnika. in ki je brez vsakršnega dokaza in na osnovi naklepno izbrane izvedenske izjave Sabliča, na osnovi verjetnosti obsodil Milka Noviča za umor Janka Jamnika . 

 

Ni čudno, da se je po izgonu prisotne javnosti iz sodne dvorane zaslišalo vzklike :

UMOR VLADAVINE PRAVA , okruten, naklepen in zahrbten !

 

 

Podporniki vladavine prava,

prisotni na vseh obravnavah na 1. stopnji sojenja

v zadevi Umor Janka Jamnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 24. Jan 2020 at 07:29

155 ogledov

Odklonilno ločeno mnenje za oceno ustavnosti Združenega poroštvenega zakona EPA 828-VIII - zakona o državnem poroštvu
ODKLONILNO LOČENO MNENJE za oceno ustavnosti Združenega poroštvenega zakona EPA 828-VIII - zakona o državnem poroštvu za 2TIR in 3Ros Zavrnitev pritožbe s strani večine sodnikov ustavnega sodišča je v nasprotju s sodnimi standardi v Evropi in je v opreki s poštenim sojenjem, saj sklep o zavržbi , čeprav je bile izglasovan z 8:0, (ddr Jaklič je očitno pri odločanju manjkal) sodišče sploh ni razumno obrazložilo. To pa očitno zato, ker so trditve o tem, da ne izkazujem pravnega interesa, povsem  napačne. Zato je nastal sklep, da se pritožba zavrže ne pa zavrne, kar je sicer zgolj še eno državljanom že dolgo znano IZOGIBANJE O VSEBINSKEMU NAČINA ODLOČANJA. In to o zelo pomembnem in precedenčnem vprašanju. Dejstvo, da so ob tem pravniki v Sloveniji in celo vsi nekdanji ustavni pravniki in predsednik države ob tem absurdu povsem  tiho, pa kaže na splošen zelo nizek nivo dojemanja pravnega reda in propad pravne zavesti v vrhovih pravne stroke. Ta naj bi temeljila na zaprisegi in sodniški etiki, to je na človeški vesti, logiki razuma in preprosti zdravi pameti in poštenju, ne pa na principu da je resnica predmet cnaprejšnjega glasovanja - to je REZULTATSKEGA ODLOČANJA, in ima glasovanje prednost pred poštenim razmislekom o vzrokih, posledicah in dejstvih iz pritožbe ter dokaznega gradiva. Sklep US, ki meni kot pobudniku 3 referendumov zanika pravni interes, potem ko sem v DZ že napovedal referendum in ustavno pritožbo in sem s tem namenom celo že zbiral podpise za referendum, je zame SKRAJNO ŽALJIV. To pa je točka v kateri stoji in pade tudi dostojanstvo in verodostojnost Ustavnega sodišča. Skratka, oporekanje pravnega interesa je v tem primeru zgolj izgovor za ne-odločanje o vsebini. Od daleč je namreč vidno, da gre v vladnem poroštvenem zakonu za hudo kršitev nezdružljivosti popolnoma raznorodnih projektov. To je že imelo negativne posledice saj so ljudje zbegani o tem kako naj bi hkrati glasovali za 2 popolnoma različna projekta, od katerih del volivcev en projekt podpira, drugega pa zavrača. Drugi del volilcev pa gleda na to ravno obratno.Ministrica predlagateljica zakona pa se je s tem še celo hvalila, ko je rekla, da gre za večjo preglednost – v resnici pa je sama pritiskala prav za tovrstno manipulacijo. Volivci, ki en projekt podpirajo drugega pa zavračajo (in teh ni malo), tako kratko malo sploh ne morejo glasovati. To se je tudi kristalno jasno pokazalo po objavi članka v katerem je v naslovu izjava ministrice za infrastrukturo gospe Alenke Bratušek v časopisu Delo, ki sem ga kot pritožnik priložil v dokaz abnormalnega stanja tudi US. Poleg tega pa zpostavljam še eno kršitev, to je zbiranje podpisov med decembrskimi prazniki, ki jo Ustavno sodišče sploh ne problematizira, čeprav je ta praksa tudi zakonsko nedopustna, saj bi se vse referendumske decembrske aktivnosti po zakonu morale prenesti na 3 januar 2020. Glede konkretizacije pritožbe češ, da moja pritožba ni konkretizirana pa trdim, da je že iz imena zakona opazna konkretizacija problema, saj sem kot pritožnik v osnovni pritožbi celo zapisal "Združeni poroštveni zakon EPA 828-VIII" jo pa citira tudi ustavno sodišče samo. Konkretizacija je torej vidna že iz naslova pritožbe in isti citat uporabi tudi US . Tako je povsem vidno, da je trditev o odsotnosti konkretnosti v moji pritožbi, s strani večine ustavnih sodnikov, povsem skonstruirana. Enako US ne more dokazati, da kot pobudnik referenduma nimam pravnega interesa (saj sem se v tej vlogi predsedniku DZ tudi uradno osebno predstavil) in za povrh pa sem pravni interesent tudi kot predsednik Društva Davjoplačevalci se ne damo sicer pa  pobudnik treh referendumov – 2012, 2017 in 2018. Tako rekoč čudežno - po vložitvi pritožbe, pa sem čez noč izgubil že nesporen in priznan pravni interes. Kot pritožnik sem v spis vložil vse potrebne listine, časopisni izrezek ter besedilo zakona vloženega v DZ in mnenje Zakonodajno pravne službe v katerem le ta poudarja zahtevo po določnosti in določljivosti predmeta poroštva na katerega se, nedoločljivost tako koncipiranega hibridnega zakona nanaša. Vem da odklonilno ločeno mnenje sicer ni veljavno, veljavni pa so argumenti, ki jih navajam. Spoštovane ustavne sodnice in sodniki ! Z odklonilnim ločenim mnenjem vas pozivam, da priznate napako in dejstvo, da ste kot ljudje zmotljivi in vas zato prosim in pozivam, da o zadevi odločite ponovno in to ne "REZULTATSKO" ampak  vsebinsko. Kajti nerazumna napaka, ki jo prinaša spregled tega zakona na US , je za Slovenijo dolgoročno škodljiva in celo usodna, ker bo kot precedens Državnemu zboru omogočala nove in nove zlorabe zakonodajnega postopka. Ustavno sodišče pa je kot varuh ustavnosti dolžno zavarovati ustavnost in tudi svoj ugled, ki je s tem sklepom ponovno težko in usodno prizadet. Mnogo bolj kot napaka pa je nedopustno zavestno nepriznavanje njenih očitnih dolgoročnih posledic. (Ljubljana 23.01.20120 Vili Kovačič, državljan K.

Mon, 20. Jan 2020 at 16:11

206 ogledov

UTD ni več levičarska floskula
ZAKAJ UTD ni (več) LEVIČARSKA FLOSKULA NOVI UPRAVIČENCI DO UTD – univerzalni temeljni dohodek,  IN NOVE OBLIKE UTD – TUDI V OBLIKI VSEM DOSTOPNIH BREZPLAČNIH JAVNIH STORITEV Nekaj predlogov , ki jih je spodbudil intervju  gospe Valerije Korošec na RTVSLO v nedeljo 5.01.20120 ob 20:50 https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174662586 Naša družba je sicer visoko razvita, a v revščino pogreznjena,  1/5 (eno petinsko) razklana družba, družba prvorazrednih in družba drugorazrednih državljank in državljanov, ki so življenjsko odvisni od Centrov za socialno delo in od miloščine državnega uradništva. Pomagati je treba DRUGORAZREDNIM in najbolj OGROŽENIM ! UTD zmanjšuje odvisnost brezpravnih drugorazrednih od vsakokratne oblasti in njej pokornega uradništva. Pojdimo po vrsti: 1. UTD NOVINARJEM – gre za UTD za visoko rizične poklice med njimi je  na prvem mestu novinarski poklic. Ped 7 leti sem promoviral geslo – SVOBODA MEDIJEM, SINDIKATE DELAVCEM in UTD NOVINARJEM, pa me novinarji niti pogledati niso hoteli To skušam razumeti, kajti gre seveda za precej  redkoštevilne novinarje – gre za raziskovalne novinarje ! 2.  Neodvisno od tega pa je treba uveljaviti drugačno obliko UTD – nekatere nove zastonjske javne storitve. In če kaj, potem je treba uveljaviti INFORMACIJSKI UTD.  V praksi je prvi korak k temu - RTVSLO brez naročnine !   3. ENERGETSKI UTD – vsakoletni prispevek za kurjavo. Ta oblika je  vezana predvsem na lokalno skupnost in je zelo primerna za implementacijo po občinah.  4. PRAVNOVARSTVENI UTD – ukinitev sodnih taks in brezplačna pravna pomoč – ne le en dan v letu kot simbolično darilo za samohvalo odvetnikov Ne gre pa zanemariti tudi pojav, da bi nekateri bogati hoteli UTD odstopiti drugim.  Ustanoviti bi bilo treba SKLAD – z nazivom ODSTOPLJENI UTD, kdor bi namreč  UTD odstopil v ta sklad bi bil na častni listi tistih, ki ga prostovoljno preusmerjajo k  revnejšim. Odstopljeni UTD bi bil lahko fond za   financiranje pravne pomoči žrtvam sodnih procesov v katerih so bile kršene človekove pravice drugorazrednih državljanov  ! Ljudem se niti ne sanja, koliko je takih primerov. Vsaj v enemu delu bi z odstopljenim UTD  lahko pomagali najpotrebnejšim ! To je moj, necenzurirani prispevek za posvet o UTD, ki bo v Mariboru 22.01.2020 ! Več pa bomo o tem  slišali na posvetu, ki mu velja prisluhniti. Skratka gre za to da v nominalno »brezrazredni« družbi UTD namenimo za pomoč drugorazrednim !    Lp Vili Kovačič, državljan K.

Mon, 20. Jan 2020 at 16:00

499 ogledov

ARSO naj končno pokaže ključni dokument !
Spoštovano vodstvo ARSO, spoštovana gospa direktorica gospa Lilijana Kozlovič ! V prispevku v RTVSLO v Dnevniku pred tednom dni ob objavi razpisa za gradbena dela za 2 tir, je bila objavljena tudi moja 5 sekund dolga izjava, da bom storil vse, da ob 2tiru povzdignejo glas tudi Italijani. Izjava je sicer točno povzeta oz. predvajana, ni pa povedano zakaj je nastala. Je tudi vzeta iz napačnega konteksta.   Arso Nastala pa je zaradi tega, ker se mi že dolgo poraja utemeljen sum, da se na isti način kot kanal C0 v Ljubljani, gradi tudi 2tir – to je brez celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Brez tega pa se drugi dokumenti - to je gradbeno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje  sploh ne bi smeli  izdati. Zakon ZIUGDT, kot tudi zakon o državnem poroštvu za ta projekt, torej temeljita na nezakonitih osnovah. V to je sicer težko verjeti, zato zaprošam vodstvo ARSO za potrditev suma, oziroma Vas prosim, da mi posredujete zahtevani dokument, to je CPVO, ki  mi sicer pripada po Zakonu o informacijah javnega značaja. Hvala vnaprej za uslugo !  Upam, da kopijo tega dokumenta ne bo treba plačati ! Ljubljana, 20.01.2020 Lep pozdrav,  Vili Kovačič, državljan K.  

Mon, 20. Jan 2020 at 15:38

1012 ogledov

PROŠNJA ZA DONACIJO pri boju za PRAVNO DRŽAVO
PROŠNJA ZA DONACIJO ! Donacijo naslovite prosim na transakcijski račun društva  Davkoplačevalci se ne damo, SI 56 6100 0000 9008  640 pri Delavski hranilnici. Naslov prejemnika je: Vili Kovačič, na Straški Vrh 26, 1000, Ljubljana. BIC banke je HDELSI22. Sklic: 00 15012020.  podpisani Vili Kovačič, državljan K. prosim za donacijo kot pomoč za financiranje projektov, ki jih brez finančne podpore javnosti  ne zmorem izpeljati. Naj naštejem le nekatere aktivnosti s katerimi sem se ukvarjal ali jih imam trenutno v postopku.   1.    Referendum proti financiraju okoljsko škodljivih in skorumpiranih državnih projektov: bil sem pobudnik proti poroštvu za  TEŠ6, zdaj sem nosilec referenduma proti nezakonitemu vladnemu projektu 2 tir in novemu neustavnemu dvojnemu poroštvenemu zakonu iz decembra 2019. 2.    Sodni proces proti po nedolžnem obsojenim dr. Milku Noviču in  sodni proces proti Dragici Jalševac spremljam še naprej, dokler zadeva ne bo pravično končana.   3.    Sprememba zakona o sodniški službi: sodniki, ki so kršitelji človekovih pravic in sodniki brez državnih pravosodnih izpitov ostajajo ne sankcionirani, celo nasprotno - prenekateri  med njimi napredujejo celo do funkcije ustavnega sodnika. Te primere bomo javno razgaljali. 4.    Vzporedno s tem si prizadevam za poštene volitve, proti volilnim goljufijam župana Ljubljane Zorana Jankovića ! S tem v zvezi sem skupaj z Upravnim sodiščem že podal tudi zahtevo za spremembo zakona o lokalnih volitvah in razveljavitev in ponovitev volitev v Ljubljani. Ustavno pritožbo na izvolitev Jankovića in njegove liste je Upravno sodišče zdaj odstopilo  Ustavnemu  sodišču. Spoštovani,  pri mojem delu mi pro bono pomaga nekaj pravnih strokovnjakov, toda to ne more trajati dolgo in ne zadostuje za sodne postopke, tudi mednarodne, ki niso poceni, zato vas naprošam za donacijo. Prispevajte prosim svoj dar in po svojih zmožnostih donirajte društvu “Davkoplačevalci se ne damo” – skrajšano DPSND.    Spoštovane sodržavljanke in državljani, za razliko od večine mislim, da se je proti naštetim zlorabam in kršitvam nujno boriti tudi po pravni - sodni poti, ne pa zgolj  izražati jezo in nemočno opazovati dogajanja. Kajti država v kateri so barabe in kriminalci bolj glasni od poštenih ljudi, je obsojena na propad. Za razumevanje in donacijo  se vam iskreno zahvaljujem ! Vili Kovačič, Državljan K   telefon.: 040 203-524  

Mon, 30. Dec 2019 at 17:03

2470 ogledov

DRŽAVNI SVET v FUNKCIJI GLOBOKE DRŽAVE – DA ali NE ?
Edini organ oz. institucija v državi, za katero smo še do prejšnjega tedna pogojno verjeli, da bo ostala trden zaščitnik interesov civilne družbe in alternativne stroke, je bil še do nedavnega DRŽAVNI SVET. Upal sem, da to v resnici je in da bo podobno kot leta 2017 brez težav prestal test zdrave pameti, in ne strankarskega interesa. Upal sem, da bo ta njegova pozicija neomajna - toda ne, to je bil le videz. Na ključnem segmentu zakona o poroštvu države, celo zdaj ko je šlo za »združeno« poroštvo za dva povsem nekompatibilna projekta, se je DS zlomil in skrajno poceni podaril svojo dušo šefom mafijske globoke države, katere globino bomo merili in čutili še desetletja. VLADNI 2TIR - Kučanov vele projekt in njegova zapuščina naslednikom F-21, naj bi njegovim še 45 let (to je koncesijska doba podjetja 2TDK) zagotavljal prečrpavanje davkoplačevalskega denarja v globoke žepe novodobnih slovenskih gradbenih tajkunov. Ti pa bodo po obrokih politikom a la Miro Cerar in Alenka Bratušek & Marjan Šarec »vračali« denar za storjene usluge pri sprejemanju zakonodaje. S tako kanaliziranim (kanibaliziranim) - opranim denarjem so že financirali zadnje volitve, nove obraze in piarovske »dosežke« novo komponiranih strank. Poroštveni zakon, ki združuje nezdružljiva poroštva dveh poponoma različnih projektov v enem paketu – pa ni samo ekonomsko in pravno povsem nevzdržen. Še več, je velika nevarnost za demokracijo - ker predstavlja IZJEMNO NEVAREN PRECEDENS. In je na dolgi rok najhujši možni vzvod bodočih zlorab zakonodajnega postopka. Kajti po sprejemu tega zakona, to je dveh poroštev v enem poroštvenem zakonu bo v Sloveniji postalo možno prav vse. Kukavičja jajca v košari skupaj z normalnimi in dobrimi projekti. Dobri projekti skupaj s slabimi projekti in izvedljivi projekti skupaj z neizvedljivimi projekti. Smo torej na pragu uzakonitve popolne SAMOVOLJE, kot novega principa dela vlade in D Z in tokrat žal hkrati z veliko toleranco in tiho podporo D S. Noben moj apel namreč ni bil dovolj glasen, da bi DS to poroštvo ustavil in preprečil (bilo jih je najmanj pet) in na noben pomislek nisem dobil odgovora. Na noben poziv celo ni bilo najmanjšega znaka zaznave. Kot da fizično ne obstajam ! Molk in neprebojna stena neodzivnosti, se mi zdita neverjetna, vendar značilna! Zato moram žal ugotoviti, da je tudi DS v FUNKCIJI GLOBOKE DRŽAVE! In ni več to za kar se deklarira. Sicer pa ta pojav ni od danes, star je vsaj leto dni nazaj. Tudi pri ustavni presoji VLADNEGA zakona o 2TDK Državni svet ni hotel sodelovati z zahtevo za Ustavno presojo. Da to počne Dejan Židan, ki promovira več 10 milijardno zeleno rdeče izčrpavanje naravnega bogastva v rudniku Velenje, ki so ga prav njegovi zavozili, se ne gre čuditi. Čudim pa se DS ! Bolj kot prenova dvorane, ki jo je zaključil, bo potrebna njemu in v celotnemu DS PRENOVA V DUHU, IZBOR PRIORITET ki si zaslužijo prednost in so v smeri resničnega in avtentičnega nasprotovanja plenilskim projektom F-21, brez maske na glavi in brez fige v žepu. Za resnično ustavitev največje Kučanove investicije, ki nam bo pila kri, še desetletja. V naslovu sem postavil trditev in vprašaj. Kajti marsikdo tej trditvi ne bo mogel ali hotel verjeti. Vendar le dejanja štejejo in samo ta bodo potrdila ali demantirala avtentičnost ali mimikrijo pozicije svetnikov in predsednika Državnega sveta. Leta 2017 je DS z odlično in celovito razpravo o projektu 2TDK in z odločanjem 22:3 vrhunsko opravil test zdrave pameti in je tedaj z odložilnim vetom v časovni stiski ob državnem prazniku – prav tako kot letos na praznik Božiča, vendarle omogočil referendumsko pobudo. Zdaj ko je neumnost in korupcija še bolj očitna kot takrat, saj je bila celo na javni RTVSLO javno razkrita, pa je novi DS ostal popolnoma GLUHONEM in neobčutljiv, čeprav seveda gre za slaboumno alarmantno definicijo teksta poroštvenega zakona. Sicer pa se je ne-sodelovanje DS s stroko in civilno družbo skrhalo že ob obstrukciji predsednika D S pri DRUGEM ZBORNIKU alternative za 2 tir. Drugačen drugi TIR je namreč prvovrsten družbeni tabu – prepovedana tema v vrhovih vseh institucij, kajti gre za sistemsko korupcijo, to je uzakonjeno ropanje na dolgi rok ! Ob tem pa se za ta projekt medijsko tolerira vsakršna kršitve postopkov in vsakršno izigravanje okoljskih predpisov. To je očitno oporoka - materialna zapuščina Milana Kučana svojim naslednikom.Čeprav gre za popolnoma enako kršitev zakonodaje kot v Ljubljani pri kanalu C0 – ko je gradbeno dovoljenje izdano brez (CPVO) celovite presoje vplivov na okolje, na projektu 2tir pa je ta broblem spregledan . Čeprav je bilo gradbeno dovoljenje tudi za 2TDK izdano na enak način, brez Celovite brez CPVO in z delnim okoljevarstvenim soglasjem. Tukaj bi prav DS moral vključiti alarm, namesto tega pa doživljamo zgolj molk zaprtih telefonov, poleg medijske cenzure seveda. In prav simptomatično je, da je bila 24.12.2019 ob 13 h izredna seja o odložilnem vetu za davek na tonažo, poroštveni zakon za 777 milj eurov pa je TABU TEMA, ki sploh ne pride na dnevni red ! Res je smešno, če ne bi bilo žalostno! Naj razume kdor(z)more ! Sicer pa Srbi pravijo: »Na muci, se poznaju junaci« ! In v sv. pismu piše: samo po njih delih jih boste spoznali – kajti tudi NE-DEJANJA štejejo. MUTASTI in po ravnanjih BUTASTI ali preplašeni Državni svetniki žal odpirajo novo smer razvoja: toleranco za nespamet in kolaboracijo s korupcijo in okoljsko buldožerskim nasiljem vladajoče »elite«. Toleranca do vsega tega je očitno tudi za D S postala vsesplošna VREDNOTA ?! Skratka: Še ena MASKA JE PADLA! Čim več jih bo odpadlo prej se bo razkril slovenski pravi obraz, ki ga je v pesmi Duma 1964 preroško razkril Tomaž Šalamun v verzu – Slovenci kremeniti, prehlajeni predmet zgodovine! Le s priznanjem tega stanja, lahko najdemo pot naprej – v očiščenje in pomlajenje po katerem je hrepenel že Ivan Cankar. 100 let po njem pa še vedno tavamo kot Izraelci pred tisočletji na prehodu preko rdečega morja iz sužnosti v obljubljeno deželo. To pa je predvsem zato ker v institucijah nadzora vedno delujejo pravi - »naši« ali podtaknjeni ali podkupljeni ljudje, ki zadnji hip pokleknejo pred izvršenimi dejstvi. Pred tem pa seveda ustvarjajo videz odpora in »igrajo demokracijo« ! Tudi za TEŠ6, ko sem leta 2012 zbiral podpise za referendum proti poroštvom zanj, očitno veljajo zdaj ista pravila – bil je le učna lekcija, lekcija brez učinka, saj se iz nje Slovenci ničesar ne naučimo. Najbolj pa me preseneča popoln molk pravnikov, ki dokazujejo da niso vredni pomembnosti svojega poklica in kakršnegakoli pravnega naziva: ob zakonu, katerega neustavnost bi zaznal 5 letni otrok – kot cesarjeva nova oblačila, obnemijo brez besed ! Za konec zaključujem s predlogom DS: če drugega ne, zavzemite se vsaj za to, da se na pobudo DS v DZ sprejme zakon, da kdor predlaga državna poroštva, naj s svojim lastnim premoženjem jamči in da zgled, da res verjame v to kar govori - da ni nevarnosti, da bodo poroštva kdajkoli unovčena (seveda pa brez bypas variant s pritiskom za dajatve – omrežnine, tovornine in cestnine itd). Tedaj bo politika pridobila na resnosti in bo s tem dokazala prehod od besed k dejanjem, kar že dolgo povsem upravičeno, a neuslišano pričakujemo in zahtevamo od Alenke Bratušek, ki se nam vsem v posmeh javno hvali s transparentnostjo in celo zatrjuje da ne ve katera je optimalna varianta. Ob dvojnem poroštvu v enem zakonu pa se (da je absurd še večji) celo pohvali z večjo preglednostjo ! Halo, halo gospa ministrica Alenka, kdo ima koga za norca ?! Iz tega se vdi kako podcenjevalen je vaš odnos do ljudi.  Vili Kovačič, državljan K.

Thu, 26. Dec 2019 at 10:52

2684 ogledov

SD NATEG: danes je zahvaljujoč šaleškemu lobiju SD Socialnih demokratov TEŠ6 izgubljena 1,4 milijardna investicija!
Spoštovani, Zahteva za popravek in opravičilo!Vaš sestavek "Vili Kovačič naj ne zavaja ljudi" v petek 20.12.2019 na tretji strani Dela je tendenciozen in ni v skladu z resnico. Moje nasprotovanje poroštvenemu zakonu je utemeljeno  s tem, da  se v enem  zakonu združuje poroštvo za dva zelo različna projekta, ki zadevata dve zelo različni investiciji in dve različni obravnavi. Združevanje  pa je v nasprotju z demokratično prakso.  Do sedaj  v Sloveniji na tak način ni bilo odobreno še nobeno državno poroštvo. Ne omogoča opredelitve volivca kateri projekt podpira ali ne podpira, s čemer je grobo p-oškodovana glasovalna pravica.  Natančneje to opredeljujem v ustavni v pritožbi, ki jo prilagam! Trditev, da je Vili Kovačič proti cesti na Koroško, kar izhaja iz članka Mateje Kotnik, je popolna neresnica in je zavajanje, ne z moje strani, pač pa gre za zavajanje s strani Alenke Bratušek, katere izjavo citirate.  Prosim, da v skladu z medijskim zakonom nemudoma objavite popravek, enake velikosti in vidnosti na isti strani časopisa Delo in s sliko, ki prikazuje Hudo luknjo pod katero je napisano, da me Korošci vabijo gledat kako oni rabijo cesto,  iz česar torej  izhaja, da sem  jaz proti avtocestni povezavi  Koroške s centralno Slovenijo.   Naslov, ki ga s tem v zvezi zahtevam pa je: Vili Kovačič ne zavaja ljudi, ker je tako za CESTO,  kot tudi  za drugačen DRUGI TIR, vendar za pošteno ceno in brez škode za ljudi in okolje.  Seveda gre za pametno izbiro trase -  tako pri 2tiru, kot pri 3rosi. Sem skratka zagovornik optimalne trase. Zavzemam se takšno gradnjo, ki bo optimalna, ne pa politično izsiljena. Skupno poroštvo pa je neustavno, saj ne omogoča  postavitve referendumskega vprašanja, zato sem vložil Ustavno pritožbo na vsebino zakona o dvojnem poroštvu.  Za dokaz zakaj se zavzemam vsebine pošiljam obrazec za podporo za referendum, na katerem piše, za kaj se v resnici zavzemam. Ko nekateri zahtevajo naj plačam stroške referenduma odgovarjam: enako sem pred 7 leti dal pobudo za referendum proti TEŠ6, in smo kritiki ponujali alternativo – posodobitev za obratovanje do leta 2028. Danes je to izgubljena 1,4 milijardna investicija. Sprašujem se kdo bo plačal škodo iz tega naslova. Moje pobude so usmerjene v razvoj, ne v zapravljanje denarja v prazno in s oškodovanjem okolja. To je veljalo tako za TEŠ6 kot za 2tir in 3 razvojno os. Zaradi škodljivih političnih investicij pa je naš standard za 1/3 nižji od možnega. Do kdaj še bo tako!? Slovenci se iz napak ne učimo, ampak jih zvesto ponavljamo! Kot Butalci se čudimo, kako smo izvirni in inovativni v zapravljanju davkoplačevalskega denarja. Pri čemer ni važna cena, rentabilnost investicije in škoda za okolje, kajti za neumno politiko ni nobena cena previsoka in nobena škoda prevelika. Vili Kovačič, državljan K. 

Zadnji komentarji

grizlly :

21.12.2019 11:40

janšev cucek

Prijatelji

Peko KooperativaMarjan TetickovicAleksander ZamudaOdbor 2014Društvo  CZPNNMiran HergulaAnton JegličPrenoviraj.si  Vse z enim izvajalcem Bojan  AhlinIvan PucJanez JerancicETV TelevizijaMarjan Bezjakrastko plohlFranc MihičTomaz Kozelj24 kul.siAleksander LahLaščan ZlatorogJanez RajkMarija GuzeljElena Pecaricsonja ramsakStoyan Svet Branko Gaber

NAJBOLJ OBISKANO

JAVNO PISMO IZVAJALCEM KRIMINALISTIČNE PREISKAVE-v ZADEVI UMOR dr.JAMNIKA